Аристотель бойынша философия неден басталады?

Аристотель бойынша философия неден басталады?

<variant>таң қалудан

<variant>жаңалық ашудан

<variant>қорқыныштан

<variant>үйренуден

<variant>пікір таластан

<question>«Ойлаудың болмысқа қатынасы туралы сұрақты» философияның негізгі сұрағы деп санаған кім?

<variant>Энгельс

<variant>Кант

<variant>Фихте

<variant>Біздің оқытушымыз

<variant>Платон

<question>Канттың пікірінше нағыз философиялық пән болып табылатын төрт сұрақ бар. Келесіде көрсетілгендердің қайсысы артық?

<variant>Әлемнің түп негізі неде?

<variant>Мен неге үміттене аламын?

<variant>«Адам» дегеніміз не?

<variant>Мен нені біле аламын?

<variant>Мен не істеуім керек?

<question>Тарихи тұрғыдан философияның алдында келесілердің қайсысы болған жоқ?

<variant>Социология

<variant>Тарихи білім

<variant>Мифология

<variant>Дін

<variant>Геометрия

<question>Философия қай елде пайда болды?

<variant>Бір уақытта ежелгі Үнді, Қытай және Греция жерлерінде

<variant>Ежелгі қытайда

<variant>Ежелгі Үндістанда

<variant>Ежелгі Грецияда

<variant>Еуропада

<question>Философияның ерекшелігі-

<variant> әлемді, оның жалпыға ортақтығы мен тұтастығында алып тануға тырысу

<variant> әлемге деген практикалық қатынаста

<variant>анықталмайды

<variant>қатаң ғылыми ой-тұжырымдарда

<variant>догматизмде

<question>Дәстүр «философия» терминін пайда болуын кімге жатқызады?

<variant>Пифагорға

<variant>Аристотельге

<variant>Платонға

<variant>Фалеске

<variant>Зенонға

<question>Дүниетанымның қандай тарихи типтерін бөліп қарастыруға болады?

<variant>мифология, дін, философия

<variant>мифология, ғылым

<variant>метафизикалық, діни, позитивтік

<variant>әдебиет, философия, ғылым

<variant>эпос, пафос, логос

<question>Философияның қандай анықтамасы мүлдем дұрыс емес?

<variant>филсофия- бұл жеке теория

<variant>философия- бұл мәдениеттің квинтэссенциясы

<variant>философия- бұл дүниетаным

<variant>философия-бұл ойларға толы, дәуір

<variant>философия-қоғам мен табиғаттың дамуының жалпы заңдылықтары туралы ғылым

<question>Сократ құрмет тұтқан ізгі істердің бірі?

<variant>әділеттілік

<variant>тыныштық

<variant>бақыт

<variant>өкініш

<variant>құрмет көрсету

<question>Буддизм дін бе, әлде философия ма?

<variant>буддизмде философия да, дін де

<variant>дін

<variant>философия

<variant>бұл ғылым

<variant>сұрақ дұрыс емес.

<question>Будда бойынша адам өмірінің мәні неде?

<variant>азаптануда

<variant>ақиқатты тануда

<variant>еңбекте

<variant>қарым-қатынас

<variant>қоғамдағы өмір

<question>Үнді философиясындағы адамның тіршілік етуінің заңын білдіретін ұғымдар:

<variant>карма, сансара

<variant>барлығы бостандықта

<variant>креационизм

<variant>дао және мокша

<variant>атман және брахман

<question>Буддизмдегі азаптан босатылу, барлық адамзат күшінің соңғы мақсатын білдіретін термин?

<variant>нирвана

<variant>карма

<variant>сенім

<variant>таным

<variant>атман

<question>Будданың «ізгі ақиқаттарының» ішіндегі жоғы?

<variant>азаптанудан құтылуға болмайды

<variant>азаптанудың себебі

<variant>азаптанудан босану

<variant>азаптанудан босануға апаратын жол

<variant>азаптану бар

<question>Конфуцийдің этикалық-саяси көзқарастарының мәні неде?

<variant>Қайырымдылық арқылы басқару теориясында

<variant>Жаңа мемлекетті құру жолында

<variant>Шындықтың әлеуметтік мәселелері

<variant>Билеушінің идеалды образын жасауда

<variant>Қоғамның әлеуметтік стратификациясын құруда

<question>Конфуций философиясындағы «есімдерді өзгерту» дегеніміз нені білдіреді?

<variant>шындықты түзеуді

<variant>атын ауыстыруды

<variant>жеке адамдарды тәрбиелеуді

<variant>мұндай ұғым Конфуцийде жоқ

<variant>діни текстерді аударуды

<question>Конфуций философиясының іргелі ұғымдарына жатпайтыны:

<variant>білімқұмарлық

<variant>ізгілік

<variant>дәстүр

<variant>әділеттілік

<variant>адам сүйгіштік

<question>Конфуций философиясындағы ізгіліктің орталық принципі?

<variant>алтын орта принципі

<variant>құдай мәнін түсіну жолы

<variant>азаптанудан құтылу

<variant>витальды қажеттіліктерді қанағаттандыру

<variant>әр адам үшін өзінікі бар

<question>Лао цзы философиясындағы басты ұғым:

<variant>дао жолы

<variant>медитация

<variant>аскетизм

<variant>жол

<variant>зұлымдыққа күшпен қарсыласу

<question>«Өзіңді өзің таны»-деген философиялық көзқарас?

<variant>Гераклиттікі

<variant>Сократтікі

<variant>Демокриттікі

<variant>Платондікі

<variant>Аристотельдікі

<question>Аристотельдің философиясын оқып-зерттемеген және оның ілімімен таныс емес?

<variant>Милеттік Фалес

<variant>Александр Македонский

<variant>Мартин Хайдеггер

<variant>Брабанттық Сигер

<variant>Ибн Рушд

<question>Фалес… қараған кезде грек құдайлары өмір сүруін тоқтатты, — деп жазды Герцен.

<variant>суға

<variant>жерге

<variant>қоршаған адамдарға

<variant>аспандағы бұлтқа

<variant>гүлдеп тұрған ағашқа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *