Автоматты әуелік ажыратқыштарды таңдау

Автоматты таңдаған кезде келесі ережелер сақталу керек.

1. Автоматты номиналды тогы есептіктен кіші болмау керек

         (5.1)

2. Электрмагниттегі тез әсер ету тоғы шарықтау желісінің немесе шарт бойынша электрқабылдаыштың іске қосу тогымен қабылданады:

       (5.2)

3. токтан басқарылмайтын кері тәуелділіктегі жылулық расцепительдердің уставкасы мінездемесі (5.1) формуласымен анықталады.

Ал токтан басқарылатын кері тәуелдігі бар жылулық расцепительдер үшін келесі шартты орындайды

        (5.3)

Қорғаныс аппараттарға қойылатын ең басты талаптардың бірі талдау(селективтілік) болып табылады, ол зақымдалған жерден қорек көзіне бағытталған кездегі белгілі бір интервал уақытында торап учаскелерінің жүйелі түрде айырылып қалуымен сипатталатын құбылыс

Талдаудыңіске қосылуы селективті автоматтары олардың іске қосылып уақытының өзгеруіне жетеді. Егерде сақтандырғыштардың номиналды тогы 100 А болып және де осы нормадан асып кеткен жағдайда балқымалы сақтандырғыш жанып кетеді.

Бірнеше тип автоматтардың техникалық көрсеткіштері 5.1 кестеде көрсетілген.

5.1 кесте — Автоматтардың техникалық көрсеткіштері

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *