38- Кассациялық сатыдағы соттың окілеттіктері. Соттың қаулысы мен ұйғарымын кассациялық тәртіппен жою негіздері.

ӨКІЛЕТІКТЕРІ:

1. Апелляциялық сатының қаулысы мен ұйғарымын — өзгеріссіз, ал шағымды н/е наразылықты қанағаттандырусыз қалдыруға;

2. Апелляциялық шағымның қаулысы мен ұйғарымының күшін жоюға және егер кассациялық саты апелляциялық сатыдағы соттың жіберген қателіктерін дүзете алмаса, істі бірінші немесе аппелляциялық сатыдағы сотқа судьялардың өзге құрамында жаңадан қарауына жіберуге құқылы. Кассациялық сатыдағы сот қандай да бір дәлелдемлердің дұрыстығы немесе дұрыс еместігі туралы, бір дәлелдемелердің басқаларынан артықшылығы туралы мәселелерді, сондай-ақ істі қайтадан қарау кезінде қандай шешімнің шығарылуы тиіс екені туралы алдын ала шешуге құқылы емес;

3. Апеелляциялық сатының қаулысы ұйғарымының толық немесе бір бөлігінде күшін жоюға және осы кодекстің 247, 249- баптарында көзделген негіздер бойынша іс бойынша іс жүргізуді қысқартуға не арызды қараусыз қалдыруға;

4. Бірінші сатыдағы соттың шешімін күшінде қалдырып, апелляциялық сатының қаулысы мен ұйғарымының күшін жоюға;

5. Егер іс бойынша дәлелдемелерді жинау немесе қосымша тексеру талап етілмесе, бірінші немесе апелляциялық сатыдағы сот істің мән-жайын дұрыс және толық анықтаса, бірақ материалдық құқық нормаларын қолдануда қателіктерге жол берілсе, істі жаңадан қарауға жіберместен, бірінші немесе апелляциялық сатыдағы сот шешімінің күшін жойып, қаулыны өзгертуге немесе жаңа қаулы шығаруға құқылы.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *