Үкiм шығару құпиясы:

Үкiм шығару құпиясы:

<variant>Үкiм шығару кезiнде өзге тұлғалардың болуына жол берiлмейдi

<question>Үкiмнiң заңдылығы мен негiздiлiгiнің белгілері:

<variant>Заңның барлық талаптарын сақтай отырып шығару

<question>Үкiмдi жасау тәртібі:

<variant>Үкiм сот талқылауы жүргiзiлген тiлде баяндалады

<question>Үкiмнің мазмұнын құрайтын бөлiмдер:

<variant>Кiрiспе

<question>Үкiмге, қаулыға апелляциялық шағымдану құқығы тиесiлi:

<variant>Сотталған адамға

<question>Үкiм (қаулы) iстiң нақты мән-жайына сәйкес келмейдi деп танылады, егер:

<variant>Сот тұжырымдары сот отырысында қаралған дәлелдемемен расталмаса

<question>Үкiмнiң (қаулының) күшi жойылуға тиiс, қылмыстық iс жүргiзу заңының елеулi түрде бұзылу жағдайлары:

<variant>Үкiм шығару құпиясы бұзылса

<question>Үкімдердің түрлері:

<variant>айыптау немесе ақтау үкімі

<question>Үлгі ретінде алынуы мүмкін:

<variant>барлық аталғандар үлгі ретінде алынуы мүмкін

Ф

<question>Фонограммалар хаттамаға қосымшада беріліп, оларды өз қолдарымен куәландырады:

<variant>Анықтаушы

Х

<question>Хаттамаларды жүргiзу жауаптылығы жүктеледi:

<variant>Анықтаушыға

Ш

<question>Шағымды қарау нәтижелерi бойынша судья шешім шығарады:

<variant>Заңсыз деп танылған

<question>Шақырту туралы тиiсiнше хабарланған адамның келмеуiнiң дәлелдi себептерi:

<variant>Адамды келу мүмкiндiгiнен айыратын сырқат

<question>Шешім қандай процессуалдық құжатқа жатады:

<variant>азаматтық

<question>Шет елдің адвокаты қылмыстық іске қатысуына бола ма?:

<variant>болады егер ҚР мен шет мемлекет арасында ол жайлы келісім шарт болса;

<question>Шындық ол — ?:

<variant>дұрыс танудың обьективті ақиқатының қорытындысы:

І

<question>Іс жүзіндегі деректерді алу кезінде жол берілген ҚІЖК-нің талаптарын бұзу жағдайлары:

<variant>Күш қолдану

<question>Іс қозғалған күннен бастап алдын ала тергеу мерзiмiне енгізілетін күн (уақыт):

<variant>Істі айыптау қорытындысымен прокурорға жіберген

<question>Іске қатысушы жақтар заңды күшіне енбеген соттың үкіміне не келтіруі мүмкін:

<variant>шағым

<question>Іс жүргізуші орган айыпкердің қорғаушыдан бас тартуын қабылдауына болмайды:

<variant>егер айыпкер жүріп жатқан іс бойынша қолданылатын тілді білмесе:

<question>Істі жүргізуші орган қорғаушының, оның жанұя мүшелерінің және жақын туыстарының қауіпсіздігін қорғауды қамтамасыз етуге міндетті ме?:

<variant>міндетті, егер қылмысты істі тергеу уақытында оларға анық күш жұмсау қаупі, не басқа да қылмыс жасау қаупі төніп тұрса.

<question>Іс үшін маңызы бар қандай да бір мән-жай белгілі болуы мүмкін адам?

<variant>Куә

<question>Ішкі істер органдарына түсетін домалақ арыздар негіз болады:

<variant>қылмыстық істі қозғауға

<question>Іске қорғаушыны кім шақыруы мүмкін?:

<variant>Айыпталушы, сезіктінің келісімі бойынша кез-келген тұлғалар

<question>Істі апелляция тәртібімен қанша судьялардың саны қарайды?:

<variant>3 судья

<question>Істі кассациялық сатыда қарау мерзімі:

<variant>1 ай

Э

<question>Эксгумациялау жүргізуге негіз болып табылады:

<variant>сараптама үшін үлгілер алу және сарапатама жүргізу

———————————————————————

<question>2 жылға бас бостандығынан айыру түріндегі жаза қолданылуы мүмкін қылмыс үшін тұлғаларға бұлтартпау шарасы қолданыла ма?:

<variant>қолданылады, егер ауыр қылмыс болса

<question>«Қылмыстық іс жүргізу құқығы» академиялық курсының пәні:

<variant>Қылмыстық іс жүргізу құқығының жалпы түсінігі

<question>«Қылмыстық іс жүргізу құқығы» академиялық курсының жалпы әдістері:

<variant>Диалектика, синтез, талдау

<question>«Қылмыстық іс жүргізу құқығы» академиялық курсының арнайы әдістері:

<variant>Статистика

Қ

<question>Қылмыстық іс жүргізу құқығының құқықтық институттары:

<variant>Айыптау

<question>Қылмыстық процестiң мiндеттерi:

<variant>Қылмыстарды тез және толық ашу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *