Қылмыстық iске қойылған азаматтық талапты қарау кезiнде, азаматтық, еңбек және басқа заңдардың нормаларына сәйкес белгiленедi, зиянды өтеу:

Қылмыстық iске қойылған азаматтық талапты қарау кезiнде, азаматтық, еңбек және басқа заңдардың нормаларына сәйкес белгiленедi, зиянды өтеу:

<variant>Негiздемелерi

<variant>Шарттары

<variant>Көлемi және әдiсi

<variant>дұрыс жауап жоқ

<variant>барлығы дұрыс

<question>Айыптау үкiмi шығарылғанда немесе медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану туралы қаулы шығарылғанда, сот азаматтық талап бойынша шешім қабылдайды:

<variant>Қанағаттандырудан бас тартады

<variant>Толық қанағаттандырады

<variant>Ішiнара қанағаттандырады

<variant>дұрыс жауап жоқ

<variant>барлығы дұрыс

<question>Көрсетiлген негiздер бойынша iс тоқтатылған кезде сот азаматтық талапты қарамайды:

<variant>Рақымшылық ету актiсi қабылданса

<variant>Жәбiрленушi шағымы болмаса

<variant>Мерзiмiнiң ескiруiне байланысты

<variant>дұрыс жауап жоқ

<variant>барлығы дұрыс

<question>Қылмыстық процестi жүргiзетiн орган, бұған негiз болған жағдайда, заң көмегiне ақы төлеуден толық немесе iшiнара босатуға құқылы:

<variant>Сезiктiнi

<variant>Айыпталушыны

<variant>Жәбiрленушiнi

<variant>барлығы дұрыс

<variant>дұрыс жауап жоқ

<question>Қылмыстық iс бойынша iс жүргiзу кезiнде тиiстi жұмысты орындайтын аудармашы, маман, сарапшы жалақы, сыйақы алады:

<variant>Жұмыс iстеген орнында

<variant>Республикалық бюджет қаражатының есебiнен

<variant>Тараппен жасалған шартта белгiленген мөлшерде

<variant>дұрыс жауап жоқ

<variant>барлығы дұрыс

<question>Маман мен сарапшыға ақысы өтелетін шығындар:

<variant>Жұмысты орындау үшін құрал-жабдықтарды пайдаланғаны

<variant>Коммуналдық қызмет көрсетулері

<variant>Машина уақытын тұтынғаны үшiн төлеген ақысы

<variant>барлығы дұрыс

<variant>дұрыс жауап жоқ

<question>Iс жүргiзу шығындарын сот жүктеуi мүмкiн:

<variant>Сотталушыға

<variant>Жазадан босатылған сотталушыға

<variant>Мемлекет есебiне жатқызылады

<variant>дұрыс жауап жоқ

<variant>барлығы дұрыс

<question>Қылмыстық іс қысқартылған жағдайда сотталушының iс жүргiзу шығындары мемлекет есебiне жатқызылады:

<variant>Қылмысқа қатысқандығы дәлелденбесе

<variant>Қылмыс оқиғасы болмаса

<variant>Әрекетте қылмыс құрамы болмаса

<variant>барлығы дұрыс

<variant>дұрыс жауап жоқ

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *