Қылмыстық іс жүргізу құқығының қайнар көзі (негіздері)?:

Қылмыстық іс жүргізу құқығының қайнар көзі (негіздері)?:

<variant>барлық көрсетілгендер;

<variant>Қазақстан Республикасының Конституциясы;

<variant>Қазақстан Республикасының қылмыстық процестік кодексі;

<variant>Қазақстан Республикасының Президентінің Конституциялық заң күші бар жарлықтары, ҚР Үкіметінің қаулылары, халықаралық құқықтық актілер;

<variant>Іс жүргізу нормалары: ҚР Азаматтық кодексі, ҚР Азаматтық істер жүргізу кодексі, Жер кодексі, Еңбекпен түзеу кодексі, Әкімшілік құқық бұзушылық кодексі, Заңдар: Сот жүйесі жайлы, Прокуратура, Адвокат, ІІМ (МВД), Әділет министірлігі, ҰҚК (КНБ);

<question>Қазіргі қолданылып жүрген ҚР ҚПК қай уақыттан күшіне енген?:

<variant>1 қаңтар 2015 ж:

<variant>13 желтоқсан 1997 ж;

<variant>1 наурыз 1998 ж;

<variant>1 шілде 1998 ж;

<variant>1 қыркүйек 1998 ж;

<question>ҚР Конституциясы мен ҚР ҚПК-дегі нормаларда қайшылықтар болса, қандай норма қолданылады?:

<variant>ҚР Конституциясы;

<variant>ҚР ҚПК;

<variant>халықаралық шарттар;

<variant>ҚР ҚПК, егер оның нормалары халықаралық шарттарға қайшы келмесе;

<variant>барлық көрсетілгендер;

<question>Қылмыстық іс жүргізудің негізгі сатылары?:

<variant>қылмысты іс қозғау, алдын ала тергеу, басты сот талқылауын тағайындау, басты сот талқылауы, күшіне енбеген үкімдерді қарау; сот шешімдерін орындау:

<variant>басты сот талқылауының дайындық бөлімі, сот тергеуі, сот үкімін шығару;

<variant>қадағалау сатысындағы іс жүргізу, жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша іс жүргізу;

<variant>анықтау, алдын ала тергеу;

<variant>алдын ала тыңдау;

<question>Жазаны атқарудың негіздері болып табылады?:

<variant>Заңды күшіне енген сот үкімі

<variant>Сот үкімі;

<variant>пракурордың қаулысы;

<variant>тергеушінің қаулысы;

<variant>ҚР әділет министірлігінің қаулысы;

<question> Әділ сот шешімін кім шығарады?:

<variant>сот;

<variant>тергеуші;

<variant>анықтаушы;

<variant>пракурор;

<variant>тергеу бөлімінің бастығы;

<question> Бірінші сатыдағы соттарда қылмыстық істерді қарайды?:

<variant>жеке судья

<variant>екі судья

<variant>бес судьялы алқа

<variant>судья халық заседательдерінің қатысуымен

<variant>судья алқабилердің қатысуымен

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *