Қайта өрлеу дәуіріндегі әлеуметтік — саяси ойлардың даму бағыттары:

Қайта өрлеу дәуіріндегі әлеуметтік — саяси ойлардың даму бағыттары:

<variant>гуманизм, еркіндік

<variant>адамдардың бостандығы мен құқығы

<variant>мемлекеттік заңдар-адамдардың ақыл-ой мен тәжірибесінің жемісі

<variant>бостандық сүйгіш адамдардың одағы

<variant>діни догматизм

<question>Ежелгі дәуірдегі адамзаттың саяси идеялары қандай сипатта дамыды?

<variant>діни-мифологиялық сипатта болды <variant>адамдар арасындағы қарым-қатынас, құдайдың кұдіретінің нәтижесі

<variant>ғылыми-теориялық негізде болды

<variant>теңсіздік, адам баласы қоғамына тән қасиет

<variant>өкіметтің табиғатын зерттеп, оқып-үйрену

<question>Ағартушылық дәуірдегі әлеуметтік — саяси ойлардың негізгі артықшылығы неде?

<variant>адамды жаңа өмірге, жаңа дүние сезімге, теңдікке, меншік иесі болуға, бостандыққа уағыздауы

<variant>жаңа әлеуметтік әлемдік тәртіптің қалыптасуын көрсетеді

<variant>феодализмді жоққа шығару

<variant>демократиялық республика

<variant>тоталитаристік режимнің қалыптасуында

<question>Орта ғасырдағы әлеуметтік-саяси ойдың ерекшелігін көрсетіңіз?

<variant>теологиялық

<variant>Христос пен адам арасындағы шын туысқандық

<variant>адамдардың істейтін істері құдайдың құдіретімен болады

<variant>мемлекет кұдайдың құдіретімен жаралған

<variant>гуманистік

<question>Аристотель саясаттың басты мақсатын неден көреді?

<variant>адамның саяси жаратылыс екенін түсіндіруден

<variant>адамның жақсы қасиеттерін тәрбиелеуден

<variant>экономиканы ұйымдастырудан.

<variant>мемлекеттік құрылысты сақтаудан

<variant>үлгілі мемлекет құрудан

<question>Аристотелдің саясатқа арнап жазған атақты еңбегі?

<variant>Саясат

<variant>Заңдар рухы

<variant>Құқық философиясы

<variant>Мемлекет

<variant>Қоғамдық келісім

<question>Ең алғаш болып “үлгілі мемлекет”идеалын жасаған грек ойшылы?

<variant>Платон

 <variant>Аристотель

<variant>Сократ

<variant>Пифагор

<variant> Гераклит

<question>Платон көрсеткен мемлекеттің екі типі:

<variant>идеалды және теріс

<variant>демократия және тирания

<variant>тимократия және олигархия

<variant>демократия және идеалды

<variant>үлгілі және идеалды

<question>Конфуций саясатты төмендегідей құндылыққа негіздейді?

<variant>дәстүрге

<variant>моральға

<variant>әлеуметтікке

<variant>заңға

<variant>құқыққа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *