Сотқа келiп түскен iс бойынша анықтауға жататын мәселелер

Сотқа келiп түскен iс бойынша анықтауға жататын мәселелер:

<variant>Қылмыспен келтірілген залалды өтеудi қамтамасыз ету шаралары қабылданбағанын

<variant>Айыпталушыға таңдалған бұлтартпау шарасын өзгертуге жататындығын

<variant>Айыптау қорытындысының көшiрмелерi берiлген-берiлмегендiгiн

<variant>Айыпталушыға таңдалған бұлтартпау шарасын өзгертуге жатпайтындығы

<variant>Дұрыс жауап жоқ

<question>Алдын ала тыңдауды өткiзуге қатысуы мiндеттi тұлғалар:

<variant>Cотталушы

<variant>Сотталушының қорғаушысы

<variant>Мемлекеттiк айыптаушы

<variant>Айыпталушыға

<variant>Айыптаушыға

<question>Қарауына жататын соттан қылмыстық iстi басқа сотқа беру жүзеге асырылады:

<variant>Істi мейлiнше тез, жан-жақты және объективтi қарау мақсатында

<variant>Сол деңгейдегi басқа соттың қарауына берiлуi мүмкiн

<variant>Бұл мәселенi жоғары тұрған сот шешедi

<variant>Дұрыс жауап жоқ

<variant>Барлығы дұрыс

<question>Процессуалдық құжаттардың нысанына нелер жатады:

<variant>барлығы

<variant>үкім

<variant>шешім

<variant>хаттама

<variant>қаулы

<question>Процессуалдық хаттамалар неше түрге бөлінеді:

<variant>екі

<variant>үш

 <variant>төрт

<variant>бес

<variant>дұрыс жауап жоқ

<question>Процессуалдық хаттамалардың қандай түрі бар:

<variant>сот және тергеу

<variant>кеден

 <variant>ішкі істер

<variant>сыртқы істер

<variant>әділет

<question>Үкім қандай процессуалдық құжатқа жатады:

<variant>қылмыстық

 <variant>азаматтық

 <variant>әкімшілік

<variant>барлығы дұрыс

<variant>дұрыс жауап жоқ

<question>Шешім қандай процессуалдық құжатқа жатады:

<variant>азаматтық

 <variant>қылмыстық

 <variant>әкімшілік

<variant>барлығы дұрыс

<variant>дұрыс жауап жоқ

<question>Қылмыстық істі қозғау туралы қандай құжат қабылданады

<variant>қаулы

<variant>үкім

<variant>шешім

<variant>наразылық

<variant>бұйрық

<question>Үкімнің қандай түрлері бар:

<variant>ақтау және айыптау

<variant>қылмыстық және азаматтық

<variant>әкімшілік және азаматтық

<variant>барлығы дұрыс

<variant>дұрыс жауап жоқ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *