Сотқа дейінгі тергеп тексеру әрекеттерін көрсетіңіз?

Сотқа дейінгі тергеп тексеру әрекеттерін көрсетіңіз?

<variant>Беттестіру

<question>Сотқа дейінгі тергеп тексеру әрекеттерін көрсетіңіз?

<variant>Қарап-тексеру

<question>Сотқа дейінгі тергеп тексеру әрекеттерін көрсетіңіз?

<variant>Эксгумация

<question>Сотқа дейінгі тергеп тексеру әрекеттерін көрсетіңіз?

<variant>Тану

<question>Сотқа дейінгі тергеп тексеру әрекеттерін көрсетіңіз?

<variant>Тінту-алу

<question>Сот сараптама өндірісі тапсырылуы мүмкін емес:

<variant>айыпталушымен туыстық қатынастарда болатын сарапшыға

<question>Сот сараптамасынның объектілері:

<variant>заттай дәлелдемелер, құжаттар

<question>Сот сараптамасы барысында алынған мәліметтер мынадай құжатпен рәсімделеді:

<variant>сарапшының қорытындысы

<question>Сарапшыдан қай кезе жауап алуға болады?:

<variant>қорытынды бергеннен кейін

<question>Сараптамалық зерттеулерге үлгілер алуға құқылы:

<variant>дәрігер, сарапшы,тергеуші, мамандар

<question>Сараптамалық зерттеуге үлгілер алу — бұл:

<variant>дербес тергеу әрекет

<question>Сараптама зерттеу үшін үлгілерді алуға қандай жағдайда жүргізуге жол берілмейді?:

<variant>тексерілмеген әдістермен алу

<question>Сот қылмыстық іс жүргізу барысында келесі функцияны атқарады:

<variant>іс бойынша әділ сот төрелігін атқарады

<question>Сарапшы өз бетінше құқылы:

<variant>Алдына қойылған сұрақтар бойынша негізделген, жан-жақты, объективті зерттелген жазбаша қорытынды беруге

<question>Сотталушыға қойылған айыптауды дәлелдеу қай тұлғаға жүктелген?:

<variant>Мемлекеттік айыптаушыға

<question>Сот өндірісі қай тілде жүргізіледі?:

<variant>Қазақ, орыс немесе өзге тілде

<question>Сезікті болып келесі танылады:

<variant>сезісті ретінде ұсталған тұлға

<question>Сот отырысының хатшысының міндеттеріне келесі жатады:

<variant>Сот отырысының хаттамасы толтыруы

<question>Сезік бойынша ұсталған тұлғаны қамау немесе босату туралы шешім қай мерзімде қабылдану керек?:

<variant>ұсталғаннан 72 сағаттан кешіктірмей

<question>Сезікті ұсталғаны туралы туыстарына қай мерзімде хабарлануы тиіс?:

<variant>ұсталғаннан 24 сағаттан кешіктірмей

<question>Сот азаматтық талапты қараусыз қалтырған жағдайда азаматтық талапкер не істеуге құқылы?:

<variant>азаматтық өндіріс бойынша талап беруге

<question>Сот шығындарын өтеуін кім тексереді?:

<variant>сот

<question>Сот билігін жүргізуші:

<variant>судья

<question>Соттың қылмыстық істі Қылмыстық — процестік кодексте белгіленген тәртіппен қарауына қатысуға шақырылған және ат қабылдаған Қазақстан Республикасның азаматы:

<variant>алқаби

Т

˂question˃Түнгі уақыт деп қай уақыт аралығын айтамыз?

˂variant˃сағ 2200-ден, 600- дейінгі уақыт аралығы

˂question˃Тергеу судьясы дегеінімз?

˂variant˃Сотқа дейінгі іс жүргізу барысында Қылмыстық процестік кодексте көзделген өкілеттіктерді жүзеге асырушы бірінші сатыдағы сот – судьясы

<question>Тыйым салушы процессуалдық нормалардың мысалы:

<variant>Жеке сипаттағы мәлiметтердi жинау, пайдалану және тарату

<question>Тұлға кiнәсiз деп саналады:

<variant>Қылмыстық iстi қысқарту туралы қаулысы ақталатын негіздер бойынша шығарылса

<question>Туынды дәлелдемелер:

<variant>Тергеу іс әрекетінің хаттамасы

<question>Тергеу барысында бiр объектiнi қайталап тексеру жүргiзiледi:

<variant>Бастапқы тексерудiң жағдайы объектiнi тиiмдi тану үшiн қолайсыз болса

<question>Тiрi адамдарға сот сараптамасын жүргiзу кезiнде тыйым салынады:

<variant>Оларға қысым жасауға

<question>Тергеу хаттамаларын кім толтырады:

<variant>тергеуші

<question>Талап арыз қандай нысанда беріледі:

<variant>жазбаша

<question>Тергеуші істі аяқтағаннан кейін қандай акті шығарады:

<variant>айыптау қорытындысы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *