Саяси мүдденің қалыптасуындағы шешуші факторларды атаңыз:

Саяси мүдденің қалыптасуындағы шешуші факторларды атаңыз:

<variant>әлеуметтік-экономикалық, мәдени-рухани, саяси жағдайлар

<variant>тарихи дәстүрлер

<variant>демографиялық жағдайы

<variant>кәсіптік жағдайы

<variant>қызмет бабы

<question>Саясатқа әсер ететін шешуші факторлар?

<variant>экономикалық, әлеуметтік-саяси, рухани, тарихи-мәдени

<variant>географиялық-территориялық

<variant>ұлттық

<variant>тарихи-мәдени

<variant>қажетті фактор жоқ

<question>Саясаттанудың басты зерттеу объектісін анықтаңыз?

<variant>саясат

<variant>тұтас қоғам

<variant>саяси институттар

<variant>жеке тұлға

<variant>мемлекет және билік

<question>Грек тілінен аударғанда “саясат” ұғымы қандай мағына береді?

<variant>мемлекеттік және қоғамдық іс

<variant>халық ісі

<variant>мемлекеттік басқару және демократия

<variant>азамат, тұлға

<variant>политика

 <question>Саясаттың субъектілерін көрсетіңіз?

<variant>жеке тұлға, әлеуметтік топтар, таптар

<variant>мемлекет, әкімшілік-басқару органдары

<variant>капитал иелері

<variant>партиялар, институттар, саясаткерлер

<variant>таптардың көптігі

<question>Саясаттың алғашқы субъектісі-….

<variant>жеке тұлға

<variant>саяси партия

<variant>таптар

<variant>әлеуметтік топтар

<variant>саясаткерлер

<question>Саясаттанудың атқаратын қызметін, алдына қоятын мақсатын анықтаңыз?

<variant>танымдық, тәрбиелік және тәжірибелік

<variant>қоғамдағы мінез-құлықты тәрбиелеу

<variant>Өкімет қатынасындағы екі жақтық серіктестік

<variant>қоғам мүшелерінің заңды сақтауға мүдделі болуы

<variant>мемлекет экономикасын дамыту

<question>Саясаттың құрылымын анықтаңыз: 1. Саяси билік; 2.Саясат субъектілері; 3. Саяси сана; 4. Саяси мәдениет; 5. Саяси ұжымдар; 6. Саяси қарым-қатынастар

<variant>аталғандардың барлығы

<variant>1,3,6

<variant>4,5,6

<variant>біреуі де жатпайды

<variant>1,3

<question>Саясаттың зерттейтін мәселелерін анықтаңыз: 1. Саяси жүйе құрылымы; 2. Саяси экономия мәселелері; 3. Мемлекетті саясатты жасау; 4. Қоғамдық ұйымдар; 5. Билік мәселелері; 6. Сот жүйесі.

<variant>1,3,5

<variant>1,2,4

<variant>2,3,6

<variant>4,5,6

<variant>6,4,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *