Саяси дағдарысты реттеудің тиімді жолы қандай?

Саяси дағдарысты реттеудің тиімді жолы қандай?

<variant>Конституция деңгейінде іс-қимыл жасау,үшінші жақтың көмегіне сүйену

<variant>күш көрсету әдісі

<variant>кездейсоқтық

<variant>басқа елдердің араға түсуін пайдалану

<variant>қару қолдану арқылы басу

<question>Саяси қызметтің мақсаты …

<variant>саяси билік үшін күрес, өкіметті жеңіп алу

<variant>алға қойған мақсатты орындау

<variant>революция, контрреволюция, билік

<variant>қарулы көтеріліс, күш қолдану

<variant>бұқараны өзіне табындыру

<question>Құқықгық мемлекет құрудың негізгі принциптері:

<variant>заңның демократиялылығы, оның үстемдік құруы

<variant>азаматтардың жеке мүлкіне қол сұқпау

<variant>өкіметті бөлісу

<variant>өкімет пен жеке адамның тең жауапкершілігі

<variant>бұқараны саясатқа араластыру

<question>Мемлекеттік дамудың негізгі принципі?

<variant>демократия

<variant>әділеттік

<variant>еркіндік

<variant>теңдік

<variant>күш көрсетпеу

<question>Мемлекеттік билікті қолға алуға немесе билік жүргізуге қатынасуға бағытталған, ортақ мүдде негізінде құрылған адамдардың ерікті одағы:

<variant>саяси партия

<variant>элиталық топ

<variant>мемлекет

<variant>қоғамдық ұйым

<variant>саяси жүйе

<question>Конституция бойынша жоғарғы билік иесі парламент болып саналатын мемлекеттік құрылыс

<variant>парламенттік республика

<variant>республика

<variant>конституциялық монархия

<variant>президенттік республика

<variant>монархия

<question>Мемлекет ұғымы қандай мағыналарда қолданылады?

<variant>халық, ел, қоғам, үкімет және әкімшілік

<variant> билік, басқару, қоғам және әкімшілік

<variant>саясат, партия, әлеуметтік топ

<variant>қанау, құқық, жүйе

<variant>әкімшілік, еркіндік, теңдік

<question>Мемлекет «қоғамдық келісім» теориясы негізінде пайда болды деген ойды кімдер айтты?

<variant>Т.Гоббс, Ж.Ж.Руссо

<variant>В.Соловьев, Б.Чичерин

<variant>Августин, Ф.Аквинский

<variant>К.Маркс, Ф.Энгельс

<variant>Гегель, Кант

<question>Мемлекеттің егемендігі:

<variant>ішкі және сыртқы саясаттағы толық тәуелсіздігі, дербестігі

<variant>қоғамдық келісім мен тұрақтылық

<variant>мемлекеттің халықаралық қатынастардағы белсенділігі

<variant>ішкі саясаттағы тәуелсіздігі

<variant>мемлекеттің тұтастығы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *