Саяси билік ол…

Саяси билік ол…

<variant>белгілі бір таптың, топтың саясатқа немесе басқа топтарға өз ықпалын жүргізу қабілеті

 <variant>билік саясатқа деген көзқарас

<variant>белгілі бір таптың жүргізетін іс-әрекеті

<variant>билік-бақылау, зорлау, бедел т.б.

<variant>мемлекеттің заң арқылы басқаруы

<question>Саяси биліктің мемлекеттік биліктен айырмашылығы …

<variant>халықаралық ұйымдар

 <variant>партия, кәсіподақ

<variant>мемлекеттік аппарат

<variant>идеологиялық, экономикалық, демократиялық

<variant>топаралық қатынастар

<question>Саяси процесстің аяқталуын қандай жағдайдан көруге болады?

<variant>саяси жағдайдың мақсат-мүддесін айқындап, саяси шешім қабылдаудан

<variant>сайлау науқанының қорытындысынан

<variant>саяси партиялар мен саяси қозғалыстардың ұйымдасуынан

<variant>саяси жүйенің Конститутциялығынан

<variant>демократияға қол жеткізумен

<question>Саяси қызметтің тәсілдерін анықтаңыз:

<variant>заң негізінде, демократияландандыру, келісімге келу арқылы

<variant>күштеу

<variant>алдау, қулығын асыру, айлакерлік

<variant>келісімдерге келу,шегініс жасау

<variant>соғыс арқылы бағындыру

<question>Өкімет билігінің негізгі факторлары:

<variant>басқарудың түрлері

<variant>жеке адам басына асыра баға беру

<variant>көсемнің беделі

<variant>табыну

<variant>құқықтық нормалар

<question>Мемлекеттің шығуына байланысты қандай кағида қазіргі заманға сай келеді?

<variant>қоғамдық шарт қағидасы

<variant>патриархалдық

<variant>теологиялық

<variant>зорлау және басып алу теориясы

<variant>типтік

<question>Саяси билік дегеніміз — …

<variant>таптың, әлеуметтік топтың, мемлекеттің оның органдарының; жеке адамның тарапынан халыққа жасалатын үстемдік, оны іске асыру

<variant>мемлекеттік органдар жүйесі

<variant>мәжбүрлі бағыну

<variant>бедел, қүқық, күш қолдану, қорқытып-үркіту, иландыру

<variant>материалдық басымдылық

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *