Саясаттанудың теориялық-методикалық негізі-ол….

Саясаттанудың теориялық-методикалық негізі-ол….

<variant>саяси ғылымның даму тарихы

<variant>ғылыми эксперимент, модельдер жасау, математикалық, кибернетикалық болжам т.б.

<variant>саяси және әлеуметтік қатынастардың әлеуметтік ара-қатынасы

<variant>қоғам мен мемлекеттің арасындағы қатынастар

<variant>саяси билік мәселесі

<question>Саясаттанудың ғылымилығы неде?

<variant>барлық әлеуметтік ғылымдар сияқты, қоғамдық және гуманитарлық ғылымдардың әдістерін пайдалану, эмпирикалық әдіс, болжамға сүйену

<variant>саяси партиялардың әртүрлілігі

<variant>тәжірибеге сүйеніп,эмпирикалық әдіспен білу

<variant>болжауға сүйену, жобалау, саяси дамуды зерттеуінде

<variant>саясаттың мәнін ашуда

<question>Саясаттану— ол…..

<variant>мемлекетті, қоғамдық істерді басқару өнері

<variant>таптардың, әлеуметтік топтардың өкіметпен арақатынасы

<variant>мемлекеттік істерге қатынасу,бағыт беру, іс-әрекеттерін, міндеттерін, мазмұнын анықтау

<variant>мемлекеттік істерді, оның қызметінің формаларын, міндеттерін. түрлері мен мақсатын-жүзеге асыру әдістері

<variant>демократияға ұмтылу

<question>Коғам өмірінің дамуындағы саясаттанудың мәні неде?

<variant>қоғамның демократиялық мәдениетінің қалыптасуы мен саяси процестерді терең түсінуіне жағдай жасау

<variant>дүниежүзілік саясаттану ғылымының жетістіктеріне сын көзбен қарау

<variant>елдің саяси тарихын терең зерттеу

<variant>күні өткен догматизммен күресу

<variant>саяси жүйені қалыптастыру

<question>Саясаттанудың ерекшелігін көрсетіңіз:

<variant>саясат жайлы, саяси құблыстардың ішкі сырын, логикасын, өмірге керектігін, заңдылықтарын айқындап беретіндігінде

<variant>азаматтық қоғам мен құқықтық мемлекет туралы ғылым

<variant>ол қоғамның барлық субъектілерінің саяси мүдделерін айқындайды

<variant>қоғамдағы әлеуметтік қауымдастықтардың мүдделерін шоғырландырады

<variant>саяси институттардың қызметін бақылау

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *