Мемлекеттіктің басты белгісі:

Мемлекеттіктің басты белгісі:

<variant>аталғандардың барлығы

<variant>мемлекеттің халқы

<variant>мемлекеттің өкіметі

<variant>мемлекеттік билік, тәуелсіздік, құқық, өзіндік саясаты

<variant>мемлекеттің жер аумағы

<question>Бір конституция, бір заң шығарушы және аткдрушы орган негізінде өмір сүретін бірыңғай тұтас құрылым:

<variant>Унитарлық мемлекет

<variant>Конфедерация

<variant> Федерация

<variant>Коалиция.

<variant>НАТО

<question>… бірнеше мемлекеттік құрылымдардың бірігуінен туратын мемлекеттік құрылыс.

<variant>Федерация

<variant>Конфедерация

<variant>Одақ

<variant>Унитарлық мемлекет

<variant>Республика

<question>Кұқықты мемлекеттің белгілері: 1. Заң шығарушы; 2. Атқарушы орындаушы; 3. Сот-бақылау органдары; 4. Мемлекетте заңның ең жоғары да тұруы; 5. Бейімделушілік; 6. Дипломатиялық қүжаттардың болуы.

<variant>1,2,3,4

<variant>1,3,5

<variant>1,3,4,5

<variant> 4,5,6

<variant>5,6

<question>Белгілі бір уақытқа сайланатын немесе өкілеттік мекемелер арқылы қалыптасатын мемлекеттік басқару түрі?

<variant>Республика

<variant>Конституциялық монархия

<variant>Монархия

<variant>Президентік

<variant>Парламенттік

<question>Азаматтық қоғам дегеніміз?

<variant>Азаматтардың, әлеуметтік топтардың әр түрлі сұраныстары мен мүдделерін

<variant>экономикалық және әлеуметтік қажеттіліктен туындаған қоғам

<variant>жергілікті биліктің міндеттері өрісінің арақатынасын білдіреді

<variant>саяси өкіметтің негізгі институттарының құрылысы

<variant>әлеуметтік-экономикалық өмір

<variant>қанағаттандырушы еркін қоғамдық қатынастар

<question>Құқықтық мемлекет болуы үшін:

1. Халықтың саяси тәуелсіздігі; 2. Мемлекеттің егемендігі; 3. Азаматтық қоғам; 4. Азаматтардың құқықтық теңдігі; 5. Бір адамға шексіз билікті беру; 6. қатаң тәртіптің болуы.

<variant>1,2,3,4

<variant>2,4,5

<variant>1,2,6

<variant>5,6

<variant>3

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *