Заңдылық қағидасының мәні:

Заңдылық қағидасының мәні:

<variant>Нормативтiк құқықтық актiлердiң талаптарын дәл сақтау мiндеттілігi

<question>Заңсыз iс-әрекеттермен немесе шешiмдермен азаматқа зиян келтiрiлуі мүмкін:

<variant>Моральдық

<question>Зиянды өтеттiру құқығын тану дегеніміз:

<variant>Қаулының көшiрмесiн мүдделі адамға тапсыру

<question>Заттай айғақ болып табылмайды:

<variant>айыпкердің жеке басы жайлы мәлеметтер;

<question>Заңды күшiне енбеген үкiмдерi апелляциялық тәртiппен қаралуға жататын соттар:

<variant>Аудандық және оған теңестiрiлген соттар

<question>Заңды тұлғаны жәбірленуші терінде тануға бола ма?:

<variant>болады

<question>Заттық дәлелдемелерге не жатпайды?:

<variant>сотталған адамның жеке басы туралы мәлімет

<question>Заттай дәлелдемелерге келесі жатпайды:

<variant>адам мәйіті

К

<question>Кiнәсiздiк презумпциясы:

<variant>Ешкiм де өзiнiң кiнәсiздiгiн дәлелдеуге мiндеттi емес

<question>Кәмелетке толмағандардың iстерi бойынша, қосымша анықталуға тиiсті мән-жайлар:

 <variant>Жасы

<question>Көрсетiлген негiздер бойынша iс тоқтатылған кезде сот азаматтық талапты қарамайды:

<variant>Рақымшылық ету актiсi қабылданса

<question>Куәнің құқығы:

<variant>куә өзінің жақын туыстарына қарсы жауап бермеуге құқылы.

<question>Куә ретінде жауап алуға жатпайды:

<variant>жастығына байланысты іске маңызы бар жағдайларды түсіне алмайтын жас баладан.

<question>Куәгер болу мүмкін тек:

<variant>іске мүдделі емес адам;

<question>Куәгерден куә ретінде жауап алуға бола ма?:

<variant>болады;

<question>Кәмелетке толмаған куәләр мен жәбірленушінің жауап алу ережесі қай жасқа дейін таралады?:

<variant>14 жас, тергеушінің қарауына байланысты 14 жастан 18 жас арасында

<question>Күрделі сараптық зерттеулер жүргізу үшін тағайындалатын және бір мамандықтағы бірнеше сарапшымен жүргізілетін сараптама дегеніміз:

<variant>комиссиялық

<question>Кәмелетке толмағандардың істері бойынша қандай мән-жайларды анықтау қажет емес?:

<variant>денсаулығының жағдайы

<question>Кәмелетке толмағанды ата-анасына беру қай жағдайда мүмкін?:

<variant>ата-анасының жазбаша тілек-талабымен

<question>Кепілді қай тұлға бере алады?:

<variant>кез келген тұлға

<question>Күдіктіні соттың санкциясынсыз неше сағаттан аспайтын мерзімге ұстап алуға болады?

<variant>72 сағат

Л

<question>Лауазымды адамның өз өндірісіндегі іс бойынша шығарған шешімін, дәлелдеп жазатын құжат:

<variant>Қылмыстық iс қозғау қаулысы

М

<question>Міндеттейтін процессуалдық нормалардың мысалы:

<variant>Қылмыстық ізге түсу органының шақыртуы бойынша келу

<question>Моральдық зиянның зардаптарын жою дегеніміз:

<variant>Ресми түрде кешiрiм сұрау мiндетi

<question>Мәлiмдеушi өзiнiң қауiпсiздiгi шараларын қолдану туралы өтiнiшiн қанағаттандырудан бас тартылғанына шағымдануға құқылы:

<variant>Прокурорға

<question>Мемлекет, оларға күш қолданудан қауiпсiздендiру шараларын қолдануды қамтамасыз етедi:

<variant>Қорғаушыға

<question>Маман мен сарапшыға ақысы өтелетін шығындар:

<variant>Жұмысты орындау үшін құрал-жабдықтарды пайдаланғаны

<question>Мүліктік немесе моральдық зиянды өтеу туралы азаматтық талап қойған жеке немесе заңды тұлға?

<variant>Азаматтық талапкер

<question>Мәдениет құндылығы бар бір экземплярды тану барысында қанша данада ұсынылады:

<variant>берілген бір экземплярда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *