Дәлелдеу затына не кірмейді?:

Дәлелдеу затына не кірмейді?:

<variant>қатысушыларға құқықтары мен міндеттерін түсіндіру

<question>Дәлелдеу міндеті кімге жүктелінеді?:

<variant>прокурорға, анықтаушыға, тергеушіге

<question>Дәлелдемелердің алдын ала бекітілген күші бола ма?:

<variant>Болмайды

<question>Дәлелдемелердің күні бұрын белгіленген күші болады ма?

<variant>болмайды

Е

<question>Ешқайда кетпеу және өзiн дұрыс ұстау туралы қолхат ұғымы:

<variant>Соттың рұқсатынсыз тұрақты жерiнен (елдi мекеннен) кетпеуi

<question>Ерекше жағдайларда қамауға алу шарасы заңмен кемiнде бес жыл мерзiмге бас бостандығынан айыру түрiндегi жаза көзделген қылмыс жасаған деп айыпталушыға қатысты, қолданылуы мүмкiн:

<variant>Оның жеке басы анықталмаса

<question>Есту қабілеті жоқ адамны” немесе мылқау, жәбірленуші, сезікті, айыпталушыны” жауап беру барысында қай тұлғаны” қатысуы міндетті?:

<variant>педагог немесе психолог

<question>Егер қорытынды беруге мүмкіндік болмаса сарапшы негіздеген хабарламасын келесідей себептермен белгілейді:

<variant>қойылған сұрақтар оның арнайы білімі шегінен шықса

<question>Егер сарапшылар арасында қарама-қайшылықтар туындағанда, қандай әрекеттер жасалады?:

<variant>әр сарапшыдан немесе бір неше сарапшылардан бөлек қорытынды алынады

<question>Егер айыпталушы сот-психиатриялық стационарға сараптама жүргізуге мәжбүрлі түрде жіберілсе, қорғаушы міндетті түрде іске қатысады ма:

<variant>міндетті түрде қатыстырылады

<question>Егер іс бойынша сот-психиатриялық сараптама тағайындалса қорғаушының іске қатысуы міндетті ме?:

<variant>міндетті

<question>Егер қылмыстық іске мемлекеттік айыптаушы қатысса қорғаушының қатысуы міндетті ме?:

<variant>міндетті

<question>Егер сезікті, айыпталушы сот өндірісінің тілін білмеген жағдайда қорғаушының өндіріске қатысуы міндетті ме?:

<variant>міндетті

<question>Егер айыпталушылардың мүдделерінің арасында қарама-қайшылықтар болған кезде және олардың біреуінде қорғаушы болса, қорғаушылардың қатысуы міндетті ма?:

<variant>Міндетті

<question>Егер адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын шектеген заңды анықтаған кезде, сот қандай әрекет жасауға міндетті:

<variant>Конституциялық кеңеске жолданады

<question>Егер тергеуші ретінде қатысса қай тұлғаға қарсылық білдіруге болмайды?:

<variant>тергеушіге

Ж

<question> Жәбірленушінің құқығы:

<variant>тергеу аяқталғаннан кейін істің барлық материалдарымен танысуға.

<question>Жариялылық қағидасы:

<variant>Қылмыстық iстердi талқылау барлық сот сатыларында ашық жүргiзiледi

<question>Жасалған қылмыстың сипаты мен ауырлығына қарай қылмыстық iзге түсу мен сотта айыптау жүзеге асырылады:

<variant>Жеке

<question>Жеке айыптау жөнiндегi iстi қарап, судья мына шешiмдердiң бiрiн қабылдайды:

<variant>Айыптау немесе ақтау үкiмiн шығарады

<question>Жеке айыптау қылмыстық iсi қысқартылуы мүмкiн:

<variant> Жәбiрлеушiайыптаушымен татуласса

<question>Жеке айыптау iсi бойынша шағымды қарап, судья үш тәулiк iшiнде қаулы шығарады:

<variant>Шағымды өзiнiң iс жүргiзуiне қабылдау

<question>Жеке айыптаушының өкiлiне қарсылық бiлдiру туралы мәселенi шешедi:

<variant>Бас прокурор

<question>Жеке дәлелдемелер:

<variant>Айыпталушының жауаптары

<question>Жеке кепiлдiк:

<variant>Сенiмге ие болған адамдарға жүктеледі

<question>Жәбiрленушiнiң, куәнiң, сезiктiнiң, айыпталушының тергелетiн оқиғамен байланысты жерде берген айғақтарын тексеру мен нақтылау жүргiзудің мақсаттары:

<variant>Тексерiлетiн iс-әрекет болған бағытты және орынды анықтау

<question>Жоғарғы Сот қадағалау сатысындағы сот ретiнде әрекет етiп, қылмыстық iстерді, өтініштер мен наразылықтарды қарайды:

<variant>Аудандық соттардың заңды күшiне енген қаулыларын

<question>Жазаны атқарудың негіздері болып табылады?:

<variant>Заңды күшіне енген сот үкімі

<question>Жәбірленуші ол -:

<variant>қылмыспен моральдық дене және мүліктік зиян келтірілді деп ұйғаруға болатын адам.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *