Бұлтартпау шарасы ретінде күзетпен ұстау қолданылған жағдайда тергеуші, анықтаушы, прокурор немесе сот айыплалушының (сезіктінің) туыстарына хабарлауына міндетті ме?:

Бұлтартпау шарасы ретінде күзетпен ұстау қолданылған жағдайда тергеуші, анықтаушы, прокурор немесе сот айыплалушының (сезіктінің) туыстарына хабарлауына міндетті ме?:

<variant>барлық жағдайда міндетті

<question>Бір тұлға екі сезіктінің немесе айыпталушының қорғаушысы бола ала ма?:

<variant>болады, егер олардың мүдделерінде қарсылық болмаса

<question>Бірінші жауабын бермей отырып, ұсталған сезікті қорғаушысымен сұхбаттасуға құқығы бар ма?:

<variant>Құқығы бар

<question>Бұлтартпау шарасы қай кезде жойылады?:

<variant>бұлтартпау шарасының қолдануында қажеттілік жойылғаннан кейін

<question>Бұлтартпау шараларының бірі

<variant>ешқайда кетпеу және тиісті мінез-құлқы туралы қолхат

<question>Бірінші сатыдағы сот ретінде әрекет етеді:

<variant>аудандық және оларға теңестірілген соттар

Ғ

<question>Ғылыми-техникалық құралдарды қолдануға болады, егер олар:

<variant>Заңда тiкелей көзделсе

Д

<question>Дәлелдемелердің қайнар көздері:

<variant>Сарапшының қорытындысы

<question>Дәлелдеменің белгілері:

<variant>Дәлелдемелердің ҚІЖК-не сәйкес жолмен алынуы

<question>Дәлелдемелер ретiнде рұқсат етiлмейтiн iс жүзiндегi деректер белгілері:

<variant>Іс жүргiзудiң тәртiбiн айтарлықтай бұза отырып қол жеткізу

<question>Дәлелдемелерді жіктеудің негіздері:

<variant>Дәлелдемелердің сипаты

<question>Дәлелдемелер мен олардың қайнар көздерінің байланысы бойынша дәлелдемелер түрі:

<variant>Жеке және заттық

<question>Дәлелдеме ретінде, іске қосылған құжаттар заңды мақсаттарда талап етiлген жағдайда:

<variant>Қайтарылады

<question>Дәлелдеуді талап етпейді:

<variant>Адамның занды білуі

<question>Дәлелдеу процессінің элементтері (сатылары):

<variant>Жинау

<question>Дәлелдемелер жинау ұғымы:

<variant>Табу

<question>Дәлелдеу міндетін атқаратын субъектілер:

<variant>Тергеуші

<question>Дәлелдемелерді жинаудың амалдары (жолдары):

<variant>Тергеу іс-әрекеттерін жүргізу

<question>Дәлелдемелерді бекітудің амалдары (жолдары):

<variant>Хаттама жазу

<question>Дәлелдемелерді зерттеу тәсілдері:

<variant>Жинау

<question>Дәлелдеу теориясы ол — ?:

<variant>дәлелдеу құқығының нормаларының жүйесі

<question>Дәлелдемелердің негізі:

<variant>куәнің жауабы;

<question>Дәлелдеу пәніне жатпайды:

<variant>құқықтары мен міндетерін түсіндіру;

<question>Дәлелдемелерді жинауды құрайды:

<question>табу, бекітіп талдау және дәлелдемелерді алу;

<question>Дәлелдеудің міндетін орындаушылар:

<variant>қылмыстық іс жүргізу орындары;

<question>Дәлелдемесіз анықталатын мән-жайды көрсетіңіз?

<variant>Жалпыға-белгілі фактілер

<question>Дәлелдемесіз анықталатын мән-жайды көрсетіңіз?

<variant>Адамның заңды білуі

<question>Дәлелдемелердің қайнар көздері:

<variant>сезікті, айыпталушы, жәбірленуші, куәгер, маманның заттай дәлелдемелерді беруі бойынша, іс жүргізу хаттамасында бекітілген мәліметтер және тб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *