Биліктің функциясы?

Биліктің функциясы?

<variant>басқару

<variant>тарихи

<variant>ұйымдастырушылық

<variant>социологиялық

<variant>танымдық

<question>…мәні басшылық, үстемдік және бағыну қатынастары арқылы көрінеді

<variant>биліктің

<variant>мемлекеттің

<variant>өкіметтің

<variant>партияның

<variant>саяси режимнің

<question>Билік фетишизмі дегенді қалай түсінесіз?

<variant>билікті қолдаушының ролінің жоғары қойылуы

<variant>билік субьектісінің ролін жоғары қою

<variant>билік субьектісінң еркіндігі

<variant>адамның әлеуметтік мәнінің төмендеуі

<variant>билікке діни сипат беру

<question>….концепция бойынша адам саясат субьектісі болып табылады.

<variant>патерналистік

<variant>тоталитарлық

<variant>өркениетті мемлекет

<variant>либералистік

<variant>демократиялық

<question>Либералистік концепция бойынша адам….болып табылады

<variant>саяси биліктің көзі

<variant>саяси билікті орындаушысы

<variant>аристократтарға тәуелді жаратылысы

<variant>саяси өмірдің органикалық бөлігі

<variant>бағынушы

<question>…мемлекетті ерікті адамдардың ерікті келісімдерінің нәтижесі ретінде қарастырады.

<variant>либерализм

<variant>Платон

<variant>Конфуций

<variant>Аристотель

<variant>консерватизм

<question>Легистердің мемлекетті басқаруда басты принципін көрсетіңіз:

<variant>заңға қатал бағыну

<variant>халық тәрбиесі

<variant>мораль

<variant>реттілік

<variant>дәстүрге

<question>Құқықтық мемлекет құрудың негізгі принциптері:

<variant>заңның үстемдік құруы, демократиялық даму

<variant>заңның демократиялылығы

<variant>өкіметті бөлісу

<variant>өкімет пен жеке адамның тең жауапкершілігі

<variant>терроризмнің алдын-алу

<question>Мемлекеттің мәні:

<variant>күштеу, халыққа қызмет ету, саяси жүйені жетілдіру, заңға сүйену

<variant>еріктілік

<variant>жалпылық

<variant>шекара мен халқы

<variant>билік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *