Апелляциялық (жеке) шағымда, наразылықта болуға тиiс:

Апелляциялық (жеке) шағымда, наразылықта болуға тиiс:

<variant>Шағым, наразылық жiберiлiп отырған соттың атауы

<question>Апелляциялық шағыммен немесе наразылықпен бiрге келiп түскен iстi қарау кезiнде сот iс-әрекеттердi орындауға құқылы:

<variant>Сот отырысына қосымша куәларды шақыртып, олардан жауап алуға

<question>Апелляциялық сатының қылмыстық процесте азаматтық талап қоюды қарауы кезінде сот құқылы:

<variant>Үкiмнiң азаматтық талап қою бөлiгiнiң күшiн жоюға

<question>Апелляциялық тәртіппен үкiмнiң күшiн жоюға немесе оны өзгертуге негiздер болып табылады:

<variant>Сот тергеуiнiң бiржақтылығы және толық еместiгi

<question>Адамды қоғамдық жұмыстарға, түзеу жұмыстарына тартуға, бас бостандығын шектеуге, қамауға немесе бас бостандығынан айыруға соттау туралы үкiмдi орындау мынадай негiздердiң бiрi болған кезде, кейiнге қалдырылуы мүмкiн:

<variant>Жазаны өтеуге кедергi келтiретiн, сотталушының ауыр сырқаты болса

<question>Арнаулы ғылыми білімі бар ,іске мүдделі емес тұлға?

<variant>Сарапшы

<question>Арыз бен қылмыс туралы хабардың сотқа келіп тусуі келесі әрекеттер үшін негіз болады:

<variant>жеке айыптау істерінен басқа, хабарды прокурорға жіберуге

<question>Алдын ала тергеу дегеніміз ол:

<variant>уәкілетті органдардың белгіленген өкілеттік шегінде істің мән-жайының жиынтығын анықтау, белгілеу,бекіту және қылмыс жасаған адамдарды қылмыстық жауапқа тарту жөніндегі сотқа дейінгі қызметінің іс жүргізу нысаны

<question>Алдын ала тергеу келесі жағдайларда аяқталады:

<variant>айыптау қортындысын немесе сотқа медициналық мәжбүрлеу шараларын қолдануға істі жіберілуі туралы қаулы шығарылғанда

<question>Алдын ала тергеу қандай қылмыстық істер бойынша міндетті түрде жүргізіледі?:

<variant>кәмелетке толмаған немесе өздерінің дене және психикалық кемшіліктеріне байланысты өздерін қорғау құқығын жүзеге асыра алмайтындар жасаған қылмыстар бойынша

<question>Алдын ала тергеуді жүзеге асыруға құқылы тергеушілер:

<variant>Ұлттық қауіпсіздік комитеті, ішкі істер органдары, қаржылық полиция органдары тергеушілері

<question>Алдын ала тергеудің мерзімі максималды ұзартылуы мүмкін:

<variant>6 айға дейін

<question>Алдын ала тергеу мерзімін кім ұзартуға құқылы?:

<variant>прокурор

<question>Алдын ала тергеуді” мерзімін ұзарту үшін қандай шешім қабылдану керек?:

<variant>тергеушінің негізді қаулысы

<question>Алдын ала тергеу мерзіміне кірмейтін уақыт:

<variant>алдын ала тергеу тоқтатыла тұрған уақыт кезеңі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *