Анықтаушы, тергеуші және тергеу мен анықтау оргындарының басшыларының іс әрекеттері мен шешімдеріне түскен арызды кім қарайды?:

Анықтаушы, тергеуші және тергеу мен анықтау оргындарының басшыларының іс әрекеттері мен шешімдеріне түскен арызды кім қарайды?:

<variant>аймақтық Ішкі істер органының бастығы

<question>Алдын ала тергеу міндетті емес істер бойынша анықтаушы:

<variant>анықтау жүргізеді

<question>Алдын ала тергеу мен анықтау мәліметтері:

<variant>жариялауға жатпайды

<question>Алу жүргізу жағдайлары:

<variant>іске маңызы бар заттар мен құжаттарды кімде және қай жерде екендігі мәлім жағдайы

<question>Айыптау қорытындысы келесі бөлімдерден тұрады:

<variant>кіріспе, баяндаушы, қорытынды

<question>Алдын-ала тергеу барысында кәмелетке толмаған тұлғаны қамауға алудың ұзақтық мерзімі:

<variant>6 ай

<question>Алдын-ала тергеу және анықтау органының заңдылықты орындауын қадағалайды:

<variant>прокуратура органдары

<question>Алдын ала тергеу кезінде қамаудың ең үлкен мерзімі?:

<variant>он екі ай

<question>Анықтау органына жатпайды (қатысы жоқ):

<variant>прокуратура органы

<question>Анықтаушы, тергеуші, прокурор немесе сот сезіктіге, айыпталушыға қамауға алу бұлтартпау шарасын қолданғандығы туралы хабардар етуге міндетті ме?:

<variant>ерекше жағдайда хабардар етуі мүмкін

<question>Анықтаушы, тергеуші, прокурор немесе сот сезіктіге, айыпталушыға қамауға алу бұлтартпау шарасын қолданғандығы туралы хабардар етуге міндетті ме?:

<variant>ерекше жағдайда хабардар етуі мүмкін

<question>Айыпталушының қанша қорғаушы алуына рұқсат беріледі?:

<variant>саны шектелмеген

<question>Айыпталушыға екі немесе одан көп бүлтартпау шаралары қолдануы мүмкін бе?:

<variant>тек бір түрі қолдануы мүмкін

<question>Азаматтық талап қай кезде берілуі мүмкін?:

<variant>сот отырысындағы сот тергеуі басталмағанға дейін кез келген кезде

<question>Адвокат қорғаушы ретінде қандай құжат негізінде жіберіледі?:

<variant>ордер

<question>Айыпталушы қанша қорғаушы алуына болады?:

<variant>ҚІЖ кодексі қорғаушылар санын көрсетпеген

<question>Айыптау актісі қандай бөліктерден тұрады?

<variant>кіріспе, сипаттау-уәждеу және қарар

<question>Аппеляциялық саты үкімінің, қаулысының күшін жою немесе оларды өзгертуге негіз болып табылады?

<variant>қылмыстық заңнның дұрыс қолданылмауы

<question>Азамат сот отырыстарына алқаби ретінде жылына неше рет қатыса алады?

<variant>1 рет

<question>Аудармашының міндеті:

<variant>өзіне тапсырылған аударманы дәл және толық орындауға

<question>Азаматтық талапкердің құқығы:

<variant>дәлелдемелерді ұсынуға

<question>Адамның қылмыстық құқық бұзушылыққа қатыстылығын анықтау мақсатында үш сағаттан аспайтын мерзімге қолданылатын процестік мәжбүрлеу шарасы:

<variant>жеткізу

<question>Анықтаушының, анықтау органының, тергеушінің, прокурордың қылмыстық іс бойынша іс жүргізу барысында қабылдаған соттың үкімнен басқа кез келген шешімі қалай аталады?

<variant>қаулы

Б

<question> Бірінші сатыдағы соттарда қылмыстық істерді қарайды?:

<variant>жеке судья

<question>Бастапқы дәлелдемелер:

<variant>Маман айғағы

<question>Бұлтартпау шаралары болып табылады:

<variant>Жеке кепiлдiк беру

<question>Белгiлi бiр iстiң өз тергеуiне жатпайтынын анықтағанда тергеушi мiндеттi:

<variant>Бес тәулік ішінде

<question>Басты сот талқылауын тағайындау туралы қаулы қамтуы тиiс:

<variant>Сотталушы болып табылатын адамды көрсетудi

<question>Басты сот талқылауын тағайындау туралы қаулының мазмұнында шешілуге тиіс мәселелер:

<variant>Шақыруға жататын адамдардың тiзбесiн

<question>Бір айыпкердің мүддесін қорғайды:

<variant>заңда толық саны көрсетілмеген;

<question>Бір қорғаушы екі сезіктіні қорғауы мүмкін бе?:

<variant>мүмкін егер ол екеуінің мүдднлерінде қайшылық болмаса

<question>Бұлтартпау шаралары болып есептелмейді:

<variant>күзетпен ұстау;

<question>Басты сот талқылауы үшiн белгiленген уақытта төрағалық етушi:

<variant>Сот отырысын ашады

<question>Басты сот мәжілісінде, төрағалық етушi, сотталушыға көшiрмелердiң тапсырылғанын және қашан тапсырылғанын анықтайды:

<variant>Сотқа дейiнгi жеңiлдетiлген iс жүргiзу хаттамасының

<question>Бұлтартпау шарасын көрсетіңіз?

<variant>Кепіл

<question>Бұлтартпау шарасын көрсетіңіз?

<variant>Үйқамақ

<question>Бұлтартпау шарасын көрсетіңіз?

<variant>Жеке-кепілгерлік

<question>Бұлтартпау шарасын көрсетіңіз?

<variant>Күзетпен ұстау

<question>Бұлтартпау шарасын көрсетіңіз?

<variant>Ешқайда-кетпеу туралы қолхат

<question>Бір іс бойынша адвокат қорғаушы және аудармашы бола алады ма?:

<variant>бола алмайды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *