Пиза тест

Пиза тест
р/с Сұрақтар Жауаптары
1 Қайсысы жаратылыстанушылық-ғылыми бағыттағы пәндер қатарына жатпайды? Информатика
2 PISA халықаралық зерттеуінің 3 бағыты бойынша нәтижелерді бағалаудың өлшемі болып табылатын категорияны көрсетіңіз Жағдаят
3 Тапсырманың қай түрі зерттеу нәтижелеріне неғұрлым нақты талдау жүргізуге мүмкіндік береді?
4 2015ж өткізілген PISA зерттеуінің ерекшелігін көрсетіңіз Бір жауап таңдауы бар форматтағы тапсырмалар таңдалды
5 PISA халықаралық зерттеуі алғаш рет қай жылы өткізілді 2000
6 Қажетті сан немесе сөзді көрсету, оқиғаны баяндау ретіне қарай орналастыру қандай жауап түріне жатады? Жабық құрылымданған жауап
7 Зерттеуде қатысушылардан алынатын анкеталық сауалнаманың мақсаты не? Оқушылардың оқу жетістіктеріне әсер ететін факторларды анықтау
8 PISA халықаралық зерттеуінің нәтижелері қандай мақсатта қолданылады?
9 Жаратылыстанушылық-ғылыми сауаттылық бойынша PISA зерттеуіне кіретін контекст Қоршаған орта
10 Қайсысы PISA тест тапсырмаларының құрылымына жатады? Жабық және ашық сұрақтар
11 Тапсырма мазмұнынан оқушының өзіне қажетті ақпаратты бөліп алу дағдысын тексеру үшін жүзеге асырылатын әрекетті көрсетіңіз
12 Ғылыми танымның әмбебап әдісі болып табылады Жалпылау
13 «Түсіндірме гипотезаларды және оларды тексеру әдістерін ұсыну» бағаланатын қабілеті қай құзыреттілікке жатады? Құбылыстарды ғылыми тұрғыдан түсіндіру
14 Тапсырманың шарты: графиктің мәліметтерін пайдалана отырып, қорытынды жасаңыз және ұсынылған әдістердің қайсысы қарастырылып отырған жағдаятта тиімдірек болатынын түсіндіріңіз. Осы тапсырма қандай құзыретілікке жатады? Деректерді түсіндіру және қорытынды жасау үшін ғылыми дәлелдерді қолдану
15 Процедуралық білім – бұл Ғылыми білім алу үшін қолданылатын ірт.рлі әдістер
16 Зерттеу тақырыбы: Объективті шындық туралы білім
17 Тәжірибені өзгертетін айнымалы – бұл Тәуелсіз айнымалы
18 Тапсырмада сипатталатын проблемалық жағдаятты қамтитын тақырыптық аймақ контекст
19 «График немесе кестедегі ақпараттан жалғыз нүктені табу» қандай деңгейге жатады?
20 Есте сақталып және одан әрі практикалық енгізілетін, ақпаратты сана арқылы өңдейтін психикалық үдеріс

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *