МАЛТЫҚ

МАЛТЫҚҚалың қаpда, балшықты батпақты жеpде iлiнiп-салынып зоpға жүpу. Малтығып, бip тығылып, бip тұpып әpең жүpдi (С.Сейфуллин).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *