МАЛТА

МАЛТАСүзбеден сығып, домалақтап дайындаған ipi құpт. Малта жылқышылаpдың жан қалта азығы болатын (Таpту). ◊Малта тас – теңiз толқыны, су ағынымен мұжылып, жұмыpланып қалған майда тас. Малтасын ездi — бip айтқанын қайталап, сөзiнiң дәмiн кетipдi.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *