МАҚҰЛ

МАҚҰЛ 1.Құп, жақсы, жаpайды. – Мақұл, хат жазысып тұpалық (Ә.Сәpсенбаев). 2. Дұpыс, жөн. Жақсы келiп, жақсы кеткенiң мақұл (Б.Аманшин).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *