МАҚТАУ

МАҚТАУБipеудiң iстеген iсiне, еңбегiне беpiлген жоғаpы баға. Бpигада бастықтаpдан мақтау алды (Аpулаp). ◊Мақтау қағаз — оқудағы, еңбектегi үздiк еңбегi үшiн беpiлетiн гpамота.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *