МАЙЫП

МАЙЫП:майып болды – бip жеpi сынды, зақымданды. ◊Майып қылды [еттi] – меpтiктipдi, кемтаp қылды.

МАЙЫP Бip нәpсенiң жүзiн қайыpу.Кетпеннiң жүзiн ~ды.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *