Философия. Шпор

<question>Аристотель бойынша философия неден басталады?
<variant>таң қалудан
<variant>жаңалық ашудан
<variant>қорқыныштан
<variant>үйренуден
<variant>пікір таластан

<question>«Ойлаудың болмысқа қатынасы туралы сұрақты» философияның негізгі сұрағы деп санаған кім?
<variant>Энгельс
<variant>Кант
<variant>Фихте
<variant>Біздің оқытушымыз
<variant>Платон

<question>Канттың пікірінше нағыз философиялық пән болып табылатын төрт сұрақ бар. Келесіде көрсетілгендердің қайсысы артық?
<variant>Әлемнің түп негізі неде?
<variant>Мен неге үміттене аламын?
<variant>«Адам» дегеніміз не?
<variant>Мен нені біле аламын?
<variant>Мен не істеуім керек?

<question>Тарихи тұрғыдан философияның алдында келесілердің қайсысы болған жоқ?
<variant>Социология
<variant>Тарихи білім
<variant>Мифология
<variant>Дін
<variant>Геометрия

<question>Философия қай елде пайда болды?
<variant>Бір уақытта ежелгі Үнді, Қытай және Греция жерлерінде
<variant>Ежелгі қытайда
<variant>Ежелгі Үндістанда
<variant>Ежелгі Грецияда
<variant>Еуропада

<question>Философияның ерекшелігі-
<variant> әлемді, оның жалпыға ортақтығы мен тұтастығында алып тануға тырысу
<variant> әлемге деген практикалық қатынаста
<variant>анықталмайды
<variant>қатаң ғылыми ой-тұжырымдарда
<variant>догматизмде

<question>Дәстүр «философия» терминін пайда болуын кімге жатқызады?
<variant>Пифагорға
<variant>Аристотельге
<variant>Платонға
<variant>Фалеске
<variant>Зенонға

<question>Дүниетанымның қандай тарихи типтерін бөліп қарастыруға болады?
<variant>мифология, дін, философия
<variant>мифология, ғылым
<variant>метафизикалық, діни, позитивтік
<variant>әдебиет, философия, ғылым
<variant>эпос, пафос, логос

<question>Философияның қандай анықтамасы мүлдем дұрыс емес?
<variant>филсофия- бұл жеке теория
<variant>философия- бұл мәдениеттің квинтэссенциясы
<variant>философия- бұл дүниетаным
<variant>философия-бұл ойларға толы, дәуір
<variant>философия-қоғам мен табиғаттың дамуының жалпы заңдылықтары туралы ғылым

<question>Сократ құрмет тұтқан ізгі істердің бірі?
<variant>әділеттілік
<variant>тыныштық
<variant>бақыт
<variant>өкініш
<variant>құрмет көрсету

<question>Буддизм дін бе, әлде философия ма?
<variant>буддизмде философия да, дін де
<variant>дін
<variant>философия
<variant>бұл ғылым
<variant>сұрақ дұрыс емес.

<question>Будда бойынша адам өмірінің мәні неде?
<variant>азаптануда
<variant>ақиқатты тануда
<variant>еңбекте
<variant>қарым-қатынас
<variant>қоғамдағы өмір

<question>Үнді философиясындағы адамның тіршілік етуінің заңын білдіретін ұғымдар:
<variant>карма, сансара
<variant>барлығы бостандықта
<variant>креационизм
<variant>дао және мокша
<variant>атман және брахман

<question>Буддизмдегі азаптан босатылу, барлық адамзат күшінің соңғы мақсатын білдіретін термин?
<variant>нирвана
<variant>карма
<variant>сенім
<variant>таным
<variant>атман

<question>Будданың «ізгі ақиқаттарының» ішіндегі жоғы?
<variant>азаптанудан құтылуға болмайды
<variant>азаптанудың себебі
<variant>азаптанудан босану
<variant>азаптанудан босануға апаратын жол
<variant>азаптану бар

<question>Конфуцийдің этикалық-саяси көзқарастарының мәні неде?
<variant>Қайырымдылық арқылы басқару теориясында
<variant>Жаңа мемлекетті құру жолында
<variant>Шындықтың әлеуметтік мәселелері
<variant>Билеушінің идеалды образын жасауда
<variant>Қоғамның әлеуметтік стратификациясын құруда

<question>Конфуций философиясындағы «есімдерді өзгерту» дегеніміз нені білдіреді?
<variant>шындықты түзеуді
<variant>атын ауыстыруды
<variant>жеке адамдарды тәрбиелеуді
<variant>мұндай ұғым Конфуцийде жоқ
<variant>діни текстерді аударуды

<question>Конфуций философиясының іргелі ұғымдарына жатпайтыны:
<variant>білімқұмарлық
<variant>ізгілік
<variant>дәстүр
<variant>әділеттілік
<variant>адам сүйгіштік

<question>Конфуций философиясындағы ізгіліктің орталық принципі?
<variant>алтын орта принципі
<variant>құдай мәнін түсіну жолы
<variant>азаптанудан құтылу
<variant>витальды қажеттіліктерді қанағаттандыру
<variant>әр адам үшін өзінікі бар

<question>Лао цзы философиясындағы басты ұғым:
<variant>дао жолы
<variant>медитация
<variant>аскетизм
<variant>жол
<variant>зұлымдыққа күшпен қарсыласу

<question>«Өзіңді өзің таны»-деген философиялық көзқарас?
<variant>Гераклиттікі
<variant>Сократтікі
<variant>Демокриттікі
<variant>Платондікі
<variant>Аристотельдікі

<question>Аристотельдің философиясын оқып-зерттемеген және оның ілімімен таныс емес?
<variant>Милеттік Фалес
<variant>Александр Македонский
<variant>Мартин Хайдеггер
<variant>Брабанттық Сигер
<variant>Ибн Рушд

<question>Фалес… қараған кезде грек құдайлары өмір сүруін тоқтатты, — деп жазды Герцен.
<variant>суға
<variant>жерге
<variant>қоршаған адамдарға
<variant>аспандағы бұлтқа
<variant>гүлдеп тұрған ағашқа

<question>Левкипп, Демокрит, Лукреций Кар… Олардың көзқарастары нені біріктіреді?
<variant>диалектикалығы
<variant>атомизм
<variant>діни
<variant>ортақ ештеңе жоқ
<variant>олар грек тілінде жазды

<question>Эфестік Гераклит, Элейлік Зенон… Олардың философиялық көзқарастарын не жақындастырады?
<variant>стихиялық диалектика
<variant>стихиялық ғалымдықтары
<variant>стихиялар
<variant>стихиялық идеализм
<variant>стихиялық индивидуализм

<question>Фалес, Плотин, Зевс, Хрисипп… оларға ортақ не нәрсе ?
<variant>Ортақ ештеңе жоқ
<variant>Афинның азаматтары екендігінде
<variant>көрнекті философтар
<variant>Аристотельден тәліс алғандықтары
<variant>Платонда оқығандықтары

<question>Зенонның апориясы қалай аталады ?
<variant>Ахилл және тасбақа
<variant>Ахиллдің тасбақасы
<variant>Ахилл және тасбақалар
<variant>Ахилл және ниндзя тасбақасы
<variant>Ахилл:

<question>Зенонның апориясы қалай аталады?
<variant>Ұшып бара жатқан жебе
<variant>Ұшудағы жебе
<variant>Ұшқыш жебе
<variant>жебелер зуылдауда
<variant>жебелер ұшпайды

<question>Платон құрған философиялық мектеп?
<variant>Академия
<variant>Гимназия
<variant>Лицей
<variant>Агора
<variant>Афина диалектиктері

<question>«Сенемін, өйткені абсурт» — өз уақытында осындай философиялық пікірді айтқан кім?
<variant>Тертуллиан
<variant>Августин
<variant> Мұса пайғамбар
<variant>Менің көршім
<variant>Ф.Аквинский

<question>«Байқаңыз, сізді философияға біреу әуестендіріп жібермесін…әлемнің барлық стихиясы бойынша» — деп оқытқан…
<variant>Тертуллиан
<variant>Марк Аврелий
<variant>Тит Ливий
<variant>Августин
<variant>Фома Аквинский

<question>Ортағасыр Еуропа философиясының сипатты белгілеріне тән емес не?
<variant>имморализм
<variant>теоцентризм
<variant>креоционизм
<variant>провиденциализм
<variant>иррационализм

<question>Фома Аквинский, Брабанттық Сигермен пікір таластыра отырып шын мәнінде кіммен дауласты ?
<variant>Аверроэспен
<variant>монах көршісімен
<variant> білімсіз адаммен
<variant>әл-Фарабимен
<variant>болашақ Рим Папасымен

<question>Ортағасыр Еуропа философиясының сипатты белгілеріне жататын не?
<variant>теоцентризм
<variant>антропология
<variant>ғылым
<variant>атеизмге бейімділік
<variant>білімсіздік

<question>Фома Аквинскийдің негізгі философиялық шығармаларының бірі —
<variant>Теология жинағы
<variant>Құдай қаласы
<variant>құдайды қорғау жинағы
<variant>дәлелдеу жинағы
<variant>Құбыжыққа қарсы жинақтар

<question>Философияның пайда болуына ықпал еткен, ислам әлемінедегі елдерге қатысты ілім:
<variant>мутазилизм
<variant>мистикалық ағым
<variant>поэзия
<variant>суфизм
<variant>гегельяншылдық

<question>Антикалық философиядан әл-Фараби қабылдаған, маңызды дәстүрдің атауы…
<variant>перипатетизм
<variant>мистицизм
<variant>гилозоизм
<variant>материализм
<variant>идеализм

<question>Әл-Фарабиді қалай атады ?
<variant>Аристотельден кейінгі, екінші ұстаз
<variant>Аристотельдің ең жақын екінші шәкірті
<variant>Түркілердің екінші философы
<variant>Араб философы
<variant>Аристотель мектебінің мақтан тұтарлық философы.d

<question>Ренессанс философиясының маңызды белгісі болып табылатын
<variant>антропоцентризм
<variant>теологизм
<variant>социоцентризм
<variant>космоцентризм
<variant>атеизм

<question>Қайта Өрлеу дәуірінде бастапқы әлеуметтік утопияға философиялық көзқараспен ден қойған…
<variant>Томас Мор
<variant>Данте
<variant>Эразм Роттердамский
<variant>Лоренцо Валло
<variant>Петрарки

<question>Итальяндық натурфилософияның өкілдеріне жататын кардинал (1401 ж)?
<variant>Николай Кузанский
<variant>Николай Коперник
<variant>Джордж Беркли
<variant>Лоренцо ди Медичи
<variant>Савонаролла

<question> Алғашқы буржуазиядлық қатынастар дәуірінде бірінші рет саясат философиясына көңіл қойған…
<variant>Макиавелли
<variant>Мирандола
<variant>Кампанелла
<variant>Мазарини кардинал
<variant>Ришелье кардинал

<question>Индивидуалдықты қарастыратын философияның ерекше белгісі…
<variant>ренессанс
<variant>өмір
<variant>конвенционализм
<variant>рационализм
<variant>конформизм

<question>«Тарих саясатты жасайды», — деп тұжырымдаған…
<variant>Макиавелли
<variant>Руссо
<variant>Кампанелла
<variant>Гоббс
<variant>Ленин

<question>«Өмір сүргендіктен ойлаймын» деген философиялық пайымдау…
<variant>Декарт
<variant>Спиноза
<variant>Сократ
<variant>Паскаль
<variant>Арристотель

<question>Декарт – ұлы…
<variant>философ және математик
<variant>философ және биолог
<variant>социолог және тарихшы
<variant>философ, Нобель сыйлығының лауреаты
<variant>ортағасыр философы

<question>Декарт қандай субстанцияларды бөліп көрсетеді ?
<variant>ойлайтын және
<variant>құдай мен періштелер
<variant>адамның парасаты мен сананы
<variant>материяны
<variant>жан мен тән

<question>Фр. Бэкон бойынша танымға зиянды төрт руды келтіреді…
<variant>идолдар
<variant>белгілер
<variant>обьектілер
<variant>заңдар
<variant>идеология

<question>Жаңа Заман философиясындағы маңызды мәселелердің бірі…
<variant>себептілік
<variant>жаратушы Құдай
<variant>хаос
<variant>герменевтика
<variant>өлім және өлместік

<question>«Бұл тамаша әлемнен бәрі де жақсылыққа» — деп айтқан?
<variant>Лейбниц
<variant>Леонардо да Винчи
<variant>Декарт
<variant>Гоббс
<variant>Паскаль

<question>‘Bellun omneum omnes’ –саясат және құқық философиясының танымал принципі…
<variant>Гоббс
<variant>Гроций
<variant>Цицерон
<variant>Руссо
<variant>Макиавелли

<question>Фр.Бэконның ғылымға кіріспе дәстүрін жалғастыра отырып, жазған кітабы?
<variant>Жаңа Органон
<variant>Жаңа Атлантида
<variant>Жаңа ғылыми әдіс
<variant>Ғылымның жаңа идолы
<variant>Ғылымға деген жаңа көзқарас

<question>Өзінің философиялық шығармаларында адам образын «ойлаушы қамыс» ретінде қарастырған…
<variant>Паскаль
<variant>Вольтер
<variant>Кант
<variant>Руссо
<variant>Монтескье

<question>«Білім-күш» — деп тұжырымдаған?
<variant>Фр.Бэкон
<variant>Паскаль
<variant>Р.Бэкон
<variant>Спиноза
<variant>Декарт

<question>Әлемнің көптік шексіздігін 1610 жылы 10 наурызда ашқан…
<variant>Галилей
<variant>Кеплер
<variant>Дж.Бруно
<variant>Коперник
<variant>Нострадамус

<question>Бостандықты қажеттіліктің танылуы ретінде ең бірінші айтқан кім?
<variant>Спиноза
<variant>Кант
<variant>Аристотель
<variant>Декарт
<variant>Лейбниц

<question>ХVІІІ ғасырда таным әдістерінің мәселелерін қарастырмаған…
<variant>Спенсер
<variant>Ламетри
<variant>Кондильяк
<variant>Дидро
<variant>Гельвеций

<question>Мәдениет ұғымын философиялық — тарихи концепцияға айналдырып қарстырған…
<variant>Вольтер
<variant>Вико
<variant>Руссо
<variant>Дидро
<variant>Кондильяк

<question>Батыс Еуропа тарих философиясы шын мәнісінде кімнен басталады…
<variant>Вольтерден
<variant>Гоббстан
<variant>Дидродан
<variant>Руссодан
<variant>Ламетриден

<question>Тарихта ең бірінші рет географиялық детерминизмді зерттеген…
<variant>Монтескье
<variant>Кант
<variant>Вольтер
<variant>Гердер
<variant>Гумилев

<question>Ағартушылық кезеңде тарих философиясының сипатты белгілері — идеяның жоқтығы …
<variant>апокалиптикалық
<variant>сыни (критикалық)
<variant>прогрессизм
<variant>еркінойшылдық
<variant>адамзаттағы сенімдер

<question>Энгельс Жаңа Замандағы материалистік философияны, оның жеке белгісін теріске шығарады…
<variant>рационализмін
<variant>волюнтаризмін
<variant>механистігін
<variant>гилозоизмін
<variant>диалектикалығын

<question>Шеллингтің бірінші болып қолданған ұғымы?
<variant>жаттану
<variant>терістеу
<variant>бостандық
<variant>онтология
<variant>қарым-қатынас

<question>Фейербахтың есімімен байланыстыруға болады?
<variant>неміс классикалық философиясының соңымен
<variant>бастапқы неміс классикалық философиясын
<variant>неміс классикалық философиясының шыңымен
<variant>неміс классикалық философиясының ортасымен
<variant>мәңгілік неміс классикалық философиясымен

<question>Экзистенциализмнің негізін салушы ,,немесе-немесе,, атты шығарманы жазған:
<variant>Серен Кьеркегор
<variant>Карл Ясперс
<variant>Гамлет
<variant>Мартин Хайдеггер
<variant>Жан-Поль Сартр

<question>Ницше жоғарғы адам теориясын философиялық негізде қалай құрады?
<variant>алыстағыға деген махаббат этикасы
<variant>жақын адамға деген махаббат этикасы
<variant>қызметтестік этикасы
<variant>күштемеу этикасы
<variant>кез-келген этикалық бастаманың жоқтығы.

<question>Қазақ ағартушыларының басты қарастырған мәселесі:
<variant>гуманизм
<variant>метафизикалық
<variant>ирационалдық
<variant>материалистік
<variant>телеологизм

<question>Ш.Уәлихановтың философиялық көзқарасы қандай бөлімде көрініс табады?
<variant>дін философиясында
<variant>гносеология
<variant>онтология
<variant>тарих философиясы
<variant>аксиология

<question>Абай философиясының орталық мәселесі —
<variant>адам
<variant>таным
<variant>дін
<variant>онтология
<variant>методология

<question>Абайдың философиялық құрылымындағы Құдай-Алла қандай орында тұрады?
<variant>таным
<variant>алғашқытүрткі
<variant>әлемдік парасат
<variant>ешқандай
<variant>абсолюттік идея

<question>Абай қазақ қоғамының жағдайын қалай сипаттайды ?
<variant>білімдікті талап ететін, сыни көзқараста
<variant>ол баға бермейді
<variant>мәлімет ретінде
<variant>анық мақсаттқа жету жолындағы кезең ретінде
<variant>алтын ғасыр ретінде

<question>Шәкәрімнің 1898-1928 жылдарда жазған негізгі философиялық шығармасының бірі — «Үш…»
<variant>анық
<variant>жолдас
<variant>адасу
<variant>дос
<variant>адамгершілік заңдар

<question>Гегель — неміс классикасының көрнекті өкілі, кімнің көзқарасында мына принциптер ерекшеленеді?
<variant>диалектикалық
<variant>атеизм
<variant>иррационализм
<variant>мистицизм
<variant>метафизикамен

<question>ХХғасырда философияның көрнекті өкілдері адам мәселесін қай тұрғыда қарастырды?
<variant>экзистенциализм
<variant>неопозитивизм
<variant>герменевтика
<variant>синергетизм
<variant>неогегельяншылдық

<question>ХХғасырда философияның көрнекті өкілдері жаңа контекстіде танымның ғылыми әдістерінің мәселесін қалай қарастырды ?
<variant>неопозитивизм
<variant>неотомизм
<variant>ницшеандық
<variant>экзистенциализм
<variant>мен білмейтін

<question>Философиялық онтологияның іргелі алғы қатарында көрсетілуі керек ұғымды келесілердің ішінен көрсетіңіз ?
<variant>болмыс
<variant>субстрат
<variant>логос
<variant>энергия
<variant>бостандық

<question>Антик дәуірінде кім алғаш рет филсофияға болмыс ұғымын енгізеді?
<variant>Парменид
<variant>Зенон
<variant>Аристотель
<variant>Анаксимандр
<variant>Гераклит

<question>Философиялық концепцияларды идеализм мен материализмге бөлу қандай негіздерде болды ?
<variant>болмыс немесе сананың біріншілігі
<variant>универсалдыққа қатынасы
<variant>конвенция негіздері
<variant>дінге қатынасы
<variant>ерікті

<question>Кімнің түсінігінде болмысты алғашқы және абсолютті идея, таза ұғым ретінде қабылдаған?
<variant>Гегель
<variant>Кант
<variant>Фихте
<variant>Декарт
<variant>Спиноза

<question>Жалпы алғанда философиядағы болмыс ұғымы нені білдіреді ?
<variant>өмір сүру
<variant>өмір
<variant>құдай
<variant>ешнәрсені
<variant>өлім шекараасы

<question>Кімнің пікірі бойынша әлем идеалдық мәндер мен заттардың, форма мен материяның бірлігі?
<variant>Аристотель ілімі
<variant>Гегель жүйесі
<variant>Платон ілімі
<variant>Кант
<variant>Маркс теориясы

<question>Маркстің көзқарасы бойынша болмысты материядан тысқары қарауға бола ма?
<variant>жоқ
<variant>мүмкін
<variant>бұндай қатынасты Маркс қарастырған жоқ
<variant>болмыс — бұл заттардың көрінісі
<variant>болмыс — бұл сезімдік материя

<question>Әлемнің болмысы мен бірлігі туралы ой түйе отырып, Ф.Энгельс кіммен пікір таластырады ?
<variant>Дюрингпен
<variant>Кантпен
<variant>Сен-Симонмен
<variant>Гегельмен
<variant>Платонмен

<question>Хайдеггер философиясындағы Daseіn категориясының мәні неде?
<variant>адам болмысында
<variant>таза болмыс
<variant>табиғат болмысы
<variant>қазіргі болмыс, болмыстың қатысуы
<variant>рухани болмыс

<question>Неосфера туралы Э.Леруа мен П.Тейяр де Шарден түсініктеріне қарағанда В.Вернадскийдің түсінігі несімен айрықшаланады?
<variant>ғылыми-жаратылыстық мазмұнымен
<variant>ешқандай ерекшеленбейді
<variant>теологиялық бағытымен
<variant>діни философиялық ыңғайларымен
<variant>Ноосфера ұғымын Вернадский қарастырған жоқ.

<question>Қандай ұғымда табиғат пен қоғамның өзара әрекет процесі
бейнеленеді, ғылым мен адам ақылының ролі атап көрсетіледі?
<variant>ноосфеара
<variant>биосфера
<variant>социосфера
<variant>геосфера
<variant>техносфера

<question>Онтологияның негізгі мәселелерін Хайдеггер қай кітапта қарастырады?
<variant>Болмыс және уақыт
<variant>Табиғат болмысы және рух болмысы
<variant>Болмыс
<variant>Бар болу мен болу
<variant>Болмыс өмір сүру ретінде

<question>Әлемнің материалдық бірлігі принципін дәл тұжырымдаған?
<variant>Энгельс
<variant>Эпикур
<variant>Эйнштейн
<variant>Эпиктет
<variant>Эмпедокл

<question>Хайдеггер бойынша дүниені жақсы тану үшін не істеу керек ?
<variant>болмысты талдау
<variant>ғалымдардан кеңес алу
<variant>құдайдан сұрау
<variant>адамдардан еш нәрсе сұрамау
<variant>философтардан кеңес алу

<question>Мына ойшылдардың қайсысы танымның мәні мен маңызын түсіну үшін үңгір туралы мифті мысалға келтіреді ?
<variant>Платон
<variant>Кант
<variant>Шопенгауэр
<variant>Маркс
<variant>Ницше

<question>Хайдеггер біздің болмысты танудағы ұғымдарымызға салыстырмалы қандай парадокс айтқан?
<variant>ақиқат бір жерде
<variant>кей бір адамдар абстрактылы ойлайды
<variant>дүниені тану мүмкін емес
<variant>ешқандай парадоксальдық ойлар жоқ
<variant>біз барлығымыз ойлай алмаймыз

<question>Маркстің диалектикасы Гегельден айырмашылығы неде?
<variant>оның материалистігінде
<variant>ғарыштық философияға жақындығы
<variant>оның идеалистілігі
<variant>дінге қатынасында
<variant>ешқандай айырмашылығы жоқ.

<question>Гегельдің соңғы үштік элементін көрсетіңіз ?
<variant>синтез
<variant>антитезис
<variant>факт
<variant>тезис
<variant>теріске шығару

<question>Танымның ақиқаттығы туралы мәселенің толығымен шешілуі мүмкін емес деп санайтын философиялық ілім қалай аталады?
<variant>агностицизм
<variant>неотомизм
<variant>гностицизм
<variant>сенсуализм
<variant>рационализм

<question>Білімнің қандай формасы негіздеуді және тексеруді талап етеді ?
<variant>гипотеза
<variant>аксиома
<variant>факт
<variant>теория
<variant>мәселе

<question>Гносеологияның негізгі категориясын көрсетіңіз?
<variant>ақиқат
<variant>субсанция
<variant>материя
<variant>өлшем
<variant>норма

<question>Танымның сезімдік деңгейінің үш негізгі формасы?
<variant>түйсік, қабылдау, көрініс
<variant>парасат,санасыздық, интуиция
<variant>идея, гипотеза, интуиция
<variant>ұғым, пайымдай, тұжырым
<variant>субстрат, материа, бомыс

<question>Әлем жөніндегі әртүрлі ғылымдардың анағұрлым іргелі білімдерінің синтезінің нәтижесі қалай аталады?
<variant>парадигма
<variant>эклектика
<variant>білімнің интеграциясы
<variant>әлемнің ғылыми теориясы
<variant>ғылыми теория

<question>Ғылым динамикасында Күн екі фазаны бөліп көрсетеді: қалыпты ғылым…
<variant>ғылыми революция
<variant>ғылымды терістеу кезеңі
<variant>бірнеше теориялардың қатар өмір сүруі
<variant>ғылымдағы тоқырау
<variant>ғылымның абсолюттілігі

<question>И.Лакатос ғылымның дамуы үшін қандай концепцияны ұсынды?
<variant>ғылыми зертттеушік бағдарламаларының бәсекелестігі
<variant>коммуникативті
<variant>интегративті
<variant>әдістемелік анархизм
<variant>ешқандай

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *