Саясаттану

1,Ағартушылық дәуірдегі әлеуметтік — саяси ойлардың негізгі артықшылығы неде?
<variant>адамды жаңа өмірге, жаңа дүние сезімге, теңдікке, меншік иесі болуға, бостандыққа уағыздауы
2,Аристотель саясаттың басты мақсатын неден көреді?
<variant>адамның саяси жаратылыс екенін түсіндіруден
3,Аристотелдің саясатқа арнап жазған атақты еңбегі?
<variant>Саясат
4,Аристотельдің түсінігіндегі мемлекеттің басты мақсатын көрсетіңіз:
<variant>адамдар арасындағы қарым-қатынасты реттеу
5,Адам ол қоғамдық қатынастардың жемісі, қоғамның таза парағы:
<variant>Абай
6, « Азаматтық қоғам»теориясын алғаш терең және жан-жақты зерттеген?
<variant>Ж.Ж.Руссо
7,Азаматтық қоғам дегеніміз?
<variant>Азаматтардың, әлеуметтік топтардың әр түрлі сұраныстары мен мүдделерін
8,Аристократия деп …
<variant>ақсүйектер әулиеті билік жүргізетін, ерекше мемлекеттікбасқару түрі
9,Адамдардың алдына қойған саяси мақсаттарына байланысты біріккен тобы?
<variant>саяси ұйымдар мен қозғалыстар
10,Адамдардың кәсіптік мүдделері мен қажеттіктерінің негізінде кұрылатын ұйым?
<variant>кәсіподақ
11,…аңықтама бойынша билік белгілі бір мақсатқа қол жеткізу құралы ретінде түсіндіріледі.
<variant> инструменталистік
12,Әлеуметтік саяси концепцияларында қоғам үшін өркениеттілікті жат құбылыс деген мектепті көрсетіңіз
<variant>даосистер
13,Әкімшілік- территориялық ұйымдасуына байланысты мемлекет:
<variant>унитарлы, федерациялық, конфедерациялық
14,Басқару формасына қарай мемлекет қалай бөлінеді?
<variant>монархия және республика
15,Биліктің функциясы?
<variant>басқару
16,Билік фетишизмі дегенді қалай түсінесіз?
<variant>билікті қолдаушының ролінің жоғары қойылуы
17,Бір конституция, бір заң шығарушы және аткдрушы орган негізінде өмір сүретін бірыңғай тұтас құрылым:
<variant>Унитарлық мемлекет
18,… бірнеше мемлекеттік құрылымдардың бірігуінен туратын мемлекеттік құрылыс.
<variant>Федерация
19,Белгілі бір уақытқа сайланатын немесе өкілеттік мекемелер арқылы қалыптасатын мемлекеттік басқару түрі?
<variant>Республика
20,Грек тілінен аударғанда “саясат” ұғымы қандай мағына береді?
<variant>мемлекеттік және қоғамдық іс
<question>Геосаясат дегеніміз …
21, сыртқы саясатты жүргізуге географиялық факторларды есепке алуға негізделген саяси концепция
<question>Демократия:
22,халыктың билігіне, еркіндікке және теңдікке негізделген саяси режим <variant>шексіз билік жүргізудің бір түрі
23,Диктатура деп …
<variant> өз әрекетінде мемлекеттік басқаруды қарулы күштерді пайдаланып, күштеу арқылы жүргізетін, ешқандай құқықпен шектелмеген билік
24,Ежелгі дәуірдегі адамзаттың саяси идеялары қандай сипатта дамыды?
<variant>діни-мифологиялық сипатта болды <variant>адамдар арасындағы қарым-қатынас, құдайдың кұдіретінің нәтижесі
25,Ең алғаш болып “үлгілі мемлекет”идеалын жасаған грек ойшылы?
<variant>Платон
26,Жеке адамдар мен топтардың іс-әрекетін, белгілі бір саяси жағдайларда адамдардың өздерін қалай ұстауын танып білуге негізделген саясаттанудың әдісі?
<variant>Бихевиристік әдіс
27,Жеке адам саясаттың субьектісі дегенді түсіндір:
<variant>адам мемлекет пен саясаттың басты нысанасы
28,Жеке адамдардың тәртібіндегі шешуіпі фактор қандай?
<variant>рухани байлық
29,3аңшылдар мектебі қоғамды баскаруда…мемлекеттің маңызын жоғары қойды.
<variant>автократиялық
30,Коғам өмірінің дамуындағы саясаттанудың мәні неде?
<variant>қоғамның демократиялық мәдениетінің қалыптасуы мен саяси процестерді терең түсінуіне жағдай жасау
31,Қоғамның саяси саласындағы барлық құбылыстар мен үрдістерді, тенденцияларды бейнелейтін:
<variant>идеология
32,Қайта өрлеу дәуіріндегі әлеуметтік — саяси ойлардың даму бағыттары:
<variant>гуманизм, еркіндік
33,Конфуций саясатты төмендегідей құндылыққа негіздейді?
<variant>дәстүрге
34,Құқықгық мемлекет құрудың негізгі принциптері:
<variant>заңның демократиялылығы, оның үстемдік құруы
35,Конституция бойынша жоғарғы билік иесі парламент болып саналатын мемлекеттік құрылыс
<variant>парламенттік республика
36,Қоғамның саяси жүйесі:
<variant>билік жүргізіп, қоғамдық тұрақтылық пен тәртіпті қамтамасыз ететін әлеуметтік топтар мен саяси институттардың жиынтығы, өзарақатынастары <variant>саяси партиялардың қатынасы
37,….концепция бойынша адам саясат субьектісі болып табылады.
<variant>патерналистік
38,Құқықтық мемлекет құрудың негізгі принциптері:
<variant>заңның үстемдік құруы, демократиялық даму
39,Кұқықты мемлекеттің белгілері: 1. Заң шығарушы; 2. Атқарушы орындаушы; 3. Сот-бақылау органдары; 4. Мемлекетте заңның ең жоғары да тұруы; 5. Бейімделушілік; 6. Дипломатиялық қүжаттардың болуы.
<variant>1,2,3,4
40,Құқықтық мемлекет болуы үшін:
1. Халықтың саяси тәуелсіздігі; 2. Мемлекеттің егемендігі; 3. Азаматтық қоғам; 4. Азаматтардың құқықтық теңдігі; 5. Бір адамға шексіз билікті беру; 6. қатаң тәртіптің болуы.
<variant>1,2,3,4
41,Консерватизм деп…
<variant>тарихи қалыптасқан саяси және қоғамдық өмірді өзгеріссіз сақтауға тырысқан әлеуметтік саяси көзқарастар
42,Қоғамның саяси өмірінің сапалық жағын не көрсетеді?
<variant>саяси сана мен мәдениет
43,Қоғамдағы халықгық билікті жүргізетін және адамдардың мемлекеттегі өзара байланысын ұйымдастыратын әлеуметтік-саяси институтар мен құндылықтар жиынтығы?
<variant>саяси жүйе
44,Қандай жағдайда саяси мүдде саяси мақсатқа айналады?
<variant>саяси-идеологиялық жөне топтық мүдде біріккенде <variant>экономикалық және топтық мүдде біріккенде
45,Либералистік концепция бойынша адам….болып табылады
<variant>саяси биліктің көзі
46,Легистердің мемлекетті басқаруда басты принципін көрсетіңіз:
<variant>заңға қатал бағыну
47,Мемлекеттік дамудың негізгі принципі?
<variant>демократия
48,Мемлекеттік билікті қолға алуға немесе билік жүргізуге қатынасуға бағытталған, ортақ мүдде негізінде құрылған адамдардың ерікті одағы:
<variant>саяси партия
49,Мемлекет ұғымы қандай мағыналарда қолданылады?
<variant>халық, ел, қоғам, үкімет және әкімшілік
50,Мемлекет «қоғамдық келісім» теориясы негізінде пайда болды деген ойды кімдер айтты?
<variant>Т.Гоббс, Ж.Ж.Руссо
51,Мемлекеттің егемендігі:
<variant>ішкі және сыртқы саясаттағы толық тәуелсіздігі, дербестігі
52,Мемлекеттің шығуына байланысты қандай кағида қазіргі заманға сай келеді?
<variant>қоғамдық шарт қағидасы
53…мәні басшылық, үстемдік және бағыну қатынастары арқылы көрінеді
<variant>биліктің
54,…мемлекетті ерікті адамдардың ерікті келісімдерінің нәтижесі ретінде қарастырады.
<variant>либерализм
55,Мемлекеттің мәні:
<variant>күштеу, халыққа қызмет ету, саяси жүйені жетілдіру, заңға сүйену
56,Мемлекеттіктің басты белгісі:
<variant>аталғандардың барлығы
57,Орта ғасырдағы әлеуметтік-саяси ойдың ерекшелігін көрсетіңіз?
<variant>теологиялық
58,Өкімет билігінің негізгі факторлары:
<variant>басқарудың түрлері
59,Платон көрсеткен мемлекеттің екі типі:
<variant>идеалды және теріс
60,Платонның саяси іліміндегі басты идея?
<variant>ізгілікті мемлекет кұру
61,Платонның түсінігіндегі ізгілікті мемлдекет кандай принципке сүйенеді?
<variant>парасаттылық
62, « Патша» атты еңбектің авторы?
<variant>Макиавелли
63,Саясаттанудың теориялық-методикалық негізі-ол….
<variant>саяси ғылымның даму тарихы
64,Саясаттанудың ғылымилығы неде?
<variant>барлық әлеуметтік ғылымдар сияқты, қоғамдық және гуманитарлық ғылымдардың әдістерін пайдалану, эмпирикалық әдіс, болжамға сүйену
65,Саясаттану— ол…..
<variant>мемлекетті, қоғамдық істерді басқару өнері
66,Саясаттанудың ерекшелігін көрсетіңіз:
<variant>саясат жайлы, саяси құблыстардың ішкі сырын, логикасын, өмірге керектігін, заңдылықтарын айқындап беретіндігінде
67,Саяси мүдденің қалыптасуындағы шешуші факторларды атаңыз:
<variant>әлеуметтік-экономикалық, мәдени-рухани, саяси жағдайлар
68,Саясатқа әсер ететін шешуші факторлар?
<variant>экономикалық, әлеуметтік-саяси, рухани, тарихи-мәдени
69,Саясаттанудың басты зерттеу объектісін анықтаңыз?
<variant>саясат
70,Саясаттың субъектілерін көрсетіңіз?
<variant>жеке тұлға, әлеуметтік топтар, таптар
71,Саясаттың алғашқы субъектісі-….
<variant>жеке тұлға
72,Саясаттанудың атқаратын қызметін, алдына қоятын мақсатын анықтаңыз?
<variant>танымдық, тәрбиелік және тәжірибелік
73,Саясаттың құрылымын анықтаңыз: 1. Саяси билік; 2.Саясат субъектілері; 3. Саяси сана; 4. Саяси мәдениет; 5. Саяси ұжымдар; 6. Саяси қарым-қатынастар
<variant>аталғандардың барлығы
74,Саясаттың зерттейтін мәселелерін анықтаңыз: 1. Саяси жүйе құрылымы; 2. Саяси экономия мәселелері; 3. Мемлекетті саясатты жасау; 4. Қоғамдық ұйымдар; 5. Билік мәселелері; 6. Сот жүйесі.
<variant>1,3,5
75,Саясаттың моральдық негізін зандармен емес дәстүрмен байланыстырған ойшыл?
<variant>Конфуций
76Саясат мынадай формада жүріп отырады:
1)ұжымдық, 2)ішкі,3)мемлекеттік, 4)сыртқы
<variant>2,4
77,Саясат..қарай мемлекеттік, партиялық, ұлттық болып бөлінеді.
<variant>әлеуметтік базасына
78,Саяси қатынас.. арқылы көрініс тауып отырады.
<variant>билік жүйесі
79,Саяси қатынас… негізінде туып отырады.
<variant>саяси мүдде
80,Саясаттың атқаратын қызметін көрсетіңіз:1)статистикалық жүйені жасау, 2)жалпы мақсатты анықтау, 3) адам тәрбиелеу, 4)мемлекеттегі тұрақтылықты сақтау,5) қоғамдық қатынастарды реттеу, 6)саяси лидерлерді қалыптастыру, 7) шешімдерді қабылдау.
<variant>2,4,6,7
81,Сократтың саяси іліміңдегі басты идеяны көрсетіңіз.
<variant>әділ заң идеясы
82Саяси режимнің түрін айқындайтын негізгі шарт қандай?
<variant>басқару принципі
83,Саяси дағдарысты реттеудің тиімді жолы қандай?
<variant>Конституция деңгейінде іс-қимыл жасау,үшінші жақтың көмегіне сүйену
84,Саяси қызметтің мақсаты …
<variant>саяси билік үшін күрес, өкіметті жеңіп алу
85, «Саяси жүйе» ұғымын саясаттануға кім енгізді?
<variant>Истон
<question>Саяси институттарға жататыны:
<variant>мемлекет, саяси партиялар, кәсіподақтар, діни және қоғамдық ұйымдар
86,Саяси жүйенің басты қызметі?
<variant>қоғамда топтар мен таптардың қатынасын реттеу
87,Саяси билік ол…
<variant>белгілі бір таптың, топтың саясатқа немесе басқа топтарға өз ықпалын жүргізу қабілеті
88,Саяси биліктің мемлекеттік биліктен айырмашылығы …
<variant>халықаралық ұйымдар
89,Саяси процесстің аяқталуын қандай жағдайдан көруге болады?
<variant>саяси жағдайдың мақсат-мүддесін айқындап, саяси шешім қабылдаудан
90,Саяси қызметтің тәсілдерін анықтаңыз:
<variant>заң негізінде, демократияландандыру, келісімге келу арқылы
91,Саяси билік дегеніміз — …
<variant>таптың, әлеуметтік топтың, мемлекеттің оның органдарының; жеке адамның тарапынан халыққа жасалатын үстемдік, оны іске асыру
92,Саяси элита дегеніміз — ..
<variant>саясатта үздік, таңдаулы, сұрыпталған адамдар тобы
93Саяси партия деген не?
<variant>билікті жеңіп алуға және соған негізделген белгілі бір таптың, не топтың мүддесін қорғайтын, идеологиясы, доктринасы бар адамдардың ресми ұйымдасқан тобы
94,Саяси партиялардың шешуші міндеттері?
<variant>қоғамдық пікірді қалыптастыру
95Санына байланысты саяси партиялардың жіктелуі?
<variant>бірпартиялық, қоспартиялық, көппартиялық
96,Саяси лидерлікте негізгі фактор не?
<variant>өзі үсынған бағдарламаға жұртты тарта білуі және оны іске асыра алатындығы
<question>Радикализм дегеніміз не?
97,қалыптасқан жағдайды түбегейлі өзгерту мақсатында жасалатын батыл әрекет, іс-қимыл
98,Тоталитаризмнің дұрыс анықтамасын көрсетіңіз:
<variant>қоғамның жеке адамдардың өмірін деспоттық, авторитарлық-бюрократиялық мемлекеттің күшімен басқаратын қоғамдық саяси қүрылыс, ұлттық дербестікке, артықшылыққа, басқа үлттарға сенбеушілікке қарсы қоюға бағытталған саясат
99,..халықтың саяси жүйеге деген қатынасы мен көзқарасын қалыптастырудың дамыған тұтқасы болып табылады.
<variant>бұқаралық ақпарат құралдары
Ұлт саясаты деген не?
100,белгілі бір этностың саяси-әлеуметтік, экономикалық-мәдени дамуын қамтамасыз ету
101,20ғ.басындағы қазақтың либералды-демократиялық интеллигенциясының ядросы?
<variant>А.Бөкейханов, А.Байтұрсынов, М.Дулатов

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *