Салық құқығынан емтихан сұрақтары

Салық құқығынан емтихан сұрақтары

<question>Салық, оның белгілері?
<variant>салық мемлекеттің тағайындаған міндетті түрде ақшалай төлем
<variant>Мемлекет меншігіндегі объектілерді пайдаланған кездегі төленетін төлем
<variant>Уәкілдік берілген мемлекеттік органдардың, немесе лауазымды адамдардың заңдық мәні бар іс-қимылдар жасағаны үшін және құжаттарды бергені үшін алынатын міндетті төлем
<variant>Жеке және заңды тұлғалардың заңдық мәні бар іс- қимылдарды жүзеге асырғаны үшін төленетін ақшалай төлем
<variant>барлық жауаптары дұрыс

<question>Салық дегеніміз?
<variant>мемлекет тағайындаған құқықтық нысандағы міндетті төлем
<variant>заңды және жеке тұлғалардың белгілі-бір мезгіл ішінде мемлекетке көрсеткен қызметі үшін төленетін төлем
<variant>өктем сипаты бар бір реттік төлем
<variant>мемлекеттің тағайындамаған міндетті түрдегі ақшалай төлемі
<variant>мемлекет меншігіндегі объектілерді пайдаланған кездегі төленетін төлем

<question>Салық ол?
<variant>өктем сипаты бар төлем
<variant>Мемлекеттің заңнамаларымен реттелетін төлем
<variant>Салық мемлекеттік уәкілетті органдармен төленетін төлем
<variant>Міндетті түрде төленетін бір реттік төлем
<variant>Өктем сипаты жоқ төлем

<question>Салықтық қызметтің функциялары?
<variant>фискалды, бөлу, бақылау, ынталандыру, реттеу функциялары
<variant>Ұйымдастырушы, реттеуші, бақылау функциялары
<variant>Қадағалау, мәжбүрлеу, бақылау функциялары
<variant>Дайындау, реттеу, қадағалау функциялары
<variant>Қазыналық, реттеу, қайта бөлу, мәжбүрлеу функциялары

<question>Салақ қағидалары?
<variant>әділеттілік, заңдылық, бұхаралық, міндеттілік
<variant>Жариялылық, біртұтастылық, міндеттілік, үйлесімділік
<variant>Қазыналық, жариялылық, заңдылық
<variant>Жеңілдетілген, тағайындалған, айқындалған
<variant>Заңдалық, ақпараттылық, бұхаралық, мерзімділік

<question>Салық қызметі дегеніміз?
<variant>мемлекеттің салықты жинау, салықтық қызметті ұйымдастыру, құқықтық реттеу, бақылау
<variant>Мемлекеттің салықты белгілі-бір кәсіпкерден алуы
<variant>Мемлекеттің салық қызметін қалыптастырып және оның сақталуына бақылауды жүзеге асыруы
<variant>Мемлекеттің өзіне қажетті ақша қаржыларын алуын қамтамасыз етуі
<variant>Мемлекет пайдасына ақша қаржыларын қайта үйлестіру құралы

<question>Салақтық қызметті ұйымдастыратын органдар?
<variant> салық полициясы,салық комитеті, қаржының қадағалау Агенттігі
<variant>ҚР үкіметі, қаржылық мекемелер, салық органы
<variant>Қадағалау органы, ҚР мемлекеттік мекемелер, жалпы құзыретті органдар
<variant>Жергілікті өкілді органдар, мамандандырылған қаржы органдары
<variant>Мемлекеттік өкілді органдар, өзін-өзі басқару органдары

<question>Салықтық қызметтің негізгі тәсілдері?
<variant>құқықтық реттеу, салық жинау, өктем түрде салықты жұмылдыру
<variant>Құқықтық басқару, салықты қадағалау, өткізу
<variant>Құқықтық қазыналық, реттеу, ынталандыру
<variant>Салық салу объектісіне байланыстылығы, салықты қолдалануы
<variant>Құқықтық жеңілділіктері, салақ төлеу мерзімі

<question>Салық субъектісінің жіктелуі бойынша
<variant>тікелей салық және жанама салық
<variant>Кешенді салық және тікелей салық
<variant>Қосымша салық және пайыздық салық
<variant>Дұрыс жауабы жоқ
<variant>Жанама салық және заттай салық

<question>2015 ж 1 қаңтардан қосылған құн салығы қанша?
<variant>12
<variant>8
<variant>20
<variant>29
<variant>50

<question>Салықтық құқықтық қатынастың сипаты?
<variant>құқықтық сипаты, мемлекеттің бір жақты өктем тағайындауы, міндеттілік сипаты
<variant>Екі жақты өктем тағайындауы және мәжбүрлік сипаты
<variant>Құқықтық сипаты және ынталандыру сипаты
<variant>Барлық жауабы дұрыс
<variant>Материалдық сипаты жағынан

<question>Салықтық қатынастардың объектілері?
<variant>табыстар ақшалай не заттай игіліктер
<variant>Табыстар, ұтыстар
<variant>Еңбек қоры, ұлттық табыс
<variant>Жалпы ішкі өнім мен ақшалай игіліктер
<variant>Таза табыс пен ортақ қоғамдық өнім

<question>Салықтық құқықтық қатынастың сипаты?
<variant>заңды тұлғалар және жеке тұлғалар
<variant>Заңды тұлғалар және шетел азаматтары
<variant>ҚР 18-ге толған барлық азаматтары
<variant>Мемлекеттік мекемелер
<variant>Коммерциялық ұйымдар

<question>Тікелей салықтардың негізгілерін атаңыз?
<variant>Жеке табыс салығы, мүлік салығы
<variant>таза табыс салығы, жер салығы
<variant>акциздер, мемлекеттік баж салығы
<variant>әлеуметтік салық, қосылған құн салығы
<variant>баж салығы, жер салығы

<question>Салық Кодексі негізінде төлінетін салықтың саны?
<variant>шамамен 9000
<variant>шамамен 12000
<variant>шамамен 7000
<variant>шамамен 14000
<variant>10000

<question>2015 ж бастап жеке табыс салығының мөлшері?
<variant>10%
<variant>18%
<variant>19%
<variant>20%
<variant>21%

<question>Салықтық құқықтың негізгі тәсілдері?
<variant>Дипозитивтік және имперотивтік
<variant>кешенді және санкция
<variant>бағыныштылық және мерзімдік
<variant>деклоративті және объектівтік
<variant>фискалдық және тиымдылық

<question>Салық комитеті аймақтық белгімен бөлінуі?
<variant>республикалық, облыстық, қалалық, аудандық
<variant>Халықаралық, мемлекеттік
<variant>Облыстық, аумақтық, жергілікті
<variant>Республикалық, халықаралық
<variant>Дұрыс жауабы жоқ

<question>Жаңа салықтық Кодекстегі бұрын болмаған салықтық функциялар?
<variant>ынталандыру функциялары
<variant>Бақылау функциялары
<variant>Мәжбүрлеу функциялары
<variant>Реттеу функциялары
<variant>Қайта бөлу функциялары

<question>Қосылған Құн салығынан босатылатын заңды тұлға?
<variant>жеке кәсіпкер
<variant>Жеке тұлға
<variant>Коммерциялық ұйым
<variant>Мекемелер
<variant>Дұрыс жауабы жоқ

<question>Салық төлеудің құқықтық қамтитын нормалары?
<variant>әкімшілік құқық бұзушылық кодексі және Салық Кодексі
<variant>Кеден Кодексі және әкімшілік құқық бұзушылық кодексі
<variant>Ата Заңның 25 бабы және Салық Кодексі
<variant>Салық Кодексі және Ата Заң 41 бабы
<variant>Кеден Кодексі және Салық Кодексінің 26 бабы

<question>Салықтық құқықтық норма белгілері?
<variant>мемлекеттің өктем тәсілін, мемлекеттік органның тағайындалуы
<variant>Мемлекеттің міндеттеуші тәсілін, жергілікті органның тағайындалуы
<variant>Мемлекеттің диспозитивті тәсілін, өзін-өзі басқару органның тағайындалуы
<variant>Мемлекеттің реттеуші тәсілін, өкілетті органның тағайындалуы
<variant>Мемлекеттің мәжбүрлеу тәсілін, басқарушы органның тағайындалуы

<question>Салық төлеушінің негізгі уәкілдерін атаңыз?
<variant>салық төлеуші өзі, уәкілетті тұлға
<variant>Коммерциялық ұйым, заңды тұлға
<variant>Мемлекеттік орган, шетел азаматтары
<variant>Кәсіпкер тұлға, ҚР азаматы
<variant>Барлық жауаптар дұрыс

<question>Салықтық қызметті белгілейтін жаңа ерекшеліктер?
<variant>салық базасы, салық масштабы және салық төлеу бірлігі
<variant>Салық пайызы, салық мөлшері
<variant>Мемлекеттік қойма, салық төлеу бірлігі
<variant>ҚР Ата Заң ережелері, кедендік баж
<variant>Дұрыс жауабы жоқ

<question>Тікелей салықтың объектісі?
<variant>табыс, пайда, жер, мүлік
<variant>Азамат, шетел азаматы
<variant>Зат, көлік, ғимараттар
<variant>Ауыл шаруашылығы, коммерциялық ұйым
<variant>Алимент, табыс, мүлік

<question>Аймақтық негіздегі салықтардың жіктелуі?
<variant>жалпы мемлекеттік және жергілікті
<variant>Жалпы облыстық және қалалық
<variant>Мемлекеттік және аудандық
<variant>Жергілікті және селолық
<variant>Республикалық және жергілікті

<question>Салық төлеуден табысын жасырғаны үшін қолданылатын шара?
<variant>айыппұл төлеу немесе Салық Кодексінің ескертуі 546 бап
<variant>Әкімшілік құқықтық бұзушылық Кодексінің 13 бабында
<variant>Ата Заңның 34 бабы немесе айыппұл төлеу
<variant>Салық Кодексінің ескертуі 546 бабы 1 тармағы
<variant>Дұрыс жауабы жоқ

<question>Салықтық қызметінің негізгі қайнар коздері?
<variant>Салық Кодексі, Ата Заң
<variant>Ұлттық Банк туралы заң 30.03.1995 ж
<variant>Банк және Банк қызметін реттейтін заң 31081995 ж
<variant>Ата Заң, Валюталық реттеу және валюталық қадағалау 13.06.2005
<variant>Барлық жауаптары дұрыс

<question>Мемлекеттік салық қызметінің негізгі мақсаты?
<variant>салық жинау, салық төлеушілердің құқығын қорғау, мемлекеттік бюджеттің кірісін қамту
<variant>Салық жүйесін құру және оның тиімді қызмет етуіне мүмкіндік беретін салық механизімін іске асыру
<variant>Салық объектісіне түскен табыстардың мөлшеріне байланыссыз өлшем бірлігімен тұрақты соммамен тағайындауы
<variant>Салық ставкасын тұрақты түрде белгілеу, яғни оны өлшем бірлігінен алынатын салық мөлшерін бекіту
<variant>Салық төлеудегі дәйектілікті заң жүзінде бекіту

<question>Салықтық құқықтық қатынастардың фискалды қызметтін қамтамасыз ететін органдар?
<variant>банктар және банктік емес мекемелер
<variant>Коммерциялық ұйымдар
<variant>Банктар және ұйымдар
<variant>Өзін-өзі басқару органдары
<variant>Басқару органдары мен мемлекеттік органдар

<question>Салықтың құқықтық субъектісі деп?
<variant>құқықтық қабілеттілігі және әрекет қабілеттілігі бар
<variant>Жеке тұлғалар
<variant>Заңды тұлғалар
<variant>Әрекет-қабілеттілігі шектеулі
<variant>Дұрыс жауабы жоқ

<question>Салық құқығы ол —
<variant>ғылыми және оқу пәні
<variant>Салық төлеу мемлекеттегі бақылаудағы қызмет
<variant>Салықтық қызметтерді реттейтін кешенді құқықтық институт
<variant>Көптеген нормативтік құқықтық актілердің жиынтығы
<variant>Дұрыс жауабы жоқ

<question>Салық құқының негізгі қағидалары?
<variant>объективтік, тый,ымдылық, жүйелілік
<variant>Мерзімдік, жүйелілік, мәжбүрлік
<variant>Тыйымдылық, диспозитивтік
<variant>Кешенді, объективтік
<variant>Мерзімдік, тиымдылық

<question>Жанама салықты атаңыз?
<variant>қосылған құн салығы және акциздер
<variant>Корпорациялық табыс салығы
<variant>Жеке табыс салығы
<variant>Көлік құралдарына салынатын салық
<variant>Мүлік және меншік салығы

<question>Салық төлеушінің негізгі міндеттері?
<variant>салықты тіркеу, салық төлеу, салықтық қорытынды
<variant>Салықты ескерту, салық жинау
<variant>Салық заңын сақтамау, салық төлеу
<variant>Салықты реттеу, салықты бақылау
<variant>Дұрыс жауабы жоқ

<question>Салық төлеушінің негізгі тіркеуден өтетін салықтық есепке тарту жолдары?
<variant>Салық төлеуші, қосылған құн салығы корпоративтік қосылған құн салығы?
<variant>Салық жинаушы, жеке табыс салығы
<variant>Салық бақылаушы, корпорациялық табыс салығы
<variant>Салық төлеуші, көлік құралдарына салынатын салық
<variant>Салық жинаушы, қосылған құн салығы

<question>Салық төлемегені үшін қолданылатын құжаттар?
<variant>Салықтық ескерту, инкасанкциялық тапсырыс, айыппұл құжаттары <variant>Қылмыстық жауапқа тарту, айыппұл төлеу
<variant>Салықты ескерту, салық жинау
<variant>Салықты реттеу, салықты бақылау
<variant>Дұрыс жауабы жоқ

<question>Салықтық құқықтық қатынастың тоқтатылуы?
<variant>Заңды тұлғаның қызметінің тоқтатылуы, банкрот болуы
<variant>Жеке тұлғаның банкрот болуы
<variant>Заңды тұлғаның қызметінің тоқтатылмауы
<variant>Жеке тұлғаның қызметінің әрі қарай өрлеуі
<variant>Жеке және заңды тұлғалардың банкрот болмауы

<question>Жеке табыс салығы қалай құқықтық реттеледі?
<variant>Салық Кодексімен
<variant>Салық Кодексінің 521 бабы 2 тармағы12012001 ж
<variant>Ұлттық банк туралы заң 30031995 ж
<variant>Салық Кодексінің ескертуі 21 бап
<variant>Салық туралы заң13102001 ж

<question>ҚР Салақтық Кодексінің негізгі ерекшелігін атаңыз?
<variant>Жылда қабылданатын «ҚР-ң мемлекеттік бюджет туралы заңға байланысты өзгерістер мен толықтырулар енгізу»
<variant>айына 1 рет қабылданатын «ҚР-ң мемлекеттік бюджет туралы заңға байланысты өзгерістер мен толықтырулар енгізу»
<variant>5 жылда 1 рет қабылданатын «ҚР-ң мемлекеттік бюджет туралы заңға байланысты өзгерістер мен толықтырулар енгізу»
<variant> мүлдем қабылданбайды
<variant>дұрыс жауабы жоқ

<question>Салық төлеушінің жылдық негізгі құжаты?
<variant>Жылдық салықтық қорытынды
<variant>айлық салықтық қорытынды
<variant>апталық салықтық қорытынды
<variant>бір күндік салықтық қорытынды
<variant>бір сағаттық салықтық қорытынды

<question>Мемлекеттік қызметкерлердің міндетті түрде тапсыратын құжаты?
<variant> наурыздың 31-не дейін тапсырылатын салықтық декларация (210 формасы)
<variant>2 қаңтарға дейін тапсырылатын салықтық декларация (210 формасы)
<variant>11 қарашаға дейін тапсырылатын салықтық декларация (220 формасы)
<variant>17 желтоқсанға дейін тапсырылатын салықтық декларация (3 формасы)
<variant>Дұрыс жауабы жоқ
<question>Салықтық міндетті құқықты реттейтін негізгі заңдарды атаңыз?
<variant> әкімшілік құқық бұзушылық кодексі, Салық кодексі, кеден кодексі
<variant>Салық кодексі, азаматтық кодексі, әкімшілік құқық бұзушылық кодексі
<variant>Кеден кодексі, Қылмыстық кодексі
<variant>Салық кодексі, қылмыстық кодексі, әкімшілік құқық бұзушылық кодексі
<variant>Дұрыс жаубы жоқ

<question>Салық төлеушінің міндеттерін орындауын қамтамасыз ететін органдар?
<variant>Салық комитетінің заң бөлімшесі, қаржы министрлігі, ұлттық банк
<variant>өзін-өзі басқару органдары және Ұлттық Банк
<variant>мемлекеттік органдар, қаржы министрлігі
<variant>қаржылық қадағалау агенттігі, салық полициясы
<variant>салық комитеті, ҚР Парламенті

<question>Салық төлеудің негізгі мақсаты?
<variant>Мемлекеттің бюджеттік кодексін қамтамасыз ету
<variant>салық комитетіне уақытылы тіркеуді бақылау
<variant>корпоративті табыс салығы бойынша қосымша шегерімдер беру
<variant>қосылған құн өсімінің бір бөлігін бюджетке аудару
<variant>мемлекеттік бюджетке жиналған табыстардың мемлекетке ақшалай көмек көрсету

<question>Салық төлеушілердің құқығын қорғайтын органдардың түрін атаңыз?
<variant>соттық және соттық емес органдар
<variant>Мамандандырылған қаржы органдар
<variant>Жалпы құзіретті органдар немесе жергілікті өкілді органдар
<variant>Жоғарғы заң шығарушы және өкілді органдар
<variant>Жергілікті өзін-өзі басқару органдары мен мемлекеттік органдар

<question>Салық комитетінің басқару органы?
<variant>ҚР Қаржы министрлігі
<variant>ҚР Парламенті
<variant>Сот органдары
<variant>Мемлекеттік органдар
<variant>Жергілікті өкілді органдар

<question>Қаржылық қызметі қамту негізгі қызметкерлердің лауазымын атаңыз?
<variant>салық инспекторы және Салық агенті
<variant>Салық комитетінің заң бөлімшесі
<variant>Қаржы министрлігі және Ұлттық банк
<variant>Қаржылық қадағалау агенті, Салық полициясы
<variant>Дұрыс жауабы жоқ

<question>Салықтық жүйенің қағидалары?
<variant>заңдылық, жүйелік, әділеттілік
<variant>Заңдылық, мәжбүрлік, тиымдылық
<variant>Диспозитивті, мерзімділік, объективтік
<variant>Тиымдылық, кешенді, бұхаралық
<variant>Міндеттілік, бұхаралық, мәжбүрлік

<question>Салық құқығын бұзушылыққа қолданылатын айыппұл кімге тағайындалады?
<variant>Заңды тұлға, лауазымды тұлға, жеке тұлға
<variant>Шетел азаматтары
<variant>Заңды тұлға мен жеке тұлға
<variant>18 жасқа толған ҚР-ның кез-келген адамы
<variant>Барлық жауабы дұрыс

<question>Міндетті төлемдерді атаңыз?
<variant>салықтар, алымдар, баждар
<variant>Салықтар, табыстар, ұтыстар
<variant>Баждар, әлеуметтік салықтар
<variant>Акциздер, жеке табыс салықтар
<variant>Мемлекеттік баж салықтары

<question>Салық салу тәсілдері?
<variant>кассалық және кадастрлік
<variant>Диспозитивті және кешенді
<variant>Кассалық және міндеттеуші
<variant>Реттеуші және бақылаушы
<variant>Кадастрлік және реттеуші

<question>Фискалды функция дегеніміз?
<variant>Мемлекетпен заңдандырылған салықты жинау – ақшаны тарту функциясы
<variant>алдын-ала салық төлеген мемлекетке моральдық тіпті материалдық белгілер көрсетті
<variant>Мемлекеттік бюджетке жиналған табыстардың мемлекетке ақшалай көмек көрсету
<variant>Мемлекет тауардан салық жинау, заңнамаларын шығару, оларды халыққа жария ету және бұхаралық ақпарат қызметін жүзеге асыру
<variant>Мемлекеттік деңгейдегі салық қызметін тексеру арнайы органдармен тексеріледі

<question>Баждардың сипаттамасы?
<variant>Міндетті төлем, бір реттік төлем
<variant>міндетті төлем, екі реттік төлем
<variant>Міндетсіз төлем, бір реттік төлем
<variant>Мәжбүрлі төлем, бір реттік төлем
<variant>Дұрыс жауабы жоқ

<question>Салықтық құқықтық бұзушылықты қарайтын мемлекеттік орган?
<variant>сот органдары
<variant>Қаржы агенттіктері
<variant>Соттық емес органдар
<variant>Мемлекеттік органдар
<variant>Жергілікті өзін-өзі басқару органдары

<question>Салық төлеушінің негізгі қорытынды беру мерзімдері?
<variant>айлық, кварталдық, жылдық
<variant>Жылдық, апталық
<variant>Айлық, бір күндік, кварталдық
<variant>10 күндік, 3 айлық
<variant>Дұрыс жауабы жоқ

<question>Салық төлеушінің қандай мақсаттары бар?
<variant>салықты алдын-ала төлеу
<variant>Салықты бақылау, реттеу
<variant>Салықты алдын-ала жинау
<variant>Салықты алдын-ала қадағалау
<variant>Дұрыс жауабы жоқ

<question>Салық төлеушінің құқығын қорғайтын арнайы мекемені атаңыз?
<variant>салық апеляциялық Депортамент
<variant>Салық комитеті
<variant>Кеден органы
<variant>Ішкі істер органы
<variant>Дұрыс жауабы жоқ

<question>Салық комитетінің басқару органы?
<variant>салықты жинауды қамту, салық төлеушісінің мүддесін қорғау
<variant>Салықты бақылау
<variant>Салықты төлеу
<variant>Салықты төлеуге мәжбүрлеу
<variant>Салықты төлеушісінің мүддесін қорғау

<question>Заңды тұлғалардың негізгі салық төлеу сипаты?
<variant>салық төлеушінің тіркеу номері
<variant>СИК
<variant>Жеке куәлік
<variant>Лицензия
<variant>Дұрыс жауабы жоқ

<question>Салық төлеу міндеті қай кезден бастап жүзеге асырылады?
<variant>табыстың пайда болуы немесе мүліктің пайда болуы негізінде
<variant>Жұмыс орындалғанда шегеру ескерілмейді
<variant>Табыс және шегерім жұмысты орындау сәтінен бастап ескеріледі
<variant>Табыс пен шегеру салық міндеттемесінің орындалуын қамтамасыз етпейді
<variant>Жұмыс орындалғанда табыс ескерілмейді

<question>Салық төлеушінің салық төлеу міндеті қандай өзгерісті талап етеді?
<variant>меншіктік өзгерістер
<variant>Қаржылық өзгерістер
<variant>Кедендік өзгерістер
<variant>Салықтық өзгерістер
<variant>Азаматтық өзгерістер

<question>Салық төлеушінің қосылған салықты төлеуге міндеттейтін негізгі құжат?
<variant>шот- факторы
<variant>Бухгалтерлік
<variant>Қаржылық құжаттар
<variant>Әкімшілік құжаттар
<variant>Мүліктік құжаттар

<question>Заңды тұлғаның салықты төлеуді белгілейтін негіз?
<variant>Мекен-жайына байланысты салық комитеті
<variant>лицензия негізінде
<variant>патент негізінде
<variant>заңды тұлға құжаты негізінде
<variant>дұрыс жауыбы жоқ

<question>Салық Кодексіндегі салықтық қызметті құқықтық реттеу тарауын атаңыз?
<variant>салықтық әкімшілік
<variant>Жер салығы
<variant>Мүлік салығы
<variant>Әлеуметтік салық
<variant>Қосылған құн салығы

<question>Салықтық қызметіндегі есептеу тәсілдерінің көрсеткіші?
<variant>айлық есептік көрсеткіш және жылдық есептеу жиынтық көрсеткіш
<variant>Екі жылда бір реттік есептік көрсеткіш
<variant>Ай сайын жүргізілетін есептік көрсеткіш
<variant>Квартал сайын жүргізілетін есептік көрсеткіш
<variant>Дұрыс жауабы жоқ

<question>Салықтық міндеттемені қамтамасыз ететін мемлекеттік органды атаңыз?
<variant>коммерциялық банктер Ұлттық банктің қаулысы негізінде
<variant>Жергілікті өзін-өзі басқару органдары
<variant>Қаржылық органдар
<variant>Мемлекеттік органдар
<variant>Шетелдік банктер

<question>Салық жүйесі дегеніміз?
<variant>құқықтық нормалардың жиынтығы
<variant>Азаматтық нормалардың жиынтығы
<variant>Әкімшілік нормалардың жиынтығы
<variant>Қылмыстық нормалардың жиынтығы
<variant>Ережелер мен қағидалардың жиынтығы

<question>Салықтық құқық бұзушылықтарға пайдаланатын белгілер?
<variant>салықтық жауапкершілік және салықтық жауаптылық
<variant>Салықтық міндеттілік
<variant>Еш қандай жаза қолданылмайды
<variant>Жай ескерту беріледі
<variant>Салық төлеуші жауаптылыққа тартылмайды

<question>Салықтық нормаларының жіктелуі?
<variant>тыйым салушы, міндеттейтін, құқық беруші
<variant>Мәжбүрлік, заңдылық, тиым салушы
<variant>Тиымдылық, жүйелілік, әділеттілік
<variant>Диспозитивті және императивті
<variant>Құзырет беруші және әділеттілік

<question>Салық базасы?
<variant>салық түріне байланысты салықтық көлемдік көрсеткіші
<variant>Мемлекет шығарған нормативтік акт
<variant>Салық қатынасы экономикалық қатынасының бір түрі
<variant>Мемлекеттің табыс алуға ұмтылуы
<variant>Ақша қаржыларына мемлекет сұранысы
<question>Салық масштабы?
<variant>салық төлеу міндеттемені заңды түрде белгілеу көрсеткішінің негізі
<variant>Заң бойынша салық салуға жататын нәрсе
<variant>Салықты төлеу операциялары арқылы жүргізіледі
<variant>Табыс мөлшерін төмендету
<variant>Қоғамның жалпы табысын үлестіру

<question>Салықтық қызметін ұйымдастыратын негізгі заңдар?
<variant>«Салық кодексі»
<variant>Азаматтық кодексі
<variant>Әкімшілік құқық бұзушылық Кодексі
<variant>Қылмыстық Кодексі
<variant>Кеден Кодексі

<question>Салықтық ставка дегеніміз?
<variant>салық төлеушінің табысына байланысты тұрақты төлеу көрсеткіші
<variant>Мүлікке салынатын салықты айтамыз
<variant>Жергілікті бюджетке түсетін салықтарды айтамыз
<variant>Салық төлеушілердің табыстарына салынатын салықтарды айтамыз
<variant>Салық заңдылықтарына байланысты бекітілген салық ставкаларын айтамыз

<question>Мемлекеттің негізгі егеменді функциясының бірін атаңыз?
<variant>Мемлекеттің салық тағайындау егеменді функциясы
<variant>фискалды функциясы
<variant>ынталандыру функциясы
<variant>бақылау функциясы және реттеу функциясы
<variant>қайта бөлу функциясы

<question>Салықтың негізгі құқықтық белгілері?
<variant>Заңды төлем, эквивалентсіз төлем, ақшалай төлем, мемлекет міндеттейтін төлем
<variant>ақшалай төлем, бір реттік төлем
<variant>салық мемлекеттің тағайындаған міндетті түрдегі ақшалай төлемі
<variant>мемлекет тағайындаған құқықтық нысандағы төлем
<variant>эквивалентсіз төлем, екі реттік төлем

<question>Салықтық бақылауды жүзеге асыратын органдар?
<variant>Қаржы министрлігі және қаржылық қадағалау агенттігі
<variant>соттық емес органдар
<variant>мемлекеттік органдар
<variant>жергілікті өзін-өзі басқару органдары
<variant>салық агенттігі

<question>Салықтың негізгі мақсаты?
<variant>Мемлекеттік бюджетті толықтыру
<variant>бюджеттің кіріс бөлігін қаржы ресурстарымен қамтамасыз ету болып табылады
<variant>салық жүйесін құру және оның тиімді қызмет етуіне мүмкіндік беретін салық механизмін іске асыру
<variant>салық жинау, салық төлеушілердің құқықтарын қорғау
<variant>дұрыс жауабы жоқ

<question>Салықтық суверинитет?
<variant>Мемлекеттің өз аймағында түрлі салықтар, салық мөлшерін, салық мерзімін, салық төлеушілерін реттеу
<variant>активті салықтар, табиғи және ақшалай салықтар
<variant>жалпы мемлекеттік және жергілікті салықтар
<variant>салық жолын, салық төлеушілерін реттеу
<variant>дұрыс жауабы жоқ

<question>Алымдардың ерекшеліктері?
<variant>алымдар мемлекеттік органдардың шығындарын өтеу үшін белгіленген заңды төлем – ол бір реттік міндетті төлем
<variant>Мемлекеттің шығындарын өтеу үшін белгіленген заңды төлем
<variant>Екі реттік төлем
<variant>Коммерциялық ұйымдардың шығындарын өтеу үшін белгіленген заңды төлем – ол бір айлық төлем
<variant>Барлық жауабы дұрыс

<question>Салықтың жарияланатын бұхаралық ақпараттары?
<variant>салық Кодексі, Ұлттық Банктің қаулылары, Салық комитетінің ескертуі
<variant>Кеден Кодексі, Коммерциялық ұйым ережелері
<variant>Азаматтық Кодекс, салық комитетінің ескертуі
<variant>Қылмыстық Кодекс, Ұлттық Банктің қаулылары
<variant>Дұрыс жауабы жоқ

<question>Салықтық декларация ?
<variant>салық төлеушінің табысы туралы құжат
<variant>Салық төлеушінің құқықын қорғау
<variant>Салық туралы түсінік
<variant>Салықтың бір бөлімі
<variant>Ұлттық Банктің табысы

<question>Салық төлеу тәртібі?
<variant>патент, арнайы салық төлеу тәртібі, декларация
<variant>Салық төлеушінің жеке куәлігі, жеке табысы
<variant>Лицензия, арнайы салық төлеу тәртібі
<variant> Декларация, жеке табысы, потент
<variant>Дұрыс жауабы жоқ

<question>Қосылған құн салығынан босатылатын заңды тұлға?
<variant>жеке кәсіпкер
<variant>Заңды тұлға
<variant>ҚР азаматы
<variant>Шетел азаматы
<variant>Әрекет-қабілеттілігі шектелген

<question>Салық төлеуден қай тұлғаны босатуға болады?
<variant>Прасат Орденінің ардагерін, Ұлы Отан соғысының ардагерін, Халық Қаһарманын, 1-ші топ мүгедек адамды
<variant>шетел азаматтары мен имегранттарды
<variant>мүгедектер мен құқықтары шектеулі адамдарды
<variant>азаматтығы жоқ тұлғаларды
<variant>дұрыс жауабы жоқ

<question>Қосылған құн салығы қалай өзгерді?
a[+]2001ж-20%-дан 16%-ға түсті, 2005ж-15% болды, 2007ж-14%-ға түсті
a2003ж-10% болды, 2005ж-10% болды, 2007ж-9%-ға түсті
a2003ж-30%-дан 25%-ға түсті, 2005ж-17% болды, 2007ж-13%-ға түсті
a2003ж-28%-дан 18%-ға түсті, 2005ж-10% болды, 2007ж-8%-ға түсті
a2003ж-25%-дан 20%-ға түсті, 2005ж-15% болды, 2007ж-11%-ке түсті

<question>Салық заңдылығын бұзғаны үшін тұлға қандай айыппұл төлейді?
a[+]Жеке тұлға ретінде, заңды тұлға ретінде, лауазымды тұлға ретінде
aшетел азаматтары ретінде, жеке тұлға ретінде
aазаматтылығы жоқ азаматтар ретінде
aлауазымды тұлға ретінде, мүгедек ретінде
aәрекет қабілеттілігі шектеулі адам ретінде

<question>Жеке табыс салығының өзгерістері қандай болады?
a[+]2001ж 5%-30%-ға дейін, 2005ж 5%-20%-ға дейін, 2007ж 10% болды
a2003ж 3%-33%-ға дейін, 2005ж 2%-22%-ға дейін, 2007ж-20% болды
a 2003ж 6%-30%-ға дейін, 2005ж 5%-25%-ға дейін, 2007ж 9% болды
a2003ж 7%-20%-ға дейін, 2005ж 5%-22-ға дейін, 2007ж 10% болды
a2003ж 5%-33%-ға дейін, 2005ж 4%-22%-ға дейін, 2007ж-20% болды

<question>Мүлік және жер салығы қай мерзімде төленуге тиісті?
a[+]1 қыркүйекке дейін төленуге тиісті
aҚарашаның 2-не дейін төленуге тиісті
aТөленуге тиісті емес
aЖартылай 31 желтоқсанға дейін төленуге тиісті
aДұрыс жауабы жоқ

<question>Көлік салығы қай мерзімде төленуі тиіс?
a[+]шілденің 1-не дейін
a2 мамырға дейін
a5 қыркүйекке дейін
a29 сәуірге дейін
a6 қарашаға дейін

<question>Салық қызметі қандай негізбен жүзеге асырылады?
a[+]аймақтық негізбен
aТерриториялық негізбен
aШекаралық негізбен
aХалықаралық негізбен
aНегізі болмайды

<question>Ынталандыру функциясы қалай жүзеге асырылады?
a[+]салықты алдын-ала төлегені үшін, моральдық және материалдық ынталандыруға тиісті
aСалықты төлегені үшін
aТөлем көзінен салық салынатын табысты ынталандыру арқылы
aСалықты төлегені үшін бағалы материалдар түрінде ынталандыруға тиісті
aДұрыс жауабы жоқ

<question>Салықтық қызметтің жүзеге асырылуындағы негізгі қиыншылық?
a[+]Салық Кодексінің жыл сайын қабылданатын «ҚР мемлекеттік бюджеті» туралы заңына байланысты өзгеруі
aСалық Кодексінің жыл сайын қабылданатын «ҚР мемлекеттік бюджеті» туралы заңына байланысты өзгермеуі
aСалық Кодексінің 5 жыл сайын қабылданатын«ҚР мемлекеттік бюджеті» туралы заңына байланысты өзгермеуі
aЖартылай өзгермеуі
aТолығымен өзгеруі

<question>Мемлекеттік баждар қандай органдармен жиналады?
a[+]соттар, Кеден коммитеті, АХАЖ органы
aКеден полициясы, Мемлекеттік органдар
aМеншік құқығында салық салу объектісі бар тұлғалар
aҚР Парламентінің депутаттары
aҚР шегінен тыс жерлерден табыстар алатын жеке тұлғалар

<question>Аймақтық белгімен салықтардың жіктелуі?
a[+]жалпы мемлекеттік және жергілікті
aЖалпы мемлекеттік және аймақтық
aЖергілікті және Республикалық
aХалықаралық және мемлекеттік
aАймақтық және аудандық

<question>Салықтың негізгі төлеушілерін атаңыз?
a[+]заңды тұлғалар; мүлкі, жері, табысы бар жеке тұлғалар
aЛауазымды тұлғалар
aЗаңды тұлғалар
aТабысы, жері жоқ жеке тұлғалар
aАзаматтығы жоқ адамдар

<question>Жанама салықты төлеу үшін қандай ерекше белгі болу керек?
a[+]акциздік марка
aТауар белгісі
aАқша
aБағалы қағаздар
aАкциялар

<question>Салық төлеуді қамтамасыз ететін негізгі нормативтік актілер?
a[+]Ата Заң, Салық Кодексі, Кеден Кодексі
a Азаматтық Кодексі
aСалық Кодексі
aАзаматтық іс жүргізу Кодексі
a Ата Заң

<question>Салық құқығын бұзушылық деп нені айтамыз?
a[+]салық есебіне тұрмау, табысты жасыру, мерзімін бұзу
aЖұмысқа уақытымен келмеу, табысты жасыру
aБухгалтердің табысты толық төлемеуі
aӘкімшілік құқықты бұзу
aАзаматтың соттылық ісі болуы

<question>Салық мерзімі деп нені айтамыз?
a[+]ҚР күнтізбе бойынша салық жылы 1-қаңтардан басталады, ал қорытындысы 31-наурызға дейін тапсырылуға тиісті
aмемлекеттің салық жүйесінің қалыптасуы
aсубъектілердің сапалы түрде алдын-ала салық мөлшерін төлеу
aсалық заңымен бекітілген салық салу объектісі
aқұқыққа сәйкестік мәні ақша беру болып табылады

 

1 Ресейде 19 ғсоңында алынған салық аталды?
a)Вира
b)Цензус
c)Дұрыс жауап жоқ
d)Дань
e)Мыт

2 Тараптардың нақты міндеттері мен құқықтарын айқындау арқылы көрініс табатын тиісті мінез-құлық, іс-қимыл қағидаларынан тұратын ұғым?
a)Салықтық норма
b)Санкция
c)Төлемақы
d)Диспозиция
e)Гипотезада

3 Апостиль қойғаны үшін мемлекеттік баж ол заң кашан қабыданған?
a)1999жылы 30 желтоқсанда
b)1999жылы 25 тамызда
c)1999 жылы 10 ақпанда
d)1999 жылы 30 сәуірде
e)1999жылы 30 қантарда

4 Мемлекеттік салық түрлері
a)резидент, резидент емес салық
b)тактикалық және стротегиялық
c)орталық, жергілікті салық
d)ұлттық және мемлекеттік
e)қосарлы және экологиялық

5 Міндетті төлем, ақшалай төлем,біршама эквивалентті төлем ненің белгілеріне тән?
a)Баждың
b)Барлығы дұрыс
c)Төлемақының
d)Уәкілетті органның

6 Салықты алатын және оған билік жасайтын органға қарай қалай ажыратуға болады?
a)Республикалық ресми
b)Аудандық облыстық
c)мемлекеттік
d)Орталық облыстық
e)Орталық және жергілікті

7 Салық салу элементтері
a)Аламдар, баждар
b)Субъект,объект,салық көзі,салық оклады және тб
c)Нұсқаулар,субъект,объект
d)Төлемдер
e)Құжат,салық оклады,объект

8 Италияда қай жылы салық жүйесі қалыптасқан
a)1974-1975 жылы
b)1970-1974 жылы
c)1972-1973 жылы
d)1973-1974 жылы
e)1970-1971жылы

9 Салықтың құықтық қатынастардың негізгі субъектілері?
a)Парламент, салық агенттері, салық өкілдігі
b)Нотариустер, қаржы рыногы
c)Құқық қорғау органдары, қаржы полициясы агенттігі
d)Банктер, тіркеу органдары, судьялар
e)Лицензиялау органдары, салықтық консультанттар

10 Біздің елімізде салық жүйесі қай жылдан бастап жұмыс істей бастады?
a)1991ж,30 қараша
b)1991ж,14 наурыз
c)1991ж,25 қараша
d)1991ж,5 наурыз
e)1991ж,25 желтоқсан

11 Пайдалану тәртібіне қарай салықтар болып бөлінеді?
a)Жалпы және тура
b)Жалпы және мақсатты
c)Жүйелі және тура
d)Жүйелі және мақсатты
e)Жеке және жалпы

12 Салықтық өтініштердің нысандарын кім бекітеді?
a)Уәкілетті орган
b)Құқық қорғау органы
c)Кедендік бақылау органы
d)Сыртқы істер органы
e)Ішкі істер органы

13 Алымдардың неше түрі бар?
a)5
b)4
c)8
d)3
e)7

14 Халықаралық салықтық келісімнің түрлері
a)2
b)3
c)4
d)6
e)5

15 Мемлекеттің салықтық қызметі нешеге бөлінеді
a)2
b)4
c)6
d)5
e)3

16 Геологиялық барлау және геологиялық- іздестіру жұмыстарын іске асыру бойынша айналымдар қандай салықтан босатылады?
a)Мүлік салығынан
b)Жер салығынан
c)Акциздер
d)Корпорациялық табыс салығынан
e)Қосылған құн

17 Қай елдегі алғашқы салықтар цензус деп аталды?
a)Көне Римде
b)Батыс Еуропада
c)Грекияда
d)Францияда
e)Қытайда

18 Мемлекеттің экономикалық қызметінің ұлғайған кезінде туындайтын салықтың қызметін ата?
a)Қорғаушы қызметі
b)Реттеушілік қызметі
c)Барлығы дұрыс
d)Бақылаушы қызметі
e)Ынталандыру қызметі

19 Қазақстанда 1992 ж,қантардың 1-нен бастап қанша жергілікті салықтар мен алымдар енгізілді?
a)18
b)25
c)15
d)40
e)20

20 ҚР аумағында өндірілген және ҚР аумағына импортталатын осы кодекстің 279- бабында көрсетілген тауарларға не салынады?
a)Цензус
b)Барлығы дұрыс
c)Дань
d)Мыт
e)Акциз

21 ҚР-ның мемлекеттік бюджеті нешеге бөлінеді?
a)4
b)6
c)5
d)3
e)2

22 Ұлыбританиядағы салық жүйесі
a)жер салығы
b)штаттық салық
c)мүлік салығы
d)орталық, жергілікті салық
e)көлік салық

23 Коммерциялық табу бонусы салық базасының неше процент ставкасы бойынша төленеді?
a)0,1
b)0,3
c)0,4
d)0,5
e)0,2

24 Салық кодекстің 148-бабы не туралы?
a)Салық принциптері
b)Салық кезеңі
c)Салық функциялары
d)Салық түрлері
e)Салық формалары

25 Салық салу объектісіне қандай салықтар жатады?
a)Тура және жалпы салықтар
b)Жеке тура және жанама салықтар
c)Жанама салықтар
d)Тікелей және жанама салықтар
e)Жеке салықтар

26 Телевизия және радиохабарларын тарату ұйымдардарына радиожиілік спектрін пайдалануға рұқсат бергені үшін алымБұл қай түсімге жатады?
a)Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының түсімдері
b)Дұрыс жауабы жоқ
c)Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің түсімдері
d)Республикалық бюджеттің салықтық түсімдері
e)Жергілікті бюджеттің салықтық түсімдері

27 Мемлекеттік салыққа
a)мүлік салығы
b)спирт және арақ өнімінен
c)мұнай өнімінен, темекіден
d)жер, кәсіпқой салық
e)барлық жауап дұрыс

28 Тікелей салықтарға қандай салықтар жатады?
a)Қосылған құн салығы
b)Акциз
c)Барлығы дұрыс
d)Жарна
e)Мүлік,жер,заңды тұлғалардың табысына салынатын салықтар

29 Мемлекеттің салықтық құқығы неше негізден тұрады?
a)3
b)4
c)2
d)6
e)5

30 Салық салу объектілердің есебін жүргізу тәртібін қандай комитеті белгілейді?
a)ҚР қаржы министрлігі
b)ҚР Үкіметі
c)Жергілікті мәслихаттар мен әкімдіктер
d)ҚР конституциясы бойынша
e)ҚР-ң министрлігінің кедендік бақылау комитеті

31 Салықтық бақылаудың негізгі әдісі
a)есепке алу
b)салық бұзушылықты болдырмау
c)салық салуды реттеу
d)жазбаша түсініктеме алу
e)салық төлеушінің құжатын тексеру

32 Экономикалық категория ретінде салықтың неше функциясы бар?
a)6
b)2
c)4
d)5
e)3

33 Салықтарды ежелден бөлүдің екі қағидаты?
a)Шығын және кіріс қағидаты
b)Дұрыс жауабы жоқ
c)Пайда және қайыр көрсету қағидаты
d)Үнем және қайта бөлу қағидаты
e)Кіріс және пайда қағидаты

34 Салық төлеушіні, салық төлеушілердің мемлекеттік тізімінен шығарып тастау салық кодексінің нешінші баптары бойынша жүзеге асырылады?
a)51, 52 баптар
b)56, 57 баптар
c)57, 58 баптар
d)50, 51, 52 баптар
e)53, 54 баптар

35 Қазіргі кезде салықтың негізгі қанша функциясы бар?
a)2
b)3
c)4
d)6
e)7

36 Салықтар дегеніміз не?
a)Өте көп қырлы, мемлекеттің даму кезендері өзгерген сайын нақтыландыратын, ұдайы жүзеге асыратын міндетті ақшалай төлем болып табылады
b)Реттеуші сипаттағы экономикалық стимул
c)Дұрыс жауабы жоқ
d)Реттеуші сипаттағы экономикалық стимул және мемлекеттік бюджееттің материалдық заттай қаражаттарының көзі
e)Әлеуметтік бағдарлы нарықтық экономиканың негізінде жасалынатын демократиялық қоғамның өкілі

37 Баж дегеніміз?
a)Барлығы дұрыс
b)Мүліктерден алынатын салық
c)Жер салығы
d)Заңды және жеке тұлғадан алынатын ақша төлем мүліктерден алынатын салық
e)Кедендік салық

38 Салық төлеуші бюджетке салықтың есептелген сомасын салық кезеңінен кейінгі айдың қай күнінен кешіктірмей төлеу керек?
a)20-нан
b)17-нен
c)19-нан
d)22-нен
e)18-нен

39 Қазақстан Республикасында алымдардың неше түрі бар?
a)14
b)3
c)9
d)5
e)12

40 Корпорациялық табыс, жекелей, қосылған құн, акциздер,жер қойнауын пайдаланушылар әлеуметтік, жер, көлік құралдары, мүлік салықтары қай елдің түрлеріне жатады?
a)Қазақстан
b)Қытай
c)Ежелгі Грекия
d)Ресей
e)Көне Рим

41 Салық төлеушілердің тізбесін кім қадағалайды
a)ҚР қаржы полициясы
b)ҚР салық комитеті
c)ҚР Үкіметі
d)ҚР президенті
e)ҚР сот торағасы

42 Салық органдарында тіркелмеген салық салу объектілері мен салық салуға байланысты объектілердің пайдалану қандай жауапкершілікке әкеп соғады?
a)Барлық аталғандарға
b)Конституциялық принциптерге
c)Салық кодексіне
d)Конституцияның 8 тарауына
e)ҚР-ның заңына

43 Белгілі бір құжаттарды беруге байланысты жүзеге асырылатын төлемОл қай салықтық түсімге жатады?
a)Баждар
b)Алымдар
c)Салықтар
d)Барлығы дұрыс
e)Төлемдер

44 Қосарлы салық түрлері
a)резидент, резидент емес салық
b)фискалдық, мониторингтік салық
c)халыкаралық заңи, халыкаралық экономикалық салық
d)әкімшілдік, экономикалық салық
e)ұлттық және мемлекеттік салық

45 Жер бетіндегі көздердің су ресурстарын пайдалағаны үшін және қоршаған ортаны ластағаны үшін олар қай салықтық түсімге жатады?
a)Төлемақылар
b)Барлығы дұрыс
c)Баждар
d)Алымдар
e)Салықтар

46 Экономикалық категория ретінде салықтық функцияларына қайсысы жатады?
a)Есеп беру функциясы
b)Дұрыс жауабы жоқ
c)Фискальды функциясы
d)Міндетті төлем функциясы
e)Мәжбүрлеу функциясы

47 АҚШ салық жүйесінің қызметі қай жылы қабылданды
a)1955 жылы
b)1986 жылы
c)1954 жылы
d)1975 жылы
e)1957 жылы

48 Салық элементтерінің саны қанша?
a)22
b)14
c)17
d)15
e)20

49 Облстық бюджет, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеті, аудан бюджеті қандай бюджеттерге жатады?
a)Дұрыс жауабы жоқ
b)Облыстық бюджет
c)Аудандық бюджет
d)Республикалық бюджет
e)Жергілікті бюджет

50 Мемлекеттік бюджет жүйесінің аса маңызды құраушы негізі мемлекеттің салықтық құқығының көмегімен мәжбүрлеу арқылы алынатын міндетті төлемдер, алымдар, баждар төлемақылар және тб оларды не деп айтамыз?
a)Салық субъектісі
b)Салықтық төлеу тәсілі мен тәртібі
c)Салық төлеу мерзімі
d)Салықтық түсімдер
e)Салықты есептеу тәртібі

 

Салық және салық салу» пәнінен тест сұрақтары
1нұсқа
1 Салықтар қай кезде пайда болды?
а) сауданың дамуымен; б) мемлекеттің пайда болуымен; с) өндірістің дамуымен;
д) тауар-ақша қатынастарының дамуымен; е) бюджет жүйесінің дамуымен
2 Салық дегеніміз не?
а) мемлекетбір жақты тәртіппен заң жүзінде белгілеген, заңды және жеке тұлғалардан белгілі бір мөлшерде қайтарымсыз және өтеусіз сипатта бюджетке төленетін міндетті төлемдер;
б) мемлекеттік органдар көрсеткен қызметтер үшін төленетін және оны төлеушіге белгілі бір құқық не рұқсат беретін қайтарымды, баламалы міндетті төлем;
с) заңды және жеке тұлғалардың мемлекеттік мүліктерді пайдаланғаны үшін төлейтін алымы;
д) заңды және жеке тұлғалардың арнайы қорларға төлейтін төлемдері;
е) мемлекеттік органдардың жеке және заңды тұлғаларға көрсеткен қызметінің белгілі бір түрлері үшін алынатын ақшалай алымы;
3 Салық – бұл:
а) экономикалық категория; б) заңды тұлғаның табысы;
с) қаржылық ресурстар; д) жиынтық табыс; е) әлеуметтік қатегория
4 Салықтардың экономикадағы ролі қандай?
а) жоспарлы; б) реттеушілік; с) бағалық; д) шаруашылық есеп; е) ұдайы өндірістік
5 Салықтар қандай қызмет атқарады?
а) реттеушілік, фискалдық, ынталандыру; б) фискалдық, қайта бөлу, реттеушілік;
с) бақылау, жоспарлау, ұйымдастыру; д) бағалау, басқару, бөлу;
е) бақылау, тексеру, фискалдық
6 Салықтар қай кезден бастап дами бастады?
а) мемлекетпен бірге; б) тауар-ақша қатынастары кезінде;
с) нарықтық қатынастар кезінде; д) алғашқы қауымдық қоғам кезінде;
е) қаржы-бюджет жүйесімен бірге
7 Түрлі субъектілер табысының бір бөлігі мемлекет пайдасына өтеді Бұл салықтардың қай қызметі?
а) бақылау; б) реттеу; с) қайта бөлу; д) ынталандыру; е) қазыналық
8 Салықтардың экономикалық мәні мынада:
а) олар салық төлеушілер мен мемлекет арасындағы қарым қатынасты анықтайды;
б) олар мемлекет өз функцияларын жүзеге асыру үшін шаруашылық субъектілер мен азаматтардағы жалпы ішкі өнімнің бір бөлігін орталықтандыру жөніндегі экономикалық қатынастардың белгілі бір бөлігі болып табылады;
с) олар салық төлеушілердің ақшалай табыстарын қайта бөлу жөніндегі экономикалық қатынастардың белгілі бір бөлігі болып табылады;
д) олар ұлғаймалы ұдайы өндіріс мүмкіндіктерін шектейді;
е) олар өндірістің бір бөлігі ретінде экономикалық категория болып табылады
9 Салықтардың фискалды функциясы:
а) мемлекеттік бюджетке жұмылдырылған мемлекеттің ақшалай табыстарының қалыптасуымен тікелей байланысты;
б) бұл функция біртіндеп тартылатын функция болып табылады;
с) бұл ақшалай табыстарды қайта бөлумен байланысты;
д) салық төлеушілердің қаржы –шаруашылық қызметін бақылаумен байланысты;
е) әлеуметтік мақсатты көздейді
10 Салықтың реттеушілік функциясы мемлекеттің экономикалық функциясының кеңеюімен бірге пайда болды және ол:
а) қабылданған бағдарламаға сәйкес шаруашылықтың дамуына тікелей әсер етеді;
б) амортизациялық саясатқа, инвестициялық жеңілдік, салық ставкаларын төмендету саясатына сүйене отырып, капиталдың жедел жинақталуына мүмкіндік береді;
с) төлем сұранысы құрылымын және оның көлемін өзгертеді;
д) салық төлеушілдерден орталықтандырылған мемлекеттің қаржы қорына қаражаттар алу;
е) азаматтардың түрлі категориясы арасындағы қоғамдық табыстарды бөлу
2 нұсқа
1 ҚР-да салық салу жалпыға бірдей және міндетті болуы салық салудың қай приципі?
а) салық салудың әділдігі: б) салық заңдарының жариялылығы; с) салық салудың жариялылығы; д) салық жүйесінің біртұтастығы; е) салық салудың міндеттілігі
2 Заң бойынша салық төлеу міндеті жүктелген тұлға – бұл
а) субъект; б) объект; с) салық ставкасы; д) салық квотасы; е) салық оклады
3 Салық объектісі:
А) салық есептелетін база; В) салықтың материалдық өрнектелуі
С) салық сипаттамасы; D) заңмен бекітілген салық бұйымынын өлшеу параметірі
Е) салықтық базаны өлшеу бірлігіне шаққандағы салықтық есептеу-
лер шамасы
4 Салық ставкасы дегеніміз не?
а) төленген салық сомасы; б) салық салу өлшем бірлігіне есептелген салық мөлшері;
с) барлық салық салу объектісіне салынған салық мөлшері;
д) объект пен салық сомасының ара қатынасы; е) бір салық салу объектісіне төленген салық
5 Салық ставкасының қандай түрлері бар?
A) Тіркелген, проценттік (пропорционалды, прогрессивті, регрессивті);
B) пропорционалды, прогрессивті; C) пропорционалды, регрессивті;
D) пропорционалды, прогрессивті, регрессивті; E) прогрессивті, біркелкі болып келеді
6 Салықтан босатылатын объектінің ең төменгі бөлігі:
A) салықтық ауыртпалық; B) салықтық оклад; C) салық салынатын салық квотасы;
D) салық салынбайтын минимум; E) салық салынатын минимум
7 Бул ставкалар мемлекеттің өндіріс немесе басқа да саласына реттеуші әсерін тигізеді:
A) жоғартылған ставка; B) жалпы ставка C) тең ставка; D) тұрлаулы ставка
E) пайызды ставка;
8 Салық жеңілдіктері кандай жағдайда беріледі?
A) салықты экономикалық реттеу әдісі ретінде қолданғанда;
B) салықтық төлем бұйымын мемлекет мәжбүрлі турде алғанда;
C) салық төлеуші объектісі барлығын туралы арнайы хабарлағанда;
D) 6ip жолғы талон алғанда немесе патент алғанда;
E) төлем көзінен салықты ұстап қалғанда
9 Мемлекетте алынатын салықтар түрлерінің жиынтығы, формалары мен қурылуы және салық органдарының қызметі:
A) салық жүйесін; B) салық саясатын; C) салық механизмін; D) Қаржы Министрлігін;
E) салық саясатының мәнін білдіреді;
10 Салықтар келесі қасиеттері бойынша жіктеледі:
а) салық салу объектісіне байланысты және салық төлеушілер мен мемлекет арасындағы байланыстарға орай; б) қолданылуына байланысты;
с) салық салатын органдарға байланысты; д) объектінің экономикалық белгісіне байланысты; е) жоғарыда аталғандардың бәрі дұрыс
3нұсқа
1 Мемлекетте алынатын салықтар түрлерінің жиынтығы, формалары мен қурылуы және салық органдарының қызметі:
а) салық саясатын; б) салық жүйесін; с) салық механизмін; д) Қаржы Министрлігін;
е) салық саясатының мәнін білдіреді;
2 Қазақстанның салық жүйесі қандай нормативтік актімен реттеледі?
а) Қазақстан Конститутциясы; б) Азаматтық кодексі; с) Салық кодексі;
д) ҚР Президентінің «Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Заң күші бар жарлығы; е) ҚР «Салық жүйесі туралы» Заңы
3 ҚР «Салық жүйесі туралы» Заңы қай жылы қабылданды?
а) 1995 жылы 24 сәуірде; б) 1991 жылдың 25 желтоқсанында;
с) 2001 жылдың 12 маусымында; д) 2002 жылдың 1 қаңтарында;
е) 1992 жылдың 1 қаңтарында
4 Салық кодексі қай уақытта қабылданды?
а) 1995 жылы 24 сәуірде; б) 1991 жылдың 25 желтоқсанында; с) 2001 жылдың 12 маусымында; д) 2002 жылдың 1 қаңтарында; е) 1992 жылдың 1 қаңтарында
5 Салықтар қай кезде пайда болды?
а) сауданың дамуымен; б) мемлекеттің пайда болуымен; с) өндірістің дамуымен; д) тауар-ақша қатынастарының дамуымен; е) бюджет жүйесінің дамуымен
6 Салық дегеніміз не?
а) мемлекетбір жақты тәртіппен заң жүзінде белгілеген, заңды және жеке тұлғалардан белгілі бір мөлшерде қайтарымсыз және өтеусіз сипатта бюджетке төленетін міндетті төлемдер;
б) мемлекеттік органдар көрсеткен қызметтер үшін төленетін және оны төлеушіге белгілі бір құқық не рұқсат беретін қайтарымды, баламалы міндетті төлем;
с) заңды және жеке тұлғалардың мемлекеттік мүліктерді пайдаланғаны үшін төлейтін алымы;
д) заңды және жеке тұлғалардың арнайы қорларға төлейтін төлемдері;
е) мемлекеттік органдардың жеке және заңды тұлғаларға көрсеткен қызметінің белгілі бір түрлері үшін алынатын ақшалай алымы;
7 Салық – бұл:
а) экономикалық категория; б) заңды тұлғаның табысы; с) қаржылық ресурстар; д) жиынтық табыс; е) әлеуметтік қатегория
8 Салықтардың экономикадағы ролі қандай?
а) жоспарлы; б) реттеушілік; с) бағалық; д) шаруашылық есеп; е) ұдайы өндірістік
9 Салықтар қандай қызмет атқарады?
а) реттеушілік, фискалдық, ынталандыру; б) фискалдық, қайта бөлу, реттеушілік;
с) бақылау, жоспарлау, ұйымдастыру; д) бағалау, басқару, бөлу; е) бақылау, тексеру, фискалдық
10 Салықтар қай кезден бастап дами бастады?
а) мемлекетпен бірге; б) тауар-ақша қатынастары кезінде; с) нарықтық қатынастар кезінде;
д) алғашқы қауымдық қоғам кезінде; е) қаржы-бюджет жүйесімен бірге
4 нұсқа

1 Түрлі субъектілер табысының бір бөлігі мемлекет пайдасына өтеді Бұл салықтардың қай қызметі?
а) бақылау; б) реттеу; с) қайта бөлу; д) ынталандыру; е) қазыналық
2 Салықтардың экономикалық мәні мынада:
а) олар салық төлеушілер мен мемлекет арасындағы қарым қатынасты анықтайды;
б) олар мемлекет өз функцияларын жүзеге асыру үшін шаруашылық субъектілер мен азаматтардағы жалпы ішкі өнімнің бір бөлігін орталықтандыру жөніндегі экономикалық қатынастардың белгілі бір бөлігі болып табылады;
с) олар салық төлеушілердің ақшалай табыстарын қайта бөлу жөніндегі экономикалық қатынастардың белгілі бір бөлігі болып табылады;
д) олар ұлғаймалы ұдайы өндіріс мүмкіндіктерін шектейді;
е) олар өндірістің бір бөлігі ретінде экономикалық категория болып табылады
3 Салықтардың фискалды функциясы:
а) мемлекеттік бюджетке жұмылдырылған мемлекеттің ақшалай табыстарының қалыптасуымен тікелей байланысты;
б) бұл функция біртіндеп тартылатын функция болып табылады;
с) бұл ақшалай табыстарды қайта бөлумен байланысты;
д) салық төлеушілердің қаржы –шаруашылық қызметін бақылаумен байланысты;
е) әлеуметтік мақсатты көздейді
4 Салықтың реттеушілік функциясы мемлекеттің экономикалық функциясының кеңеюімен бірге пайда болды және ол:
а) қабылданған бағдарламаға сәйкес шаруашылықтың дамуына тікелей әсер етеді;
б) амортизациялық саясатқа, инвестициялық жеңілдік, салық ставкаларын төмендету саясатына сүйене отырып, капиталдың жедел жинақталуына мүмкіндік береді;
с) төлем сұранысы құрылымын және оның көлемін өзгертеді;
д) салық төлеушілдерден орталықтандырылған мемлекеттің қаржы қорына қаражаттар алу;
е) азаматтардың түрлі категориясы арасындағы қоғамдық табыстарды бөлу
5 ҚР-да салық салу жалпыға бірдей және міндетті болуы салық салудың қай приципі?
а) салық салудың әділдігі: б) салық заңдарының жариялылығы; с) салық салудың жариялылығы; д) салық жүйесінің біртұтастығы; е) салық салудың міндеттілігі
6 Заң бойынша салық төлеу міндеті жүктелген тұлға – бұл
а) субъект; б) объект; с) салық ставкасы; д) салық квотасы; е) салық оклады
7 Салық объектісі:
А) салық есептелетін база; В) салықтың материалдық өрнектелуі
С) салық сипаттамасы; D) заңмен бекітілген салық бұйымынын өлшеу параметірі
Е) салықтық базаны өлшеу бірлігіне шаққандағы салықтық есептеулер шамасы
8 Салық ставкасы дегеніміз не?
а) төленген салық сомасы;
б) салық салу өлшем бірлігіне есептелген салық мөлшері;
с) барлық салық салу объектісіне салынған салық мөлшері;
д) объект пен салық сомасының ара қатынасы;
е) бір салық салу объектісіне төленген салық
9 Салық ставкасының қандай түрлері бар?
A) Тіркелген, проценттік (пропорционалды, прогрессивті, регрессивті);
B) пропорционалды, прогрессивті; C) пропорционалды, регрессивті;
D) пропорционалды, прогрессивті, регрессивті; E) прогрессивті, біркелкі болып келеді
10 Салықтан босатылатын объектінің ең төменгі бөлігі:
A) салықтық ауыртпалық; B) салықтық оклад; C) салық салынатын салық квотасы;
D) салық салынбайтын минимум;
E) салық салынатын минимум
5 нұсқа
1 Бул ставкалар мемлекеттің өндіріс немесе басқа да саласына реттеуші әсерін тигізеді:
A) жоғартылған ставка; B) жалпы ставкаC) тең ставка; D) тұрлаулы ставка
E) пайызды ставка;
2 Салық жеңілдіктері кандай жағдайда беріледі?
A) салықты экономикалық реттеу әдісі ретінде қолданғанда;
B) салықтық төлем бұйымын мемлекет мәжбүрлі турде алғанда;
C) салық төлеуші объектісі барлығын туралы арнайы хабарлағанда;
D) 6ip жолғы талон алғанда немесе патент алғанда;
E) төлем көзінен салықты ұстап қалғанда
3 Салық салу объектісі мен мемлекет пен салық төлеушілер арасындағы қатынасқа байланысты салықтарды былай бөледі:
A) жалпы мемлекеттік және жергілікті салықтар деп; B) тікелей және жанама деп;
C) жалпы және арнайы салықтар деп; D)шынайы және жеке; E) реттелетін және бекітілген
4 Жанама салықтардың төлеушілері болып:
A) тауар өндірушілер (жұмыс, қызмет);B) тауарды тұтынушылар (жұмыс, қызмет);
C) тауарларды өндірушілер мен тұтынушылар(жұмыс, қызмет);
D) тауар сатушылар (жұмыс, қызмет); E) тауарларды өндірушілер мен сатушылар (жұмыс, қызмет);
5 Салықтардың салықтарды төлеуге байланысты жіктелуі
A) натуралды және ақшалай; B) жеке және нақты; C) монополиялық, мақсатты;
D) жалпы мемлекеттік және жергілікті, E) жалпы және мақсатты
6 Салық саясатының келесі типтері бар:
а) Дұрыс салықтар саясаты, жоғары салықтар және төмен деңгейдегі әлеуметтік қорғау;
б) Төмен салықтар саясаты, орташа салықтар саясаты, жоғары салықтар саясаты;
с) Тікелей салықтар саясаты, жанама салықтар саясаты, аралас салықтар саясаты;
д) Максимальды салықтар саясаты, дұрыс салықтар саясаты, аралас салықтар саясаты;
е) Төмен салықтар саясаты, аралас салықтар саясаты төмен дәрежедегі әлеуметтік қорғаумен бірге
7 Салықтың ұйымдық-құқықтық нормалар мен басқару әдістерінің жиынтығы – бұл:
а) салық принциптері;б) салық механизмі;с) салық элементтері;д) салық салу әдістері;
е) салықтық бақылау
8 ҚР-да салық саясатын жүргізудегі басты мақсат болып
а) отандық тауар өндірушілерді мемлекет тарапынан қолдау;
б) мемлекеттің ішкі экономикалық дамуына ықпал ететін саясат жасау;
с) жеке секторлардың жедел дамуына жағдай жасау;
д) шетел инвестициясын тартуда кедергілердің алдын алу;
е) барлық жауап дұрыс
9 Салық саясаты дегеніміз не?
а) мемлекеттің салық салу саласында жүргізіліп отырған шараларының жүйесі;
б) мемлекет қажеттігін қаржы ресурстарымен қамтамасыз ету;
с) мемлекеттің кіріс көзі; д) мемлекет пен салық төлеушінің талап тілегін ортақтастыру;
е) барлық жауап дұрыс
10 Салық саясатының мақсаты:
а) бюджеттті табыспен қамтамасыз ету;
б) корпорациялар мен тұрғындардың шаруашылық қызметін ынталандыру;
с) табыстарды реттеу бойынша үкіметтің әлеуметтік саясатын қолдау;
д) жоғарыда аталғандардың бәрі дұрыс;
е) мемлекеттің әлеуметтік – экономикалық бағдарламаларының барлығын қаржыландыру
6 нұсқа
1 Салықтық реттеу:
а) қоғамдық ұдайы өндірістің құрылымы мен пропорциясына әсер етеді;
б) капиталдың жинақталуына әсер етеді; с) аталғандардың бәрі дұрыс;
д) шығындар нарығына; е) өндіріс циклына;
2 Төменде аталған заңды тұлғалардың қайсысы мүлік салығын 0,1% ставка
бойынша есептейді:
а) Коммерциялық емес ұйымдар; б) ҚР Ұлттық Банкі;с) тек қана мемлекеттік бюджеттен қаржыландыратын ұйымдар;д) меншігіндегі ғимараттың бір бөлігін кәсіпкерлік қызмет үшін жалға беретін мемлекеттік бюджет есебінен қаржыландырылатын балабақша;
е) діни бірлестіктер
3 Жеке кәсіпкерлердің мүлкіне салынатын салығы бойынша салық базасы болып:
а) мүліктің қалдық құны; б) салық салу объектісінің бағалау құны;
с) негізгі құралдар мен материалды емес активтердің баланстық құны;
д) салық салу объектісінің орташа жылдық қалдық құны;
е) мүліктің орташа жылдық баланстық құны
4 Бірыңғай жер салығын төлеушілер мүлік салығын төлеушілер болып табылады ма:
а) Иә, мүлік салығын төлеушілер болып табылады;б) Мүлік салығын төлеушілер болып табылмайды;с) Мүлікті тұтыну шегінде мүлік салығынан босатылады;
д) Шаруашылықты қолданылатын мүліктің норматив шегінде мүлік салығынан босатылады;
е) Ауылшаруашылығы тауарларын өндіру, сақтау және өңдеу процесіне қолданылатын мүлікті тұтыну нормативтері шегінде мүлік салығынан босатылады
5 Мүлік салығы бойынша салық салу объектісі болып табылмайтын объектлер:
а) материалды емес активтер; б) жер және көлік құралдары;
с) материалды емес активтер және негізгі құралдар; д) қозғалмайтын мүліктер;
е) негізгі құралдар
6 Төменде келтірілген көлік құралдарына салынатын салық ставкаларының есептеліну жолының қайсысы дұрыс:
а) жеңіл автокөліктер үшін салық мөлшері қуаттылығына байланысты квт түрінде АЕК есебінде б) автобустар бойынша салық ставкасы қуаттылығына байланысты квт түрінде АЕК есебінде с) ұшу кемелеріне салық мөлшері әрбір квт қуаттан АЕК-тік 4%-і мөлшерінде д) 1,5 тоннаға дейінгі жүк таситын арнаулы автомобильдер үшін салық сомасы квт қуаттылығы 4%-і есебінде е) шынжыр табанды мәшинелер мен механизмді қоспағанда, өздігінен жүретін машиналар мен пневматикалық жүрістегі механизмдер үшін салық сомасы квт қуаттылық үшін 5 АЕК есебінде
7 Көлік құралдарына салынатын салық ставкалары төмендегідей белгіленеді:
а) салық салу объектісінің құнына %-пен; б) салық салу бірлігіне абсолюттік сомамен;
с) көлік құралдары двигателінің көлеміне % -пен;
д) салық салу объектісіне АЕК-пен; е) салық салу объектісіне ЖЕК-пен
8 Төменде келтірілген тұлғалардың қайсысы көлік құралдарына салынатын салықтардың төлеушілері болып табылмайды:
а) жеке тұратын зейнеткерлер; б) бірыңғай жер салығын төлеушілер; с) діни ұйымдар; д) резидент емес – заңды тұлғалар; е) АСР бойынша қызметін жүзеге асыратын жеке кәсіпкерлер- жеке тұлғалар
9 Көлік құралдарына салынатын салық бойынша салық салу объектісі болып табылмайтындар:
а) жүк көтергіштігі 40 тоннадан асатын карьерлік автосамосвалдар;
б) арнаулы өрт сөндіруші көлік құралдары;с) қорғанысқа арналған арнаулы көлік құралдары;д) арнаулы медициналық көлік құралдары; е) қоғамдық тәртіп органдарының арнаулы көлік құралдары
10 Төменде аталаған тұлғағалардың қайсысы көлік құралдарына салынатын салық бойынша салық төлеуші болып табылады:
а) ауылшаруашылық құрылымынан шыққан кезде пәй ретінде алған көлік құралдары бойынша жеке тұлғалар; б) 1 және 2 топтағы мүгедектер; с) 3 топтағы мүгедектер;
д) зейнеткерлер; е) ҰОС қатысушылары
Ұқсас жазбалар

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *