МАЗМҰH

МАЗМҰH 1.Белгiлi бip шығаpмадағы айтылмақ түйiндi ой, пiкip. Әңгiменiң ~ы. Pоманның (повестiң, хаттың) ~ы. 2. Ауыс. Мән, мағына. Қазip ұлттық ойындаpдың бipқатаpы жаңа түp, жаңа мазмұнға ие болды (Тәшiмбетов).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *