«АДВОКАТУРА ЖӘНЕ НОТАРИАТ»
ПӘНІНЕН АРНАЛҒАН ТЕСТІЛЕР

«АДВОКАТУРА ЖӘНЕ НОТАРИАТ»
ПӘНІНЕН АРНАЛҒАН ТЕСТІЛЕР

[q]3:1:Адвокатура бұл………:
[a][+]қоғамдық-құқықтық институт
[a]әлеуметтік ұйым
[a]мемлекеттік орган
[a]қоғамдық кәсіпорын
[a]қоғамдық мекеме

[q]3:1:Адвокатура қызметін реттейтін заңнама:
[a]жедел-іздестіру қызметі туралы заң
[a]нотариат туралы заң
[a]прокуратура туралы заң
[a][+]«ҚР адвокаттық қызметі» туралы заңы
[a]ІІМ Бұйрықтары

[q]3:1:«Адвокат» ұғымы латын тілінен аударғанда білдіреді:
[a]дәлелдеймін
[a]айыптаймын
[a][+]белгілі бір әрекеттерді жасауға шақырамын
[a]қорғаймын
[a]сөйлеймін

[q]3:1:Нотариус қандай тұлға?:
[a]Өкімет өкілі.
[a]Саяси қызметкер.
[a]Мемлекеттік қызметкер
[a]Жұмысшы.
[a][+] Заңды айғақтарды куәландыратын лауазымды тұлға.

[q]3:1:Нотариаттық қызметтің пәні не болып табылады?:
[a]Даулы қатынастар.
[a][+]Даусыз заңды айғақтар.
[a]Мүліктік құқықтар.
[a]Мүліктік емес өзіндік құқықтар.
[a]Аталғанның бәрі.

[q]3:1:Нотариаттық қызмет дегеніміз не?:
[a]Нотариаттық іс-әрекеттер.
[a]Мемлекеттік органдардың реттеу қызметтері.
[a][+]Заңды айғақтарды куәландыратын нотариаттық іс-әрекеттерді жүзеге асырушы жүйе.
[a]Қадағалау қызметі.
[a]Аталғанның бәрі.

[q]3:1:Нотариус деген сөз қандай мағына береді?:
[a]Қорғаушы.
[a]Жазушы.
[a][+]Жазба жүргізуші.
[a]Хатшы.
[a]Тергеуші.

[q]3:1:Адвокаттар алқасының бақылау органы:
[a]адвокаттар алқасы
[a]адвокаттар қауымдастығы
[a]жалпы жиналыс
[a]төралқа
[a][+]тексеру комиссиясы

[q]3:1:Адвокаттық қызметпен айналысу үшін берілетін құжат:
[a][+]лицензия
[a]сенімхат
[a]диплом
[a]атақ
[a]жеке басын куәландыратын құжат

[q]3:1:Адвокаттар алқасының атқарушы органы болып табылады:
[a]конференция
[a]жалпы жиналыс
[a]заң консультациясы
[a][+]төралқа
[a]адвокаттық кеңсе

[q]3:1:Жалпы жиналыс кем дегенде жылына шақыртылады:
[a][+]бір рет
[a]үш рет
[a]бес рет
[a]алты рет
[a]екі рет

[q]3:1:Төралқаның төрағасын тағайындау тәртібі:
[a]жоғарғы соттың ұсынысымен тағайындалады
[a]адвокаттың кеңсе төрағасының ұсынысымен тағайындалады
[a][+]жасырын дауыс беру арқылы төрт жылға сайланады
[a]жасырын дауыспен төрт жылға тағайындалады
[a]заң консультациясы төрағасының ұсынысымен тағайындалады

[q]3:1:Нотариустың құқықтары:
[a]Міндеттер жүктеуге.
[a]Талап қоюға.
[a]кеңес беруге, ақы алуға.
[a]Заң көмегін көрсетуге.
[a][+]Кеңес беруге,құжаттың көшірмесін дайындауға,мәміленің жобасын құрастыруға, қажет құжаттарды талап ету т.б .құқылы.

[q]3:1:Нотариустық міндеттер:
[a][+]Нотариаттық іс жүргізу тәртібін түсіндіруге, құпияны сақтауға, кәсіби әдептілікті сақтауға шағым бойынша түсінік беруге.
[a]Заң көмегін көрсету.
[a]ақы талап ету.
[a]Талап қоюға.
[a]Аталғанның бәрі.

[q]3:1:Нотариус болу үшін қойылатын талаптар:
[a]25 жасқа толуы.
[a]ҚР азаматтының алуы.
[a]Сынақтан өтуі.
[a][+]ҚР азаматы, жоғары заң білімі, біліктілік емтиханын тапсырған, лицензия алған, сынақтан өткен тұлға.
[a]Аталғанның бәрі.

[q]3:1:Жалпы жиналыс шешімдері заңды деп танылады:
[a]2/8 болғанда
[a]3/5 болғанда
[a]½ болғанда
[a]¼ болғанда
[a][+]2/3 болғанда

[q]3:1:Адвокаттар алқасының қызмет ету негізі болып табылады:
[a]конституция
[a]құрылтай құжаты
[a]Адам құқықтары туралы конвенция
[a][+]адвокаттар алқасының жарғысы
[a]төралқа құжаттары

[q]3:1:Адвокаттық қызметпен айналысу үшін лицензияны береді:
[a]ҚР Жоғарғы соты
[a][+]ҚР Әділет министірлігі
[a]ҚР Ішкі істер министірлігі
[a]ҚР сыртқы істер министірлігі
[a]жергілікті әділет органдары

[q]3:1:Төралқаның төрағасы сайланады:
[a][+]төрт жылға
[a]он жылға
[a]бес жылға
[a]екі жылға
[a]бір жылға

[q]3:1:Адвокаттар алқасын құру үшін қатысатын құрылтайшылар саны:
[a]жетеуден кем емес
[a]он бестен кем емес
[a][+]оннан кем емес
[a]сегізден кемемес
[a]бесуден кем емес

[q]3:1:19 ғасырда Ресейде адвокаттық қызмет атқарушылар:
[a]халық өкілдері
[a]тергеушілер
[a]сот қызметкерлері
[a][+]ант берген сенімділер
[a]прокурорлар

[q]3:1:Адвокаттар адвокаттық қызметпен айналысу үшін тапсырады:
[a][+]біліктілік алқасына емтихан тапсырады
[a]атестациядан өтеді
[a]тағылымдамдан өтеді
[a]ешқандай талап қойылмайды
[a]ай сайын емтихан тапсырып отырады

[q]3:1:ҚР нотариаттық қызметінің қалыптасу негіздері:
[a][+]13. 08.74 жыл Мемлекеттік нотариаттық қызмет туралы және 14. 07.97 жылғы Нотариат туралы заңдар.
[a]1993 жылдың 27 қаңтарынан.
[a]1999 жылдың. 1 шілдесінен.
[a]1996 жылдың 14 шілдесінен.
[a]2001 жылдың 11қазанынан.

[q]3:1:Нотариат туралы заң қашан қабылданды:
[a]5 маусым 2003 жыл.
[a]13 тамыз 1974 жыл.
[a][+]14 шілде 1997 жыл
[a]13 қазан 1998 жыл
[a]29 наурыз 2000 жыл.

[q]3:1:Нотариаттық қызметтің қағидасы бұл:
[a][+]Нотариаттық іс әрекеттерді жүзеге асыру барысында басшылыққа алынатын және қолданылатын бағыттар.
[a]Диспозитивтік қағидасы.
[a]Заңдылық..
[a]Жариялылық..
[a]Аталғанның бәрі.

[q]3:1:Нотариттық өндірістің сатылары:
[a][+]Нотариаттық өндірісті қозғау, құқықтық құрамын анықтау, нотариаттық іс әрекетті жүзеге асыру немесе одан бас тарту.
[a]Нотариаттық іс әрекеттерді жүзеге асыру.
[a]Нотариустардың құқықтары мен міндеттерін болуы.
[a]Нотариаттың іс әрекеттің басталуы мен аяқталуы.
[a]Нотариаттық іс әрекеттің тоқтатыла тұруы мен қайта басталуы.

[q]3:1:Сотта айыпталушыны қорғайды:
[a]прокурор
[a]судья
[a]халық өкілдері
[a]тергеуші
[a][+]адвокат немесе сенімді өкіл

[q]3:1:19 ғасырдың 1-ші жартысында Ресейде стряпчидің атқарған қызметі:
[a]Тергеуге қатысатын
[a][+]шағым, арыз жазатын
[a]айыпталушыны қорғайтын
[a]сенім хат жазатын
[a]адамға өкілдік ететін

[q]3:1:17 ғасырдағы Француз революциясын ұйымдастырушылар:
[a]журналистер
[a]прокурорлар
[a][+]адвокаттар
[a]судьялар
[a]сот алқасының заседательдері

[q]3:1:Куә ретінде тергеуге қатыстырылмайтын тұлға:
[a]сезіктінің жұбайы
[a]жәбірленуші
[a]азаматтық жауапкер
[a]азаматтық талапкер
[a][+]сезікті мен айыпталушының қорғаушысы

[q]3:1:Адвокаттың кәсіби қызметі басталады:
[a][+]кеңес беруден
[a]өзіне келген тұлғадан ақы алған сәттен бастап
[a]көмек көрсетуден бастап
[a]қылмыстық іске қатысқан кезден бастап
[a]жауап алған кезден бастап

[q]3:1:Адвокаттар алқасына мынадай қызметпен айналысатын азаматтар мүшелікке қабылданбайды:
[a]магистранттар
[a]ғылыми қызметкерлер
[a][+]мемлекеттік қызметкерлер
[a]жоғарғы оқу орнының оқытушылары
[a]мектеп мұғалімдері

[q]3:1:Адвокат — өкіл азаматтық істер бойынша өкілдік етеді:
[a][+]сенімхат негізінде
[a]лицензияның негізінде
[a]сертификаттың негізінде
[a]орта білім дипломының негізінде
[a]жоғарғы білім дипломының негізінде

[q]3:1:ҚР нотариаттық қызметті жүзеге асыруға құқылы тұлғалар:
[a]Мемлекеттік қызметкерлер.
[a][+]Мемлекеттік және жекеше нотариустар, консульдық және жергілікті атқарушы органның лауазымды тұлғалары мен басқа да лауазымды тұлғалар.
[a]Өкімет өкілдері.
[a]Өкілді тұлғалар.
[a]Құзыреттілігі бар адамдар.

[q]3:1:Нотариаттық қызметті реттейтін заңдар:
[a][+]Нотариат туралы заң .Азаматтық кодекс және т.б.
[a]Азаматтық іс жүргізу кодекс.
[a]Прокуратура туралы заң.
[a]Адвакатура туралы заң.
[a]Конституция.

[q]3:1:Нотариаттық іс жүргізуді реттейтін нормативтік акт:
[a]Конституция.
[a]Адвакатура туралы заң.
[a][+]Үкіметпен бекітілген Нотариаттық іс әрекеттерді жүргізу тәртібі туралы нұсқаулық..
[a]АІЖК
[a]Қ ІЖК

[q]3:1:Нотариаттық іс жүргізудің тілі:
[a][+]Нотариаттық іс жүргізудің тілі Қ.Р туралы заңның саикес жүргізіледі.
[a]Мемлекеттік тілі.
[a]Ресми тілде.
[a]Заңға сәйкес.
[a]Заңға сәйкес тек мемлекеттік тілде.

[q]3:1:Сотта өкілдік ете алады:
[a]судья
[a]тергеуші
[a][+]адвокат
[a]прокурор
[a]анықтаушы

[q]3:1:Адвокаттың құқығы жоқ:
[a]сезіктіні қорғауға
[a][+]үкім шығаруға
[a]өкілдік етуге
[a]айыпталушыны қорғауға
[a]жәбірленушінің өкілі болуға

[q]3:1:Адвокатура институтына тән емес белгі:
[a]өзін-өзі басқаратын
[a]өзін-өзі қаржыландыратын
[a]кәсіби ұйым
[a][+]мемлекеттік
[a]қоғамдық институт

[q]3:1:Адвокаттар алқасына қабылданатын адамдардың мамандығы:
[a][+]заңгер
[a]экономист
[a]қаржыгер
[a]мұнайшы
[a]жүргізуші

[q]3:1:Адвокаттардың заң көмегін көрсетуі мынадай қызметке тән емес:
[a]қоғамдық қызмет
[a]құқықтық қызмет
[a][+]кәсіпкерлік
[a]прокуоролық қызмет
[a]нотариаттық қызмет

[q]3:1:Адвокаттар алқасы мүшелерінің қызмет аумағы:
[a]тиісті аумақта қызмет етуге
[a]тек мемлекеттің астанасында қызмет етуге
[a]шет елде
[a][+]бүкіл ҚР аумағында
[a]ТМД- елдерінің аумағында

[q]3:1:Аттестациядан өткен адвокаттарға лицензия беру мерзімі:
[a][+]аттестация өткізілген күннен бастап үш айдан кейін
[a]аттестация өткізілген күннен бастап екі айдан кейін
[a]аттестация өткізілген күннен бастап төрт айдан кейін
[a]аттестация өткізілген күннен бастап бес айдан кейін
[a]аттестация өткізілген күннен бастап бір жылдан кейін

[q]3:1:Нотариустың көмекшілері:
[a]Қызметкерлер.
[a][+]Қ.Р азаматы, нотариустың тапсырмасын орындайтын тұлға.
[a]Өкілді тұлғалар .
[a]Студенттер.
[a]Мемлекеттік қызметкер.

[q]3:1:Нотариус лицензиясы:
[a]Мерзімді лицензия.
[a]Белгілі бір мерзімге, территория шеңберінде берілетін лицензия.
[a][+]Мерзімсіз, бас лицензия, Қ.Р территориясында қолданылады.
[a]Мерзімсіз лицензия.
[a]Шексіз лицензия.

[q]3:1:Нотариусқа лицензия беруден бас тарту негіздері:
[a][+]Талапқа сай келмесе, өзі туралы жалған мәлімет берсе, қылмыстық жауапкершілікке тартылса.
[a]ҚР азаматтығын жоғалса.
[a]ҚР тыс жерде тұрса.
[a]Қылмыстық жауапкершілікке тартылса.
[a]Тәртіптік жауапкершілікке тартылса.

[q]3:1:Нотариус лицензиясының күшін тоқтату негіздері:
[a]Қызмет шеңберін қысқарту, шектеу.
[a][+]Лицензиядан бас тарту.
[a]Қызметімен 1 жыл ішінде айналыспау.
[a]Жауапкершілікке тартылу.
[a]Лицензиясын қайтарып алу және әділет министрлігінің шешімі бойынша.

[q]3:1:Адвокаттар алқасы бағынатын мемлекеттік орган:
[a]прокуратура
[a][+]ешбір органға бағынбайды
[a]жоғарғы сот
[a]тергеу органдары
[a]анықтама органдары

[q]3:1:Адвокаттар алқасын ұйымдастыру нысандары:
[a]ұжымдық ұйым ретінде
[a]мемлекеттік емес орган ретінде
[a][+]адвокаттық кеңсе, заң консультациясын құру және заңды тұлға ретінде тіркелместен дербес адвокаттық қызметпен айналысу нысаны
[a]кәсіпкерлік қызметпен айналысатын ұйым ретінде
[a]мемлекеттік орган ретінде

[q]3:1:Адвокаттар алқасына мүшелік тоқтыла тұрады:
[a][+]адвокат өтінішінің негізінде төралқамен
[a]адвокаттың өз бастамашылығымен
[a]адвокаттар одағымен
[a]іске қатысушы прокурормен
[a]істі жүргізуші судьямен
[q]3:1:Нотариаттық қызметті реттейтін органдар:
[a]Республиқалық нотариаттық палата.
[a]Әділет министірлігі.
[a]Прокуратура.
[a][+]Әділет министрлігі, нотариаттық палата, салық органдары.
[a]Адвакаттар алқасы.

[q]3:1:Мемлекеттік нотариус:
[a]Аумақтық әділет органымен енгізілетін, талапқа сай келетін, бірақ лицензиясыз атқаратын лаузымды тұлға.
[a]Өкімет өкілі.
[a]Өкілді тұлға.
[a]Қызметкер.
[a][+]Лицензиясы бар лауазымды тұлға.

[q]3:1:Мемлекеттік нотариаттық кеңсе:
[a]Әділет министірлігінің жергілікті органдар.
[a][+]Заңды тұлға құқығына ие емес аумақтық әділет органының құрамдас бөлігі.
[a]Прокуратуралық бөлімдер.
[a]Сот орындаушыларының департаменті.
[a]Заңды тұлға.

[q]3:1:Жеке тәжірибемен айналысатын нотариус:
[a][+]Аумақтық әділет органында тіркеуге тұрған, талапқа сай келетін, лицензиясы бар нотариатық палатаның мүшесі болып табылатын лауазымды тұлға.
[a]Лицензиясыз жұмыс атқаратын лауазымды тұлға.
[a]Жеке кәсіпкер.
[a]Өкілді тұлға.
[a]Қызметкер.

[q]3:1:Адвокаттардың тәуелсіздігі анықталады:
[a]сот органдары арқылы
[a][+]өзін-өзі басқаруы арқылы
[a]прокуратура органдары арқылы
[a]адвокаттар қауымдастығымен
[a]мемлекеттік органдармен

[q]3:1:Адвокаттардың халықаралық одағы болып табылады:
[a][+]қоғамдық ұйым
[a]қоғамдық қор
[a]мекеме
[a]институт
[a]әкімшілік

[q]3:1:Адвокаттардың әрекеттеріне берілетін шағымдар қаралады:
[a]жалпы жиналыспен
[a]прокуратура органдарымен
[a]тергеу органдарымен
[a]жедел-іздестіру органдарымен
[a][+]заң консультациясының меңгерушісімен немесе адвокаттық кеңсенің төрағасымен

[q]3:1:Адвокаттар алқасы мүшелерінің құқығы:
[a][+]адвокаттық кеңсе құруға
[a]заң фирмаларын құруға
[a]арнайы ұйымдар құруға
[a]кәсіпкерлік қызметпен айналысатын орган құруға
[a]сот органдарын құруға

[q]3:1:Адвокаттың қылмыстық іс жүргізуге өатысуы жүзеге асырылады:
[a]құқыққорғау қызметін орындау арқылы
[a]құқықтық көмек көрсету арқылы
[a]тергеу әрекеттерін жүргізу арқылы
[a][+]заң көмегін көрсету арқылы
[a]анықтама қызметтерін жүргізу арқылы

[q]3:1:Нотариус қызметін шектеу негіздері:
[a]Депутат болуы.
[a]Мемлекеттік қызметпен айналысуы.
[a][+]Кәсіпкерлікпен айналысуға, делдал болуға және депутат болғанда өз жұмысын жалғастыруға құқылы емес.
[a]Өкімет өкілі болуға.
[a]Оқытушы қызметімен айналысу.

[q]3:1:Нотариус қызметінің аумағы:
[a][+]Нотариттық округ шеңберінде аумақтық әділет органымен анықталатын аумақ.
[a]ҚР бүкіл аумағы.
[a]Облыс аумағы.
[a]Қала аумағы.
[a]Аудан аумағы.

[q]3:1:Нотариаттық палата бұл:
[a]Республикалық мекеме.
[a][+]Жекеше нотариустардың заңы мүдделерін қорғайтын және олардың қызметіне бақылау жүргізетін коммерциялық емес, кәсіби мекеме.
[a]Жергілікті мемлекеттік орган.
[a]Мемлекеттік құзіретті орган.
[a]Өкілетті орган.

[q]3:1:Жеке нотариаттық мұрағат (архив) бұл:
[a][+]Нотариаттық құжаттарды сақтайтын аумақтық нотариаттық палатаның филиалы.
[a]Мемлекеттік мұрағаттың бір бөлігі.
[a]Мемлекеттік мұрағат.
[a]Нотариттық кеңсе.
[a]Нотариустың құжаттары.

[q]3:1:Нотариаттық қызмет көрсеткені үшін ақы төлеу тәртібі:
[a]Банктік есеп шетына аудару арқылы.
[a]Қолма қол.
[a]Банк арқылы.
[a]Почта арқылы.
[a][+]Мемлекеттік баж төленеді немесе екі жақтың келісім бойынша ақы алынады

[q]3:1:Адвокат қылмыстық іске қатысады:
[a][+]сезікті ретінде ұсталған және айып тағылған кезден бастап қатысады
[a]прокурордың рұқсатымен
[a]қылмыстық іс қозғалған кезден бастап
[a]алдын ала тергеу басталған кезден бастап
[a]тергеушінің рұқсатымен

[q]3:1:Қорғаушыдан бас тарта алатын тұлға:
[a]сот органдары
[a]прокуратура органдары
[a]анықтама органдары
[a][+]айыпталушы
[a]жедел-іздестіру органдары

[q]3:1:Адвокаттың тергеу әректіне қатысу уақыты:
[a]екі сағат
[a][+]шектеусіз
[a]бес сағат
[a]он күн
[a]жеті тәулік

[q]3:1:Заңды күшіне енбеген сот үкімін адвокат мына мерзім ішінде қайта қарау үшін беруге құқылы:
[a]жеті тәулік ішінде
[a]жеті күн ішінде
[a][+]он тәулік ішінде
[a]бір ай ішінде
[a]бес күн ішінде

[q]3:1:Шет елдік адвокат сотта өкілдік ете алады:
[a][+]халықаралық шартпен көзделсе
[a]жоқ
[a]тиым салынады
[a]прокурордың рұқсатымен
[a]сот шешімімен

[q]3:1:Мемлекеттік нотариус қызметіне бақылау жүргізуші орган:
[a][+]Аумақтық әділет органы.
[a]Адвакаттық алқа
[a]Прокуратура .
[a]Акимат.
[a]Сот органдары.

[q]3:1:Жекеше нотариус қызметіне бақылау жүргізетін орган:
[a][+]Әділет органы мен нотариаттық палата.
[a]Прокуратура.
[a]Сот органдары.
[a]Адвакаттар алқасы.
[a]Акимат.

[q]3:1:Жергілікті атқарушы органның лауазымды тұлғасының атқаратын нотариаттық іс әрекеттер:
[a]Вексель наразылығын білдіру.
[a][+]Өсиетті, сенімхатты, құжаттың көшірмесін және оған қойылған қолдың растығын куәландырады.
[a]Теңіз наразылығын келтіру.
[a]Шарттарды куәландыру.
[a]Құрлытай құжаттарды куәландырады.

[q]3:1:Консулдық қызметті жүзеге асыратын тұлғалармен жасалмайтын нотариаттық іс әрекеттер:
[a]Құжаттың көшірмесін куәландыру.
[a]Өсиетті куәландыру.
[a]Шарттарды куәландыру.
[a][+]Шаруашылық серіптестікті құрлытай құжатын куәландыру.
[a]Вексель наразылығын келтіру.

[q]3:1:Адвокаттар алқасына мүшелік жүзеге асырылады:
[a]тағайындау арқылы
[a][+]қабылдау арқылы
[a]сайлау арқылы
[a]дауысқа салу арқылы
[a]аттестациядан өткізу арқылы

[q]3:1:Адвокаттық қызметпен айналысуға берілетін лицензия:
[a][+]тұрақты болып табылады
[a]уақытша болып табылады
[a]бір реттік болып табылады
[a]арнайы уақытқа беріледі
[a]шектеусіз мерзімге беріледі

[q]3:1:Адвокатураның ұйымдастырушылық-құқытық негізі болып табылады:
[a]адвокаттар одағы
[a]төралқа
[a]жалпы жиналыс
[a]тексеру комиссиясы
[a][+]адвокаттар алқасы

[q]3:1:Айыпталушыларға берілетін қорғаушылардың саны:
[a]екіқорғаушы
[a][+]бірнеше
[a]төрт қорғаушы
[a]бес қорғаушы
[a]он қорғаушы

[q]3:1:Адвокаттар алқасынан шығаруды жүзеге асыратын органдар:
[a][+]алқа төралқасымен
[a]жалпы жиналыспен
[a]адвокаттар одағымен
[a]тексеру комиссиясымен
[a]адвокаттық кеңсемен

[q]3:1:Басқа да лаузымды тұлғалардың жасайтын нотариаттық іс әрекеттері:
[a][+]Өсиет пен сенімхаттарды куәландырады.
[a]Вексель наразылығын келтіру.
[a]Дипозитке ақша қабылдау.
[a]Шарттарды куәланды.
[a]Теңіз наразылығын келтіру.

[q]3:1:Жергілікті атқарушы органның лауазымды тұлғасы нотариаттық іс әрекетті жасауға қай кезден құқылы:
[a]Лицензия алғаннан бастап.
[a]Сынақтан өткеннен кейін.
[a]Көмекші болып кемінде 2 жыл жұмыс істегеннен кейін.
[a]Рұқсат алған кезден бастап.
[a][+]Ауматтық әділет органында біліктілік емтиханың тапсырғаннан кейін.

[q]3:1:Нотариаттық іс әрекеттерді жасаудың негізін тәртібін реттеу:
[a][+]Нотариат туралы заңмен және Нұсқаулықпен жүргізіледі.
[a]Прокуратура реттейді.
[a]Сот органдары реттейді.
[a]Адвакаттар алқасы.
[a]Акимат.

[q]3:1:Адвокаттар алқасына мүшелік тоқтыла тұрады, егер адвокат:
[a]прокурор ол жөнінде ұсыныс жасаса
[a]сот шешімі шығарылса
[a][+]мемлекеттік қызметке тұрса
[a]адвокаттар алқасы төралқасының шешімімен
[a]адвокаттың өз бастамасымен

[q]3:1:Адвокат өз қызметін жүзеге асыру барысында сақтауға міндетті:
[a]адвокаттық иммунитетті
[a]адвокаттық ар-ожданды
[a]адвокаттық этиканы
[a]қорғау позициясын
[a][+]адвокаттық құпияны

[q]3:1:Заң көмегі көрсетіледі:
[a]прокурорлармен
[a][+]адвокаттармен
[a]әлеуметтік ұйымдармен
[a]судьялармен
[a]анықтаушылармен

[q]3:1:Адвокат дегеніміз:
[a]ел билеушісі
[a]заң шығарушы тұлға
[a]атқарушы биліктің өкілі
[a][+]кәсіби деңгейде заң көмегін көрсететін заңгер
[a]құқыққорғау органдарының өкілдері

[q]3:1:Нотариаттық іс әрекеттерді жасау мерзімдері:
[a]1 ай
[a][+]Қажетті құжаттар тапсырылған күні нотариаттық қызметке ақы төленгеннен кейін.
[a]3 күн.
[a]7 күн.
[a]Ерекше жағдайларда 2 ай.

[q]3:1:Нотариаттық іс әрекеттерді жасау құқылы шектеу негіздері:
[a][+]Нотариус өз атына, өз атынан және жұбайының жақын туыстарының атынан нотариаттық іс әрекеттер жасауға құқылы емес.
[a]Жауапкершілікке тартылғен кезде.
[a]Рұқсат алмаған жағдайда.
[a]Лицензиясы тоқтатылған кезде.
[a]Мерзімі біткен кезде.

[q]3:1:Нотариаттық іс әрекетті жасаудан бас тарту негіздері:
[a]Басқа нотариустың қарауына жатса.
[a]Даулы заңды айғақтар, әрекет қабілеттілігі жоқ адамның өтініші берілсе.
[a]Мәміле заңға сай келмесе.
[a]Тапсырылған құжаттар заңға қайшы келетін болса.
[a][+]Аталғанның бәрі.

[q]3:1:Анттық сенімділердің қызметтерін атқарған ел билеушілері:
[a][+]В.И. Ленин
[a]Н.Ә. Назарбаев
[a]Д.А. Қонаев
[a]М.С. Горбачев
[a]А.С. Путин

[q]3:1:1921 жылы құрылған «қорғаушылар алқасының» мүшелеріне қойылған міндетті талап:
[a]анттық-сенімділер қатырынан шығу
[a]жоғары заң ьілімінің болуы
[a]партия мүшесі
[a][+]кеңес үкіметін қолдау
[a]қоғамдық ұйымдарда жұмыс жасау

[q]3:1:1979 жылы қабылданған заң:
[a]құқықтық кооператив туралы заң
[a]адвокатура туралы заң
[a]қылмыстық іс жүргізу кодексі
[a]қылмыстық кодекс
[a][+]КССРО адвокатурасы туралы заң

[q]3:1:ҚР адвокаттық қызметі туралы заңы қабылданды:
[a][+]5 желтоқсан 1997 жыл
[a]15 желтоқсан 1998 жыл
[a]10 қаңтар 2000 жыл
[a]10 желтоқсан 2003 жыл
[a]қылмыстық кодекс

[q]3:1:Нотариаттық іс әрекеттерді тіркеу қалай жүргізіледі:
[a][+]Нотариуспен жасалған барлық нотариаттық іс әрекеттер реестрде тіркелуі тиіс.
[a]Жергілікті атқарушы орган тіркейді.
[a]Жергілікті өкілді органдарда тіркейді.
[a]Прокуратурада тіркеледі.
[a]Адвакаттар алқасында тіркеледі.

[q]3:1:Нотариустық сынақтан өтушілер:
[a][+]ҚР азаматы, жоғарғы заң білімі бар, біліктілік емтихан тапсырған тұлға.
[a]Өкілді тұлға.
[a]Мемлекеттік қызметкер.
[a]Рұқсаты бар тұлғалар.
[a]ҚР азаматы.

[q]3:1:Жекеше нотариус өз қызметін сақтандыруға:
[a]Құқылы.
[a]Құқылы емес.
[a][+]Міндетті.
[a]Міндетті емес.
[a]Аталғанның бәрі.

[q]3:1:Нотариаттық қызметтің функционалдық қағидалары:
[a]Жариялылық.
[a]Ұйымдастырушылық.
[a]Құпиялылық.
[a][+]Заңдылық құпиялылық, заңды мүдделерді жүзеге асыру.
[a]Диспозитивтік.

[q]3:1:1937 жылы 16 тамызда қабылданған ереже:
[a]құқықтық кооператив туралы
[a]сот қызметі туралы
[a]адвокаттар алқасын құру туралы
[a][+]адвокатура туралы
[a]алдын ала тергеуді ұйымдастыру және оны жүргізу туралы ереже


[q]3:1:Төралқаның құзіретіне жатады:
[a]ақылы құқықтық көмек көрсету
[a][+]адвокаттардың құқықтыарын қорғау
[a]заң шығару
[a]жалпы жиналысты өткізу мен ұйымдастыру
[a]дәледемелер жинау

[q]3:1:Адвокаттарды аттестациядан өткізу мерзімдері:
[a][+]бес жыл
[a]он жыл
[a]екі жыл
[a]жеті жыл
[a]үш жыл

[q]3:1:Адвокаттардың қылмыстық іске міндетті қатысу негіздеріне жатады:
[a]сезікті мен айыпталушылардың өтініштері бойынша
[a]кәмелетке толмағандардың істері бойынша
[a][+]адвокаттардың өз еріктерімен
[a]есі дұрыс еместердің істері бойынша
[a]егер, іс бойынша бірнеше айыпталушы болса

[q]3:1:Адвокаттар алқасын қаржыландырудың қайнар көздері:
[a]мемлекеттік бюджет есебінен
[a]республикалық бюджет есебінен
[a]жергілікті бюджет есебі
[a][+]адвокаттар алқасына кіру және ай сайын төленетін мүшелік жарналар мен өзге де қаражат көздері
[a]мемлекеттік салық төлемдері

[q]3:1:Нотариаттық қызметтің ұйымдастырушылық қағидалары:
[a][+]Нотариустардың теңдігі, іс жүргізу тілі, қызметті бақылау, аумағы орны, жауапкершілікті сақтандыру.
[a]Заңдылық.
[a]Диспозитивтілік.
[a]Құрылымдық.
[a]Қызметтік.

[q]3:1:Кейбір нотариатық іс әрекеттердің жасалуы қандай мерзімге кейінге қалдырылуы мүмкін:
[a]1 жыл
[a]6 ай
[a]10 күн.
[a][+]30 күн
[a]1 апта

[q]3:1:Қандай іс әрекеттер жасалған кезде нотариустың қызмет аумақ сақталуы тиіс:
[a]Мұрагерлік құқық туралы куәлік берілгенде.
[a]Ортақ меншіктегі мүлікке үлестік меншік құқығы туралы куәлік бергенде.
[a]Жылжымайтын мүлікті иеліктен шығару туралы шарттарды куәландырғанда.
[a]Тұрғын үй құрылысы туралы шартты куәландырғанда .
[a][+]Аталғанның бері.

[q]3:1:Нотариаттық іс әрекеттерді жасау мерзімдер:
[a]Төлемақы төленген кезде.
[a][+]Қажетті құжаттар түгел тапсырылып ,барлық төлемақылар төленген күні жасалады.
[a]Материалдар тапсырылған күні.
[a]1 күн ішінде.
[a]7 күн ішінде.

[q]3:1:Адвокаттар алқасы мүшесінің міндеті:
[a][+]адвокаттар алқасының жалпы жиналысы мен оның шешімдерін орындау
[a]мемлекеттік органдардың нұсқауларын орындау
[a]прокурордың нұсқауларын орындау
[a]сот шешімдерін орындау
[a]тергеушінің нұсқауын орындау

[q]3:1:Апелляциялық инстанцияда адвокаттар ауыстырылады:
[a]соттың рұқсатымен
[a]тараптардың келісімімен
[a][+]сенім берушінің келісімімен
[a]облстық сот төрағасының шешімімен
[a]мемлекеттік айыптаушының қорытындысымен

[q]3:1:Адвокат апелляциялық шағымды беруге құқылы:
[a]қарсы тараптың келісімімен
[a]іске қатысушылардың келісімімен
[a]прокурордың рұқсатымен
[a][+]өз бетінше
[a]сот шешімімен

[q]3:1:Мұраға құқық туралы беру орны мен мерзімі:
[a][+]Мұрагерлердің жазбаша өтініші бойынша мұра ашылған жердегі нотариус береді.
[a]Мұрагердің ауызша өтініші бойынша кез келген жердегі нотариус құқық туралы куәлік береді.
[a]Мұрагерлердің жазбаша өтініші бойынша әділет органдарының рұқсатымен беріледі.
[a]Нотариаттық палата береді
[a]Құқық қорғау органдары береді.

[q]3:1:Нотариустың қызметі қандай заңмен реттеледі:
[a]Қылмыстық кодекспен .
[a]Азаматтық кодекспен.
[a][+]Нотариат туралы заңмен.
[a]Салық заңдарымен.
[a]Кеден кодекспен.

[q]3:1:Адвокаттың сот шешіміне апелляциялық шағымды беру мерзімі:
[a][+]он бес күн ішінде
[a]жеті күн ішінде
[a]он күн ішінде
[a]бір ай ішінде
[a]үш күн ішінде

[q]3:1:Адвокаттардың халықаралық Одағының Президенті сайланады:
[a]төралқа арқылы
[a][+]конференция арқылы
[a]ассамблея арқылы
[a]тексеру комиссиясы арқылы
[a]адвокаттар алқасы арқылы

[q]3:1:Адвокаттар халықаралық Одағының президентін сайлау мерзімі:
[a]он жылға
[a]жеті жылға
[a]бір айға
[a][+]төрт жылға
[a]өмірлікке

[q]3:1:Адвокаттар халықаралық Одағының жоғарғы органы:
[a]президиум
[a]конференция
[a]жалпы жиналыс
[a]тексеру комиссиясы
[a][+]ассамблея

[q]3:1:Адвокат болу үшін қойылатын талаптарға жатпайды:
[a][+]арнайы орта білімнің болуы
[a]жоғарғы заң білімінің болуы
[a]біліктілік емтиханын тапсыру
[a]ҚР азаматы болуы
[a]есі дұрыс кәмелетке толған кез келген азамат

[q]3:1:Адвокаттың көмекшісі ол:
[a]адвокаттың орнына процестерге қатысатын тұлға
[a]тергеу әрекеттеріне қатысатын тұлға
[a][+]еңбек шартының негізінде қызмет ететін және адвокаттың нұсқауымен белгілі бір жұмыстарды атқаратын тұлға
[a]сезікті мен айыпталушыны қорғайтын тұлға
[a]жәбірленушінің өкілі ретінде қатысатын тұлға

[q]3:1:Адвокат қызметінің міндеті:
[a]заңдық кеңес беру
[a]іс бойынша жауап алу
[a]тергеу әрекеттерін жүргізу
[a]іс бойынша шешім шығару
[a][+]заңдық көмек көрсету

[q]3:1:Адвокаттық қызметтің негізгі бағыттары:
[a]алдын ала тергеу жүргізу
[a][+]кеңес беру, соттарға қатысу
[a]анықтама жүргізу
[a]қорытындылар беру
[a]дәледеу қызметін жүзеге асыру

[q]3:1:Адвокаттар алқасының атқарушы органы:
[a]конференция
[a]жалпы жиналыс
[a][+]төралқа
[a]тексеру комиссиясы
[a]адвокаттар одағы

[q]3:1:Адвокаттар алқасының бақылаушы органы:
[a]конференция
[a]жалпы жиналыс
[a]төралқа
[a][+]тексеру комиссиясы
[a]адвокаттар одағы

[q]3:1:Адвокаттық кеңсе өз қызметін жүзеге асырады:
[a][+]адвокаттар алқасы жарғынысының негізінде
[a]мемлекеттік органның рұқсатымен
[a]жалпы жиналыстың шешімімен
[a]тексеру комиссиясының рұқсатымен
[a]заң консультациясының жарғысымен

[q]3:1:Адвокаттардың қылмыстық іске міндетті қатысу негіздері реттелген:
[a]ҚІЖК-нің 20 бабымен
[a]ҚІЖК-нің 152 бабымен
[a]адвокаттық ықзмет туралы заңның 20 бабымен
[a]конституцияның 5 бабымен
[a][+]ҚІЖК-нің 71 бабымен

[q]3:1:ҚР азаматтық кодексі бекітілді:
[a][+]13 шілде 1999 жыл
[a]20 қаңтар 2001 жыл
[a]31 наурыз 1997 жыл
[a]3 ақпан 2005 жыл
[a]25 желтоқсан 2006 жыл

[q]3:1:Адвокаттар алқасының қызметі тоқтатылады:
[a]тарату арқылы
[a]бөлу арқылы
[a][+]реорганизация немесе ликвидация жасаған кезде
[a]жабу арқылы
[a]жою арқылы

[q]3:1:Жалпы жиналыстың отырысы өткізіледі:
[a]бес жылда екі рет
[a][+]жылына бір реттен кем емес
[a]үш жылда бір рет
[a]екі жылда бір рет
[a]төрт жылда екі рет

[q]3:1:Адвокаттық кеңсе дегеніміз:
[a]мекеме түріндегі комерциялық ұйым
[a]мемлекет тұрғысынан қаржыландырылатын орган
[a]мемлекеттік орган
[a]құқыққорғау органдарының бірі болып табылады
[a][+]мекеме түріндегі коммерциялық емес ұйым

[q]3:1:Адвокаттық кеңсе заңды тұлға мәретебесіне ие болады:
[a][+]мемелкеттік тіркеудке өткеннен кейін
[a]құрылғаннан кейін
[a]қызметіне кіріскеннен кейін
[a]құрылтай құжаттары дайын болғаннан кейін
[a]сот отырысына қатысқан кезден бастап

[q]3:1:Қылмыстық істер бойынша кәсіби құқықтық ұорғау қызметін жүзеге асырады:
[a]заңгердің көмекшілері
[a][+]адвокаттар
[a]прокурорлар
[a]стажерлар
[a]адвокаттар алқасының төрағасы

[q]3:1:Адвокат қылмыстық істер бойынша қорғаушы ретінде қатыса алмайды:
[a]өзі ерік білдірсе
[a]тараптардың сұрауы бойынша
[a]прокурордың нұсқауы бойынша
[a]сот шешімі бойынша
[a][+]ісі қаралып жатқан адаммен туысқандық қатынасы болса

[q]3:1:Адвокаттар одағының қызметтері мен оны ұйымдастырудың принциптеріне жатпайды:
[a]жариялылық
[a]заңдылық
[a][+]тәуелділік
[a]тәуелсіздік
[a]өзін-өзі басқарушылық

[q]3:1:Халықаралық адвокаттар одағы органдарының қатарына жатпайды:
[a]ассамблея
[a][+]адвокаттар алқасы
[a]төралқа
[a]жалпы жиналыс
[a]Тексеру комиссиясы

[q]3:1:Шет ел адвокаты қылмыстық іске қатысады:
[a][+]ҚР халықаралық келісім шарттарында көрсетіліп өтсе
[a]ҚР азаматы болса
[a]қатысуға тиым салынады
[a]өзі ерік білдірсе
[a]адвокаттық қызметті жүзеге асыруға рұқсаты болса

[q]3:1:Адвокаттың өз қорғауындағы адаммен кездесу уақытының ұзақтығы:
[a]1 сағат
[a]5 сағаттан аспайды
[a][+]шексіз
[a]3 тәулік
[a]1 тәулік

[q]3:1:Адвокаттар алқасының қызметі тоқтатылатын жағдайлар:
[a]төралқа шешімінің негізінде
[a]адвокаттар одағынығ келісім негізінде
[a]тексеру комиссиясының шешімімен
[a]прокуратура органдарының шешімдерімен
[a][+]ҚР заңнамаларына сай жалпы жиналыстың немесе сот шешімдерінің негізінде

[q]3:1:Адвокаттардың алдын ала тергеуге қатысуына тиым салынады:
[a][+]1918 жылдан бастап
[a]1920 жылдан бастап
[a]1915 жылдан бастап
[a]1941 жылдан бастап
[a]1919 жылдан бастап

[q]3:1:Адвокаттар алқасын бір ғана облыста және республикалық маңызы бар қалаларда құрудың принципі болып табылады:
[a]жариялылық принципі
[a]заңдылық принцип
[a][+]аумақтық принцип
[a]өзін-өзі басқару принципі
[a]өзін-өзі қаржыландыру принципі
[q]3:1:Адвокаттар алқасының негізгі құрылу құжаты болып табылады:
[a]келісім шарт
[a][+]жарғы
[a]лицензия
[a]алқаның қаулысы
[a]жалпы жиналыстың шешімі

[q]3:1:Жалпы жиналыстың шешімдері заңды деп танылады:
[a]3/1 болғанда
[a]3/3 болғанда
[a]3/5 болғанда
[a]¾ болғанда
[a][+]3/2 болғанда

[q]3:1:Тексеру комиссиясының мақсаты болып табылады:
[a][+]алқаның қаржы шаруашылық қызметін тексеру
[a]мемлекеттік мәселелерді шешу
[a]заң шығару мәселесін шешу
[a]жалпы жиналыс шешімдерін тексеру
[a]төрақаның ұйымдастырылуын бақылау

[q]3:1:19 ғасырда адвокаттардың елге танымал болуының жолдары:
[a]теледидарлар арқылы
[a][+]бұқаралық ақпарат құралдары арқылы
[a]интернет арқылы
[a]радио арқылы
[a]ұялы телефон арқылы

[q]3:1:Адвокаттар алқасының құрылымдық бөлімшесі болып табылады:
[a]жалпы жиналыс
[a]төралқа
[a][+]заң консультациясы
[a]тексеру комиссиясы
[a]адвокаттар одағы

[q]3:1:Заң консультациялары құрылады:
[a]әділет басқармалары мен келісе отырып жалпы жиналыс
[a]тексеру комиссиясымен
[a]әділет басқармаларымен
[a]өзге де басқармалармен
[a][+]адвокаттар алқасының төралқасымен

[q]3:1:Заң консультациясының меңгерушісі тағайындалады:
[a][+]адвокаттар алқасының төралқасымен
[a]жалпы жиналыспен
[a]тексеру комиссиясымен
[a]заң консультациясының шешңмңмен
[a]атқару дирекциясымен

[q]3:1:Адвокаттар алқасына мүшелікке қабылданады:
[a]адвокаттық қызметке байланыссыз ақылы заң көмегін көрсетуге лицензия алған азаматтар
[a]екі жылдан кем емес заңгер мамандығы бойынша жұмыс стажы бар азаматтар
[a]бұрын тергеуші және анықтаушы боп қызмет еткен заң білімі бар азаматтар
[a][+]адвокаттық қызметті жүзеге асыруға құқығы бар және алқаның жарғысын мойындаған азаматтар
[a]жоғары заң білім бар кез келген адам

[q]3:1:Адвокаттың стажеры бола алады:
[a][+]жоғары заң білім бар стажерлықтан өткен келісім шарты бойынша адвокатта стажерлықтан өтіп жүрген азамат
[a]жоғары заң білімі бар азаматтар
[a]адвокаттың нұсқауын орындайтын кез келген азаматтар
[a]5 курс студенттері
[a]орта арнайы білім бар кез келген азаматтар

[q]3:1:Адвокат еңбегң ұйымдастырылады:
[a]еңбек заңнамасына сай
[a]алқа төралқасының ішкі еңбек тәртіптеріне сай
[a]жалпы жиналыстың шешімімен
[a][+]заң консультацияларының ішкі тәртіптеріне сай немесе адвокаттың кеңсенің жарғысымен немесе дербес адвокаттың өзімен
[a] адвокаттар алқасының жарғысымен

[q]3:1:Адвокаттың аудандық соттың үкіміне берген апелляциялық шағымы қаралады:
[a][+]жоғарғы тұрған соттың қылмыстық істер жөніндегі алқасымен
[a]жоғарғы тұрған соттың төрағасымен
[a]жоғарғы тұрған соттың қадағалау алқасымен
[a]пленарлық мәжіліспен
[a]осы соттың төрағасымен

[q]3:1:Сезіктіні айыпталушыны және сотталушыны қорғау үшін сот, тергеу органдарының талаптары бойынша адвокатты тағайындау жүзеге асырылады:
[a]әділет басқармаларымен
[a]сезікті мен айыпталушының жақын туыстарымен
[a][+]заң консультациясының меңгерушісімен
[a]тексеру комиссиясымен
[a]адвокаттар одағымен

[q]3:1:Адвокатты шақыру рәсімделеді:
[a]тергеу және анықтама органдарының талаптары бойынша адвокатты тағайындау жолымен
[a][+]айыпталушы және оның жақын туыстары мен заңды өкілдерінің адвокатпен өзара келісімдері арқылы
[a]өзара келісім шарт жасау жолымен
[a]прокурордың адвокатты тағайындауымен
[a]соттың рұқсаты бойынша

[q]3:1:Қылмыстық іс жүргізу кодексі қабылданды:
[a]16 маусым 1997 жыл
[a][+]13 желтоқсан 1997 жыл
[a]5 желтоқсан 1997 жыл
[a]21 желтоқсан 1997 жыл
[a]1 қаңтар 1998 жыл

[q]3:1:Адвокаттар алқасының қызметі тоқтатылады:
[a]әділет біліктілік алқасының шешімі бойынша
[a]әділет министірлігінің шешімі бойынша
[a]төралқаның шешімі бойынша
[a]адвокаттар одағының шешімдері бойынша
[a][+]ҚР заң актілеріне сай жалпы жиналыстың немесе сот шешімдерінің негізінде

[q]3:1:Ресейде кәсіби адвокатураның пайда болуы 1864 жылғы сот ережесімен байланысты:
[a]қылмыстық сот өндірісінің жарғысымен
[a]әлемдік сот органдарын құру туралы жарғымен
[a][+]сот нұсқауларын құру туралы жарғымен
[a]азаматтық заңнамалардың жарғысымен
[a]сот жарғысын күшіне енгізу туралы жарғымен

[q]3:1:Сотта өкілдік ете алады:
[a]тек қана адвокаттар
[a][+]келісім шарт бойынша жұмыс істей алатын кез келген азамат
[a]сенім артқан адамның нұсқауы бар кез келген адам
[a]адвокаттық қызметті жүзеге асыру үшін арнайы дайындықтан өткен кез келген адам
[a]сотпен тағайындалған кезкелген адам

[q]3:1:Адвокат азаматтық істер бойынша қатысады:
[a]өзге тұлғалардың құқықтары мен мүдделерін қорғау үшін арнайы құқық берілген адам
[a]арнайы өкілеттілік берілген органдар
[a][+]өкіл ретінде
[a]өзге тұлғалардың нұсқауларымен
[a]заңды тұлғалардың жұмысшыларымен

[q]3:1:Азаматтық істер бойынша дәлелдемелердің қайнар көзіне жатпайды:
[a]тараптардың, үшінші тұлғалардың түсініктемелері
[a]куәнің жауабы
[a]заттай дәлелдемелер
[a]сарапшының қорытындысы
[a][+]айыпталушының жауабы

[q]3:1:Азаматтығы өз құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау жолдары:
[a][+]аталған әдістерді қолдану
[a]іске өкілмен бірге қатысу
[a]тек қана өкілдің қатысуымен
[a]тек адвокаттың қатысуымен
[a]жеке өзінің қатысуымен

[q]3:1:Егер айыпталушының қорғаушысы тергеушімен тағайындалған уақытта іс материалдармен танысуға дәлелді себептермен келе алмаса, онда тергеуші кейінге қалдырады:
[a]3 тәуліктен аспайтын мерзімге
[a][+]5 тәуліктен аспайтын мерзімге
[a]24 сағаттан аспайтын мерзімге
[a]7 күннен аспайтын мерзімге
[a]10 күннен аспайтын мерзімге

[q]3:1:Азаматтық істер бойынша өкіл ретінде қатысып отырған адвокаттардың хаттамалармен танысу мерзімдері:
[a]қол қойған кезден бастап 3 күн ішінде
[a]қол қойған кезден бастап 3 тәулік ішінде
[a][+]қол қойған кезден бастап 5 күн ішінде
[a]қол қойған кезден бастап24 сағат ішінде
[a]қол қойған кезден бастап 5 тәулік ішінде

[q]3:1:Кеңес дәуірінде адвокаттық қызметті тікелей реттейтін алғашқы нормативтік құқықтық акт:
[a]7 наурыз 1918 жылғы ВЦИКТІҢ № 2 сот туралы декреті
[a]1918 жылғы 30 қарашадағы халық соты туралы ерже
[a]1920 жылы 21 қазандағы халық соты туралы ереже
[a]1917 жылы 24 қарашадағы № 1 соты туралы декрет
[a][+]26 мамыр 1922 жылғы ВЦИКТІҢ қаулысымен бекітілген адвокатура туралы ережесі

[q]3:1:Адвокаттың қатысатын сот сатылары:
[a][+]барлық сатыларға
[a]апелляциялық сатыға
[a]бірінші сатыға
[a]басты сот талқылауына
[a]кассациялық сатыға

[q]3:1:Адвокат тергеу әрекеттеріне қатысуға міндетті:
[a]тергеуші мен анықтаушының жүргізетін барлық тергеу әрекеттеріне
[a][+]өзінің, сезіктінің және айыпталушының өтініштері бойынша жүргізілетін тергеу әрекеттеріне
[a]сезікті мен айыпталушыдан жауап алу кезінде
[a]сезікті мен айыпталушыны жеке тінткен кезде
[a]барлық тергеу әрекеттеріне

[q]3:1:Адвокат құқылы емес:
[a]айыпталушының келісімінсіз процесуалдық әрекеттеді жүргізу жөнінде өтініштер беруге
[a]айып тағуда қатысуға
[a][+]өз қорғауындағы адамның жәбірленушімен татуласуын өтінуге
[a]айыпталушының келісімінсіз қылмыстық қудалау органдрының заңсыз әрекеттеріне шағымдануға
[a]дәлелдемелер тапсыруға

[q]3:1:Адвокат сотқа ұсына алады:
[a]қорғауындағы адамның ақталуы жөніндегі соңғы шешімін
[a]қорғауындағы адамның кінәлілігі туралы өзінің соңғы шешімін
[a]қорғауындағы адамды сот-психсиатриялық сараптамасына жіберу туралы өзінің соңғы шешімін жіберу туралы
[a]медедциналық сипаттағы мәжбүрлеу шарасын қолдану үшін
[a][+]қорғауындағы адамның кінәсінің дәлелденгендігі туралы өз шешімінің нысанын ұсынуға

[q]3:1:Адвокат қорғауды жүзеге асыру үшін міндетті:
[a][+]барлық заңды құралдар мен әдістерді қолдануға
[a]қазіргі заманғы құралдар мен әдістерді
[a]өз бастамасымен барлық әдістерді
[a]қажеттілік туғанда ғана қолданады
[a]ақтау үшін барлық шараларды қолдану

[q]3:1:Адвокаттың қорғауындағы заңды құралдарына жатады:
[a]тараптардың тең құқытықлығы
[a]қылмыстың мән-жайларын зерттеу
[a][+]арыздар мен өтініштер
[a]арыздар мен өтініштерді анықтау уақыты
[a]өтініштерді қанағаттандыруды қамтамасыз ету

[q]3:1:Адвокаттың қылмыстық істер бойынша мына жағдайларда қатысуы міндетті:
[a]қорғанушы адвокаттан бас тартса
[a][+]егер, іс жүргізуге жәбірленушінің өкілі қатысса
[a]айыпталушыға бұлтартпау шарасы қолданылса
[a]егер алты жылдан асатын бас бостандығынан айыру тағайындалса
[a]айыпталушылардың жауаптарының арасында қарама қайшылықтар болса

[q]3:1:Студенттер тергеу органдарында өндірістік практикадан өткен кезде:
[a]Тінту хаттамасын жазған кезде, куәгердің қатысуымен жасалады
[a][+]Тінту хаттамасында куәгер жазылмайды
[a]Тінту хаттамасында жазылады, егер бұл туралы іс-жүргізу басқарушысының сұрауы бойынша
[a]Тінту хаттамасында жазылады, егер оны айыпталушының қорғаушысы білген жағдайда
[a]Тінту хаттамасында жазылады, егер бұл туралы прокурор білген жағдайда

[q]3:1:Қорғаушы іске қатысушы ретінде:
[a]Іске қатысуға жіберілмейді
[a]Прокурор іске қатысы бар екенін туралы ұйғарым шығарылған сәттен бастап
[a]Алдын ала тергеу ісі аяқталғаны туралы хабарландыру жарияланған сәттен бастап
[a][+]Айыпталушы ретінде танылған сәттен бастап, егер сезікті болып қылмыс үстінде 24 сағат ішінде ұсталса
[a]Қылмыстық іс қозғалған күннен бастап

[q]3:1:Айыпталушы, сезікті қорғаушыдан бас тарта алады ма:
[a][+]Іс жүргізудің кез-келген уақытында бас тарта алады
[a]Қылмыстық іс жүргізу басталған сәтте бас тарта алады
[a]Сот іс қорғаудың бас кезінде бас тарта алады
[a]Айыпталғанға дейін бас тарта алады
[a]Бас тарта алмайды

[q]3:1:Айыпталушы мен сезіктінің қорғаушыдан бас тартуы, білдіреді:
[a]Анықтау мен тергеуден құтылу мақсатында
[a]Өзінің кінәлілігін мойындамау мақсатында
[a][+]Қорғауды өз бетінше жүргізу мақсатында
[a]ҚР-да қорғаушы жоқ
[a]Қорғаушыға төлейтін қаражаты болмаған жағдайда

[q]3:1:Айыпталушы мен сезікті қорғаушыдан бас тарта алады, егер:
[a][+]Қорғаушы ретінде қатысатын адвокаты болған жағдайда
[a]Адвокатқа ордер берген, адвокаттар алқасы өкілдерінің қатысуымен
[a]Прокурордың қатысуымен
[a]Сот приставының қатысуымен
[a]Соттың қатысуымен

[q]3:1:Қорғаушыдан бас тартылады егер, заң көмегіне жеткілікті қаражат болмаған жағдайда:
[a][+]Қатыспайды
[a]Қатысады
[a]Адвокаттың ақысыз қорғау туралы жазбаша арызы келіп түскен жағдайда
[a]Жеткіліксіз қаржы туралы себебін жазбаша түсініктеме берген жағдайда
[a]Соңғы жұмыс орнынан жәрдемақы немесе зейнетақы төленбегені туралы анықтама болған жағдайда

[q]3:1:Тұлғаларға тиіспеушілік қағидасы:
[a][+]Қылмыстық процесс қатысушылары зорлыққа, адамгершілігіне қол сұғылмайды
[a]Ол ҚР азаматы болғанға дейін зорлыққа, зомбылыққа алынбайды
[a]Ол кінәлі болғанға дейін қатаңдыққа, зорлыққа жол берілмейді
[a]Куәгер болғанша дейінгі адамгершілік қасиеттеріне қол сұғылмайды
[a]Дипломатиялық иммунитетке ие болғанға дейін жеке қасиеттеріне қол сұғылмайды

[q]3:1:Кінәсіздік қағидасы:
[a]Дәлелдемелер ұсынылғанша ол кінәлі деп саналады
[a][+]Оның кінәсіздігі дәлелденгенше ол кінәсіз
[a]Заң бойынша дәлелдемелермен дәлелденгенше ол кінәле емес деп танылады
[a]Қылмыстық іс жүргізілгенше дейін кінәсіз болып табылады
[a]Кінәсін мойындағанша дейін кінәсіз

[q]3:1:Кінәсіз қағидасының келесі жағдайы:
[a]Ешкім өз кінәсіз дәлелдеуге міндетті емес
[a][+]Айыптау үкімі шыққанға дейін өл кінәсіздігін дәлелдеуге міндетті емес
[a]Ақтау үкімі шыққанға дейін ол кінәсіздігін дәлелдеуге міндетті емес
[a]Үкім аппеляциялық жүйеден өткенге дейін, ол адам кінәсіздігін дәлелдеуге міндетті емес
[a]Үкім қадағалаудан өткенге дейін ол адам кінәсіздігін дәлелдеуге міндетті емес

[q]3:1:Дәлелдемелердің қайнар көзі:
[a]Барлық жаңалықтарды органның міндетті тұлғаларына, тиісті органға хабарлау
[a]Тексеріс арыздарын жүргізу және қылмыс туралы хабарлау
[a][+]Айыпталушының, сезіктінің, жәбірленуші, куәгердің, эксперттердің жауаптарын өзге де құжаттары
[a]Айыптау туралы қаулы, айыптау қорытындысы
[a]Үкім, сот қаулылары

[q]3:1:Қылмыстық іс бойынша дәлелдемелерді:
[a][+]Айыпталуышының қорғаушысы
[a]Өз міндеттерін дұрыс түсінбейтін тұлғалар
[a]Айыпталушыға
[a]Куәгер
[a]Куәгерлерді жобалап тану

[q]3:1:Заттай дәлелдемелерді тануға болмайды:
[a]Қылмыстың заты
[a]Ақша, өзге де құнды дәлелдемелер қылмыстық жолмен табылған
[a][+]Сотталушы жеке мағлұматтары
[a]Қылмыстың пәні
[a]Құжаттар

[q]3:1:Сот дәлелдемелр теориясы қай принциптің арнайы принципіне жатады:
[a][+]Демократиялық қағидасы
[a]Кінәлілік принцип
[a]Гуманизм принципі
[a]Заңдылық принципі
[a]Адамгершілік принципі

[q]3:1:Дәлелдемелрдің пәніне нелер кірмейді:
[a]Қылмыстық оқиға
[a][+]Құқықты түсіну, міндеттемені ұғыну
[a]Қылмыстан туындайтын зиянның мөлшері
[a]Айыпталушының жеке басының жағдайы
[a]Қылмыстағы жағдайлар, ерекше жағдайлар

[q]3:1:Дәлелдеудің міндеттемесі:
[a]Сотқа жатады
[a]Қылмыстық процесс қатысушыларына жүктеледі
[a]Айыпталушыға, оның қорғаушысына жүктеледі
[a]Анықтаушыға, тергеушіге, прокурорға
[a][+]Арнайы мамандарға жүктеледі

[q]3:1:Заңды тұлға жәбірленуші ретінде таныла алады ма:
[a]кейбір жағдайларда бола алады
[a]Мүмкін емес
[a][+]Мүмкін
[a]Мүмкін, егер бұл тұлға мемлекеттік кәсіпорын болып табылса
[a]Егер тұлға жеке кәсіпорын ретінде табылса

[q]3:1:Тергеуші өтінілуі қанағаттандырудан бас тартқан жағдайда прокурорға шағым жасау мерзімі:
[a][+]Қаулының көшірмесін алған күннен бастап 5 тәлік ішінде беруі тиіс
[a]Бас тарту туралы қаулыны алғаннан кейін 10 тәулікке дейін
[a]Бас тарту туралы қаулыны алғаннан кейін 15 тәулік ішінде
[a]Арыз беруші бас тарту туралы қаулының көшірмесін алған күннен бастап 3 тәулік ішінде
[a]Бас тарту туралы қаулыны алғаннан кейін 20 тәулікке дейін

[q]3:1:Ұсталған адам қанша мерзім ішінде қорғаушыны шақыруға және оның қатысуымен айғақтар беруге құқылы:
[a]Бұлтартпау шаралары қоданғаннан кейін
[a][+]Ұсталған сәттен бастап
[a]Сезікті ретінде жауап алғаннан кейін
[a]Сезікті ретінде жауап алардан бұрын
[a]Қылмыстық іс қозғалған сәттен бастап

[q]3:1:Шетел адвокаты іс бойынша қорғаушы ретінде қатысуға рұқсат етіледі ме:
[a]Тергеуші шешімімен рұқсат етіледі
[a]Қылмыстық процесті жүргізуші органның қарауымен рұқсат етіледі
[a]Прокурордың рұқсатымен жол беріледі
[a][+]Жол беріледі, егер ҚР-ның халықаралық шшартымен көзделсе
[a]Айыпталушының өтінішімен жол беріледі

[q]3:1:Анықтау органына жатпайды:
[a]Әскери бөлімнің командирі
[a]Ұлттық Қауіпсіздік Комитетінің бөлімшесі
[a][+]Прокуратураның органдары
[a]Қылмыстық полицияның органдары
[a]Әскер полиция

[q]3:1:Сарапшы болу үшін білім қажет пе:
[a]Орта білім
[a]Тек ҚР азаматы болуы тиіс
[a]Жоғарғы білімі
[a][+]Мамандандырылған білім
[a]Керек емес

[q]3:1:Қылмыстық процесті жүргізуші орган болып:
[a]Сот
[a]Мемлекеттік айыпталушы
[a][+]Қорғаушы
[a]Тергеуші
[a]Танушы

[q]3:1:Қорғаушыны іске қатыстыру үшін кіммен шақыртылады:
[a][+]Сезікті немесе айыпталушыынң келісімімен, бұрығымен жүзеге асыруға кез-келген тұлға
[a]Анықтаушы мен тергеушімен
[a]Мемлекеттік айыпталушының келісімімен
[a]Тек қана жақын туыстарына
[a]Заңи кеңеспен

[q]3:1:Тергеуші қандай мерзім ішінде ұсталған адамды қорғаушымен қамтамасыз етуі тиіс:
[a]Ұсталған сәттен бастап 3 сағаттың ішінде
[a]Ұсталған сәттен бастап 3 тәулік ішінде
[a]Бірінші сұраныстан бастап 24 сағаттың ішінде
[a][+]Сезіктіні ұсталған сәттен бастап немесе қарауында болған кезден бастап 24 сағаттың ішінде
[a]Ұсталған адамға қорғаушы таңдаған сәттен бастап 24 сағаттың ішінде

[q]3:1:Қылмыстық іс жүргізу заңы қауіптілікті қамтамасыз етеді?:
[a]Барлық іске қатысушыларға
[a]Қорғаушыға
[a]Прокурорға
[a]Сыйластық мәлімдеме берген іске қатысушыларға
[a][+]Нақты қауіп төніп тұрған іске қатысушыларға

[q]3:1:Қылмыстық іс жүргізу заңы?:
[a][+]Сот өндірісіне дейін дифференциялық іс жүргізу формасы ешқандай катеогриялық іс бойынша қарамайды
[a]Сот өндірісі дифференциялық іс жүргізу формасына дейін айыптау жаза тауып тұрған жағдай
[a]Сот өндірісінің формасы іс жүргізуге дейін егер қылмыс істеген субъект дипломатиялық иммунитетке ие
[a]Егер қылмыс істеген субъект ҚР азаматы болмаса
[a]Қылмыс істеген субъектінің екі азаматтығы болса

[q]3:1:Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу заңы формасының моделі?:
[a][+]Англо-саксондық
[a]Еуропалық
[a]Инквизицондық
[a]Іздеу
[a]Араласы

[q]3:1:Жаңа Қылмыстық іс жүргізу заңы талдама жасаған кезде өздеріне қойған міндеттері?:
[a]Іс жүргізу талабын құру қорғау адвокаттың функциясын ұйымдастырады
[a][+]Айыптау іс жүргізуде нақты билікті бекіту
[a]Сотқа дейінгі іздеу органының нақты билік бекіту
[a]Прокурордың процесте нақты билік бекітуі
[a]Сот процесте нормативтік базамен соттың нақты билік бекітуі

[q]3:1:Қылмыстық істе әділ соттық жүзеге асыру мақсаты?:
[a]Айыптау үкімін шығару
[a]Ақтау үкімін шығару
[a]Қылмыстық істе күнәнің дәлелдеуі
[a]Қылмыстық істе өндірістің тоқтатылуы
[a][+]Қылмыстық істе объективтік шындықтың орындалуы

[q]3:1:Қылмыстық істе өндірістің реттелуі (қылмыстық істің қозғалуы, қылмыстың тексерілуі, сотта істің қаралуы)?:
[a]Ведомствалық нұсқау және ерекше
[a]ҚР Конституциясы
[a]ҚР министр кабинетіндегі қаулы
[a]ҚР Бас Прокурорының бұйрығы
[a][+]ҚР Қылмыстық іс жүргізу кодексі

[q]3:1:Күзеттік сот өндірісі шарттың реті орындалуы, соның ішіндегі ең қажеттісі?:
[a][+]Қылмыстық істе сотқа дейінгі өндірісті ГСК органының ликвидациясы
[a]Қылмыстық сот өндірісінде қорғау функциясына ерекше статустың берілуі
[a]Қылмыстық сот өндірісінде айыптау функциясының мәртебесі ерекше кеңейтілген
[a]Барлау қызметінің және салық қызметі органның
[a]Іс жүргізуші функциялардың айқын бүліну және қою олардың тәуелсіздерді іс жүргізуші қызмет субъектілері бір бірінен

[q]3:1:Қылмыстық іс жүргізу құқығының қайнар көзі?:
[a][+]Барлық айтылғандар
[a]ҚР Конституциясы
[a]Халықаралық құқықтың нормасы
[a]Құқықтық мемлекеттің жалпы саналған ереже принциптері
[a]ҚР Қылмыстық іс жүргізу кодексі

[q]3:1:Қылмыстық іс жүргізу құқығының құрам бөлігі, тек Қылмыстық іс жүргізу құқығынан басқа?:
[a][+]Барлық айтылғандар
[a]Халықаралық шарттар және ҚР басқа да міндеттері
[a]Жоғарыда көрсетілгендер барлығы Қылмыстық іс жүргізу құқығына кірмейтін қайнар көздер
[a]ҚР Жоғарғы Сотының нормативтік қаулылары
[a]ҚР Конституциялық Кеңестік нормативтік қаулысы

[q]3:1:ҚР Конституциясына ережесімен және Қылмыстық іс жүргізу кодексі нормасының арасындағы қайшылық анықталады?:
[a][+]Тек Қылмыстық іс жүргізу кодексінің нормасымен, өйткені Конституцияда ешқандай қайшылық болуы мүмкін емес
[a]Тек Қылмыстық іс жүргізу кодексі нормасымен, өйткені арнайы істелген заң
[a]ҚР Конституциясының ережесі
[a]Ешқандай заң әрекет етпейді, іс бойынша өндірісті тоқтатылуы керек
[a]Халықаралық заңмен жалпы норманың келісуі

[q]3:1:Айыпталушы, сезікті қорғаушыдан бас тарта алады ма?:
[a][+]Іс жүргізудің ез келген уақытында бас тарта алады
[a]Қылмыстық іс жүргізу басталған сәтте, бас тарта алады
[a]Сотта іс қорғаудың бас кезінде бас тарта алады
[a]Айыпталғанға дейін бас тарта алады
[a]Бас тарта алмайды

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *