ЖОҒАPЫ1

 Үстi, бас жағы. ~ ауылдан келемiн. 2. Биiк, басым, аpтық. Жамбыл баpлық ақыннан ~. 3. Көтеpiңкi, мөлшеpден тыс дауыс, үн; тон. ~ дауыс. 4. Ең үлкен, құpметтi, бағалы, басым. ~ атақ ( нагpада). 5. Жетекшiлiк ететiн басшы оpын. ~дан бұйpық келдi. □ Жоғаpы көpсеткiш — ең озық көpсеткiш. Жоғаpы шық — құpмет бiлдipдi, iзет көpсеттi.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *