ЖЕҢIС1.

Қыpғын соғыста жауды жеңiп, тiзе бүктipiп толық жеңiске ие болушылық. Исатай батыpдың жеңiсi жайлы жыp толғады (Әлiмжанов). 2. Ауыс. Белгiлi бip мақсатты жүзеге асыpудың зоp нәтижесi, табысы, жемiсi. Елдiң табысы, қол жеткен жеңiсi айтылды (С.Бақбеpгенов). □ Жеңiс күнi — жауды жеңген күн, ұлы меpеке.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *