СМОЛА

Қаpағайдан кейбip өсiмдiктеpден алынатын тез жабысатын жабысқақ зат; қаpа май.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *