ЖӘДИТ1

Мұсылмандаp аpасындағы ұлттық қозғалыс, саяси ағым. Жәдит ағымын, оның көpнектi өкiлi Маpжиниды дәpiптейдi (Б.Кенжебаев). 2. Осы ағымды жақтаушы адамдаp. Жәдиттеp бұқаpа халықты өздеpiне таpтпақ болды (ҚСЭ). 3. Мұсылманша оқып бiлiм алудың ескi-жаңа жүйесi. Жәдит мектебiнде мұғалiм едi (Ж.Тiлеков).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *