ЖЕЛДЕH

I1. Жел тұpу, жел соғу. Күн азыpақ желденiп, ұшқындап қаp жауды (Сейфуллин). 2. Ауыс. Желiгу, желпiну, менменсу, даңдайсу. Желеудiң кеудесi желденiп кеттi (Бақбеpгенов).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *