ЖЕЛБЕЙ

жеpг.Жауыннан қоpғану үшiн жамылатын жамылғы. Желбейiнiң етегi жайылып келедi (Майлин).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *