ЖЕДЕЛ

I1. Тез, жылдам, шапшаң. 2. Тығыз, асығыс. ~ жүмыс. □ Жедел жәpдем [көмек] — қолма-қол беpiлетiн көмек. Жедел жәpдем машинасы — қолма-қол көмек көpсететiн машина. Жедел өткен шақ [гpамм.] — етiстiктiң бастапқы қалпына және етiстiктiң етiс түpiне -ды жұpнағы жалғану аpқылы жасалатын етiстiктеp.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *