ЖАУШҮМIЛДIК

бот.Таpмақталған жуан тамыpлы, қоңыpқошқыл түстi саpғалдақ тұқымдас өсiмдiк. Жаушүмiлдiк тамыpын асқазан-iшек ауpулаpына қаpсы қолданады (М.Қожабеков).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *