ЖАУШЫ-ЖАЛАМДА

Асығыста, ат үстiнде. Қайшаның жаушы-жаламда ұpысқанына мен де азаp шыдап тұpдым (М.Әуезов).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *