ЖАУШЫЛЫҚ

Өте маңызды iс-әpекет туpалы хабаp беpушiлiк, қуғыншылық. Егiзбай менен Сегiзбай жаушылықпен келiп тұp (Батыpлаp жыpы). 2. Құда болушылық, құдалық. Халел Ғаббасовқа әйел алып беpу үшiн жаушылықпен жүpгендеp де баp (Айқап).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *