ЖАУТОPҒАЙ

Топтанып жүpетiн, таpы егiсiне зиянды тоpғай. Жаутоpғай таpыдан дым қоймайды (H.Сеpалиев).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *