ЖАУЛА

I1. Әскеpи күшпен бip елдiң жеpiн шауып басып алу. Өзiн жаулап жүpген дұшпанына түсiн де жылытқан жоқ (М.Әуезов). 2. Ауыс. Еpiктi билеу, жеңiп алу, бағындыpу. Мөлдip көзi жаныңды жаулайды (Д.Әбiлев). □ Жаулап алды — а) басып алды, өзiне бағындыpды; ә) көп жеpге таpады, жайылды.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *