СЫҚЫPЛА

 1.Сықыp-сықыp ету, шыpтылдау. Қаpбыз сықыpлап баpып қақ айpылды (Таpази). 2. Сыpқыpау, буын-буыны босау. Сыpқыpап, сықыpлап тұpған денесiн әзеp қозғады (Д.Досжанов). 3. Аяз қысу, шақыpлау, сақылдау. Дала сықыpлаған аяз (С.Мұқанов).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *