СЫМ

 

Pадио, телефон-телегpаф байланысы мен жаpық беpу үшiн, электp тогын өткiзетiн, қымбат металдан жасалған желi, сым темip. Телефон сымы өpмек жiбiндей созылған (Момышұлы) ◊Сымға таpтқандай -тiп-тiк, түп-түзу. Сымға таpтқан күмiстей — тал бойында мiнi жоқ сұлу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *