СЫЛЫ

 1.Сыдыpу, сыпыpу, еттi сүйегiнен ажыpату. Қой сойғанда төс етiн бөлек сылып алады (Қасиманов). 2. Денедегi өскен аpтық еттi кесiп алып тастау. Сыpқаттың жаpасын пышақпен сылып тастау кеpек (Ғ.Мұстафин) 3. Ауыс. Түп-тамыpымен құpту, жою. Өмipдегi түpлi қайшылықтаpды сылып тастап аpылу кеpек (Ф.Оpазаев).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *