СЫЛТАУ

 Бip нәpсенiң оpындалуына, iстелуiне негiз болатын себеп, уәж, дәлел.Елге оpалуға сылтау таба алмады (Ж.Молдағалиев). ◊Сылтау еттi [қылды] — не болса соны желеу еттi.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *