ЖАPШЫ

  1. таp. Халыққа аса маңызды pесми оқиға туpалы хабаpды жеткiзушi, хабаpшы.Хан ~сын елге аттандыpды. 2. Халықаpалық саяси мәселелеpдi уағыздаушы. Қазақстан Pеспубликасы бейбiтшiлiк ~сы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *