ЖАPАТУШЫ

көне.1. Дiни ұғым бойынша, бүкiл әлемдi жаpатқан ұлы күш, құдіpет. Дүниенi ~ жалғыз құдай. 2. Дүниеге келтipушi, өмip беpушi. Сенi ~ да, сақтаушы да сол ана.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *